Main content

Handvatten in brochure minderjarigen en media

Twee jongeren in beeld met micro, een meisje geeft een interview.

‘Minderjarigen in de media? Tips voor journalisten en programmamakers’: zo heet de nieuwe brochure van het Kinderrechtencommissariaat. Ze bouwt verder op de richtlijn van de Raad voor de Journalistiek (2015) over omgaan met minderjarigen in de media. De tips gaan over informeren en toestemming vragen, de omgeving erbij betrekken en het recht op vergetelheid en vrije meningsuiting. We maakten ook een modelformulier om minderjarigen en hun ouders toestemming te vragen. De brochure is gratis.

Lees verder: 
Minderjarigen en media