Main content

Krijtlijnen leerlingenbegeleiding vertalen naar toegankelijke zorg

Beeld jong meisje dat verlegen tegen moeder aanleunt. Om het thema gezin aan te kondigen.

De overheid wil het landschap van de leerlingenbegeleiding optimaliseren. De Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement besprak de krijtlijnennota van de Vlaamse Regering. De nota focust op de rol en de taken van de actoren in de leerlingenbegeleiding. Het Kinderrechtencommissariaat is heel tevreden met de contouren die de nota uittekent. In ons advies vragen we onder andere om CLB’s en scholen ook buiten schooluren bereikbaar te maken.

Lees verder: 
Leerlingenbegeleiding: duidelijke krijtlijnen vertalen naar toegankelijke zorg