Main content

Statuut pleegzorgers mag ouders niet buitenspel zetten

Kleuterjuf met twee kinderen

In een brief aan de Commissie Justitie vragen het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué Général aux Droits de l’Enfant om voorzichtig te zijn met het overdragen van ouderlijke bevoegdheden van ouders aan pleegzorgers. Een kind dat toevertrouwd is aan een pleeggezin, is in de eerste plaats een kind in een kwetsbare situatie waarin de ouders hun taken niet altijd zelf helemaal opnemen. Pleegzorg mag nooit een voorportaal voor adoptie zijn.

Lees verder: 
Adviesbrief over het statuut van pleegzorgers