Main content

Versterkt kinderrechtenperspectief bij interlandelijke adoptie

Adoptie, vooral in zijn interlandelijke vorm, is een van de meest complexe kinderbeschermingsmaatregelen. Een adoptiebeslissing heeft een enorme impact op het leven van het kind: nieuwe ouders, naam en nationaliteit, en opgroeien in een andere omgeving met vaak een andere cultuur. Het Kinderrechtencommissariaat adviseert over de conceptnota interlandelijke adoptie. Interlandelijke adoptie vraagt ernstig onderzoek.

Lees verder: 
Naar een versterkt kinderrechtenperspectief bij interlandelijke adoptie