Main content

Samen tegen schooluitval

Jongeren gaan schoolpoort binnen

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies over de conceptnota ‘Samen tegen schooluitval’. Enkele van onze aanbevelingen: richt een onafhankelijke instantie op om te bemiddelen bij pestincidenten die niet opgelost raken en schaf de tuchtmaatregel ‘uitsluiting uit de leertijd’ af.

Lees verder: 
Samen tegen schooluitval