Main content

Jeugd -en kinderrechten een nieuwe wind?

Twee stoere jongens

Veel beleidsdomeinen en –niveaus bepalen het leven van kinderen en jongeren in Vlaanderen. De gezamenlijke inzet stroomlijnt de Vlaamse regering bij het begin van elke regeerperiode met een jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Het Kinderrechtencommissariaat gaf op vraag van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz advies bij het JKP 2015-2019. We vragen een JKP dat explicieter beantwoordt aan de aanbevelingen van het VN Kinderrechtencomité.

Lees verder: 
Jeugd- en kinderrechten een nieuwe wind?