Main content

Symposium vermaatschappelijking van jeugdhulp

Op 10 juni 2015 organiseert het Kinderrechtencommissariaat een symposium over de vermaatschappelijking van de jeugdhulp. Vermaatschappelijking maakt deel uit van een bredere visie op zorg. Het decreet Integrale Jeugdhulp verwijst er expliciet naar. Wij kijken naar wat vermaatschappelijking betekent bij onze noorderburen en laten ook enkele eerste reacties uit Vlaanderen aan bod komen.

Lees verder: 
Symposium vermaatschappelijking van jeugdhulp