Main content

Kinderen op de vlucht nieuw beleid?

Jongen op spoorweg met rugzak

Heel wat kinderen en jongeren op de vlucht, al of niet begeleid door hun ouders, worden in België opgevangen. Het Kinderrechtencommissariaat screende de ‘Beleidsnota Asiel en Migratie’ vanuit een kinderrechtenperspectief. We baseerden ons op onze aanbevelingen uit het dossier ‘Heen en retour. Rechtspositie van kinderen op de vlucht’.

Lees verder: 
Advies bij Beleidsnota Asiel en Migratie