Main content

Minderjarigen en radicalisering: voluit voor mensenrechtenperspectief

Groepje mensen met elk een blad papier voor hun hoofd waarop een vraagteken staat.

Met enige vertraging licht de kinderrechtencommissaris op 25 februari zijn advies over minderjarigen en radicalisering toe in de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering van het Vlaams Parlement. Hij vraagt voluit te kiezen voor mensen- en kinderrechten in de aanpak en preventie van gewelddadig islamitisch radicalisme bij jongeren. Het facultatief protocol over de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten stelt dat staten  ‘alle mogelijke (juridische) maatregelen’ moeten nemen om deelname aan gewelddadige groeperingen tegen te gaan. Die maatregelen moeten...

Lees verder: 
Minderjarigen en radicalisering: voluit kiezen voor mensenrechtenperspectief