Main content

Verbod op zichtbare levensbeschouwelijke symbolen op school

Meisje met roze hoofddoek

Het Kinderrechtencommissariaat analyseerde het arrest van de Raad van State (RvS) dat het verbod in het schoolreglement op het dragen van zichtbare levensbeschouwelijke kentekens door leerlingen, van de Middenschool van het GO! in Sint-Truiden, vernietigt. Het arrest beperkt zich tot één school. Eind november debatteerden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hierover. De minister van Onderwijs vraagt de onderwijsadministratie om het arrest ‘in mensentaal te vertalen’ voor scholen en schoolbesturen en hierover te communiceren. 

Lees verder: 
Analyse arrest Raad van State over verbod op dragen van zichtbare levensbeschouwelijke symbolen door leerlingen