Main content

Kinderen van woonwagenbewoners: kinderrechten op de tocht?

Jongen zit voor band van wagen voor zich uitstarend met hand op gezicht.

Op 15 januari 2015 licht de kinderrechtencommissaris een knelpuntennota over woonwagenbewoners toe in de Commissie voor Wonen van het Vlaams Parlement. Door het actieve verdrijvingsbeleid in combinatie met een tekort aan residentiële staanplaatsen moeten meer en meer families voortdurend verplicht rondtrekken. Terwijl ze liever het grootste deel van het jaar op een vaste plek staan. Dat schaadt ook de rechten van de kinderen om regelmatig naar school te gaan, op gezondheidszorg en het leven in goede materiële omstandigheden.

Lees verder: 
Advies kinderen van woonwagenbewoners: kinderrechten op de tocht