Main content

Veel potentieel voor kinderrechten in de klas

Foto van kinderen in een cirkel die naar beneden kijken © thinkstock

De Kinderrechtencoalitie bevraagde 200 leerkrachten over kinderrechteneducatie. Driekwart van de leerkrachten doet aan kinderrechteneducatie. Het gaat over 'Wat zijn de rechten van kinderen?' maar ook 'Hoe kunnen we kinderrechten toepassen in onze school?'. Kinderrechten krijgen een plek in wereldoriëntatie en levensbeschouwelijke vakken, lessen taal, geschiedenis en actualiteit.