Main content

Prijs voor Mensenrechten

Logo liga mensenrechten: vier strepen van tralies, daarachter tekst Liga voor mensenrechten

10 december was internationale mensenrechtendag. Want op 10 december 1948 aanvaardde de VN de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Dit jaar reikt de Liga voor Mensenrechten haar Prijs voor Mensenrechten uit aan Panorama, het actualiteitenmagazine van de VRT. Reportages zoals 'Arm Vlaanderen' en 'Cyberwar' wakkeren het maatschappelijk debat aan over mensenrechten.