Main content

Vlaams jeugdbeleid met tentakels naar andere bevoegdheden?

Beeld jongen die met zijn oranje papieren vlieger een boodschap stuurt. Om een advies of standpunt aan te kondigen.

Het Kinderrechtencommissariaat bracht advies uit bij het ‘Tussentijds Verslag 2011-2012 Vlaams Jeugdbeleidsplan en Vlaams Actieplan Kinderrechten’ van de Vlaamse Regering. De regering lijst in dat verslag alle gerealiseerde beleidsacties op. Het Kinderrechtencommissariaat roept Vlaanderen op om zijn tussentijdse verslagen meer slagkracht te geven. We missen perspectief en pleiten voor een follow-upmechanisme dat tekorten en bijsturingen in het kinderrechtenbeleid vooropstelt.

Lees verder: 
Tussentijds verslag 2011-2012 mist perspectief