Main content

Onderzoek en aanpak pesten

Foto droevig meisje

Op vraag van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement geeft het Kinderrechtencommissariaat advies over het voorstel van resolutie over een multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van pesten bij jongeren.

Lees verder: 
Advies onderzoek en aanpak pesten