Main content

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

schoolbus met stoplichten aan

Elke dag zitten 891 leerlingen langer dan drie uur op de bus van en naar een school in het buitenge-woon onderwijs. Hylke getuigt in een filmpje over zijn dagelijkse rit. Hij hoopt dat er snel iets verandert. Op 23 oktober discussieerde het Kinderrechtencommissariaat over het probleem op een kinderrechtenlunch (KRUNCH) met Vlaamse Volksvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van De Lijn, de administratie leerlingenvervoer, onderwijskoepels en kabinet Onderwijs en Mobiliteit. Dit in samenwerking met het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en C.H.I.P.S. Alle...

Lees verder: 
Leerlingenvervoer Buitengewoon Onderwijs