Main content

Waar blijft leerlingenstatuut?

Beeld jongen met vis

Op 20 november 2012 stelde de kinderrechtencommissaris zijn jaarverslag ‘Rechten werken’ voor. De coördinerend minister Kinderrechten beloofde ons toen een kabeljauw voor het  leerlingenstatuut: ‘We hebben een ontwerpdecreet. We zijn daar gisteren niet aan begonnen. Het wordt geen mini-decreet, geen ansjovis, maar een kabeljauw.'.
Helaas zwemmen er nog altijd alleen maar kleine visjes. Daardoor hebben de leerlingen nog altijd geen duidelijke rechtspositie in het onderwijs. Bij de voorstelling van het jaarverslag in de Commissie Onderwijs (28/02/2013) wees de kinderrechtencommissaris opnieuw...

Lees verder: 
Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat 2011-2012. Rechten werken.