Main content

Nieuwsbrieven overzicht

Het Kinderrechtencommissariaat informeert over zijn activiteiten via een nieuwsbrief.
Je kan hier intekenen op onze nieuwsbrief. Zo ben je zeker dat je niets mist.

Een recent overzicht van de nieuwsbrieven kan je hier niet langer vinden.

2019

Als u op een datum klikt, verschijnt daaronder de inhoud van de nieuwsbrief
27.03.2019

Wat is de impact op kinderen? Buitenschoolse opvang - DNA-databank - Racisme - Gesloten opvang - Kinderrechtencommissariaat

 • Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten biedt kansen maar sterker vangnet is nodig
 • Kwetsuren van racisme bij kinderen als stoorzender in de ontwikkeling
 • Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen stelt jaarverslag voor
 • Afstammingscentrum en DNA-databank: belangrijke stap vooruit voor het recht op afstammingsinformatie
 • Steeds meer kwetsbare kinderen en jongeren op internaat
 • Memorandum: voorstellen voor een meer kindvriendelijke toekomst
 • Studiedagen Vlaams Jeugddelinquentierecht
 • Tools
 • Rapporten en dossiers
 • Oproepen
 • Voor je agenda: maart 2019
 • Voor je agenda: april 2019
 • Voor je agenda: mei 2019
 • In de prijzen
 • Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

27.03.2019

Wat is de impact op kinderen? Buitenschoolse opvang - DNA-databank - Racisme - Gesloten opvang

 • Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten biedt kansen maar sterker vangnet is nodig
 • Kwetsuren van racisme bij kinderen als stoorzender in de ontwikkeling
 • Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen stelt jaarverslag voor
 • Afstammingscentrum en DNA-databank: belangrijke stap vooruit voor het recht op afstammingsinformatie
 • Steeds meer kwetsbare kinderen en jongeren op internaat
 • Memorandum: voorstellen voor een meer kindvriendelijke toekomst
 • Studiedagen Vlaams Jeugddelinquentierecht
 • Tools
 • Rapporten en dossiers
 • Oproepen
 • Voor je agenda: maart 2019
 • Voor je agenda: april 2019
 • Voor je agenda: mei 2019
 • In de prijzen
 • Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

24.01.2019

Afscheid kinderrechtencommissaris - vacature - inspiratiedag prikkels - memorandum - justitiehuizen

 • Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen stelt jaarverslag voor
 • Afscheid van kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen
 • Gedreven kinderrechtencommissaris gezocht
 • Voorstel van decreet justitiehuizen is gemiste kans voor minderjarigen
 • Inspiratiedag Prikkels, tussen pijn en passie
 • Memorandum: voorstellen voor een meer kindvriendelijke toekomst
 • VN-Kinderrechtencomité vraagt meer aandacht voor kwetsbare groepen in België
 • Kinderen op de vlucht zijn mensen en geen administratieve afvinklijst
 • Kinderrechtencommissaris krijgt eredoctoraat van UHasselt

2018

Als u op een datum klikt, verschijnt daaronder de inhoud van de nieuwsbrief
19.12.2018

Knipperlicht kinderrechten - Sommige dingen heb je niet in de hand

 • Sommige dingen heb je niet in de hand
 • Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen stelt jaarverslag voor
 • Jeugdhulp en adoptie: twee systemen met verschillende doelstellingen
 • Naar een jeugddelinquentierecht met sterke rechtswaarborgen voor de minderjarige, aanvullend advies
 • Geluiden uit het Kinderrechtencommissariaat
 • Kinderrechtencommissariaat stelt jaarverslag voor
 • Gratis tools en inspiratie: diversiteit, normovertreding, feedback
 • Inspiratie voor lokaal beleid
 • Onderzoek: jeugdhulp, hoofddoeken, mensensmokkel, burgerschap en armoede
 • Vielen in de prijzen
 • Nieuwe websites
 • INCLUSIEF werpt unieke blik op inclusief onderwijs
 • Agenda januari-februari 2019
 • Kinderrechtencommissariaat lanceert SERIEUS?!?
 • Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

06.11.2018

Knipperlicht kinderrechten - Jong en geprikkeld - Vijf finalisten Kinderrechtenprijs - Nieuwe publicaties

 • Kinderrechtenprijs 2018 gaat naar Habbekrats vzw
 • Jongeren vertellen over de prikkelarme ruimte
 • Katrijn bezoekt als eerste de tentoonstelling ‘Prikkels, tussen pijn en passie’
 • Jong en geprikkeld
 • Opening Bezoekerscentrum Vlaams Parlement
 • Centen, labels en stemmen
 • Nieuwe publicaties
 • Agenda november kinderrechtenmaand
 • Agenda december 2018
 • Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

16.10.2018

Kinderrechtenprikkels - knipperlicht kinderrechten

Onze excuses voor de technische problemen met onze nieuwsbrief van 16 oktober. Als u er zich toch doorspartelde, kan u deze nieuwsbrief gewoon negeren want de inhoud is dezelfde.

 • Uitnodiging: voorstelling jaarverslag Kinderrechtencommissariaat
 • Prikkels, tussen pijn en passie
 • Naar een kindvriendelijk woninghuurdecreet: kinderen en jongeren meer zichtbaar maken in beleid en praktijk
 • Boetes bij De Lijn: terechte waarborgen voor minderjarigen
 • Vijf beleidsaanbevelingen voor de EU om kinderen te beschermen tegen dak- en thuisloosheid
 • Nieuwe statements Europese kinderombudsdiensten
 • Kinderrechtencommissaris spreekt zich uit
 • Gratis inspiratie- en informatiegidsen
 • Mocht je het gemist hebben
 • Agenda oktober
 • Agenda november kinderrechtenmaand
 • Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

01.06.2018

Proef hapjes en ideeën voor de toekomst

Nog niet ingeschreven voor onze onvergetelijke (verjaar)dag op 15 juni? Misschien kan de kinderrechtencommissaris jou overtuigen? 

Bruno Vanobbergen kinderrechtencommissaris nodigt uit  

Ontdek het gevarieerde programma van 'Kind in alle staten' op onze site. Het Kinderrechtencommissariaat werd twintig jaar geleden door het Vlaams Parlement in leven geroepen als paraparlementaire instelling. Schrijf snel in via de site van De Bijloke. Samen maken we er een onvergetelijke dag van.

 • We zijn het Mawda verschuldigd
 • Volg ons op Facebook en instagram
 • Therapie voor een kind zonder toestemming van beide ouders?
 • Opvoeden is samenspel: allemaal wereldburgers!
 • Maandcommissarissen in de kijker
 • Wat beweegt er nog op het Kinderrechtencommissariaat?
 • Klikken en kijken
 • Agenda juni

27.03.2018

Kind in alle staten

Kind in alle staten - 20 jaar Kinderrechtencommissariaat - 15 juni 2018 - De Bijloke Gent

Vier op 15 juni 2018 samen met Kristel Verbeke, Bert Gabriëls, Ish Ait Hamou en Dalilla Hermans de twintigste verjaardag van het Kinderrechtencommissariaat.
Beleef debatten over onder meer racisme, onderwijs en gelijke kansen en het belang van nabijheid in de jeugdhulp. Geniet van de twaalf-minuten-speeches over participatie, milieu, afstamming, migratie en meer. Proef van de inleefsessie kinderrechten, poetryslam én muziek van de Troubadours.

Het gevarieerde programma van 'Kind in alle staten' speelt zich af in verschillende zalen van De Bijloke te Gent. Schrijf in via de site van De Bijloke om onze feestdag mee te beleven. 
Samen maken we er een onvergetelijke dag van.

Line-up

Aftrap

 Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris  

Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris

Humor

Komische wenk over kinderrechten, Bert Gabriëls

Komische wenk over kinderrechten, Bert Gabriëls                  

Kristel nodigt uit

Kristel Verbeke praat met acht kinderen

Kristel Verbeke, praat met acht kinderen over hun leven.

Debatten en panelgesprekken

Debat: Zelf werken aan meer gelijke onderwijskansen Debat: Kinderrechten en ouderlijk gezag op gespannen voet?

 

Debat: Afstand en nabijheid in de zorg Debat: Interlandelijke adoptie: een eindig verhaal?

 

Debat: Kinderen weerbaar maken tegen racisme: (hoe) doen we het?  Panelgesprek: Meer dan één weg naar inclusief onderwijs?

Twaalf-minuten-speeches of KET-talks

KET-talks: Zo participeren jongeren in 2028 

KET-talks: zo participeren jongeren in 2028 

KET-talks: uitdagingen voor kinderrechten in 2038

KET-talks: uitdagingen voor kinderrechten in 2038

Muziek

Muziekoptreden Troubadours

Troubadours overvallen het feest en brengen eerlijke ontroering. 

Kinderkoor

Beleef

Belevingssessie kinderrechten

Belevingssessie kinderrechten door Plan International België

Doorlopend

Bijpraten en netwerken met een drankje

Gezellig bijpraten en netwerken met drankje. Onder de middag een hapje eten en 's avonds receptie.

Slot

Visionaire kijk op kinderrechten en kinderen Ish Ait Hamou

Visionaire kijk op kinderrechten en kinderen door Ish Ait Hamou

Voor praktische informatie klik hier?

2017

Als u op een datum klikt, verschijnt daaronder de inhoud van de nieuwsbrief
18.12.2017

Het gonst van activiteit

Adviezen werden gekauwd en herkauwd. De kinderrechtencommissaris was voortdurend op pad om zijn publiek enthousiast te maken over kinderrechten. Ons jaarverslag verscheen, de eerste Belgische Kinderrechtenprijs werd uitgereikt. Van 25 december 2017 tot en met 1 januari 2018 sluiten we even. Om er daarna weer hard tegenaan te gaan want in 2018 vieren we onze twintigste verjaardag. 

 • Hoe woonomgevingen kindvriendelijk maken?
 • Opiniestukken van de kinderrechtencommissaris
 • Naar een jeugddelinquentierecht met sterke rechtswaarborgen voor de minderjarige
 • Leerlingenbegeleiding: meer afstemming nodig tussen onderwijs en welzijn
 • Suggesties voor terechte Vlaamse ambities voor pleegzorg
 • Jaarverslag 'Waar is mijn thuis?'
 • Kinderrechtencommissariaat gehoord in Vlaams Parlement livestream
 • Kinderrechtenprijzen
 • Inspirerende gidsen en rapporten
 • Data studiemomenten en projectaanvragen

02.10.2017

Kinderrechtencommissariaat blijft op dezelfde nagel kloppen

De vondelingenschuif was opnieuw actueel. Wanhopige ouders moeten hun kind op een veilige plek kunnen achterlaten. Volledig akkoord. Toch is er volgens het Kinderrechtencommissariaat een betere oplossing: maak discreet bevallen wettelijk mogelijk. Dan zijn er ook informatiewaarborgen voor het kind. 
Met een papieren hart uit zevenhonderd stukjes nam een school in Ledeberg vorige week afscheid van een leerling zonder papieren. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt al lang om kinderen en jongeren eerst hun onderwijs- of opleidingstraject te laten afwerken vóór hun terugkeer.

 

 • Kinderarmoede bestrijden door 1 euromaaltijden?
 • Jaarverslag 'Waar is mijn thuis?'
 • Ondertussen op het Kinderrechtencommissariaat
 • Jongeren aan het woord
 • Voor je agenda oktober
 • Voor je agenda november
 • Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

18.09.2017

Uitnodiging: Waar is mijn thuis?

Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen nodigt u graag uit op de voorstelling van het jaarverslag 2016-2017 van het Kinderrechtencommissariaat op woensdag 22 november 2017 om 12u in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement.

Het Kinderrechtencommissariaat is een onafhankelijke instelling van het Vlaams Parlement. Als Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten detecteren we signalen van kinderen, jongeren, ouders en professionals. We bemiddelen, onderzoeken klachten en adviseren het beleid. Altijd met het oog op een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

‘Waar is mijn thuis?’ is de rode draad doorheen het nieuwe jaarverslag. Heel wat kinderen en jongeren zijn vandaag op zoek naar een plek waar ze tot rust kunnen komen. De kinderrechtencommissaris illustreert deze vaststelling met concrete cases en vraagt aandacht voor de impact ervan op kinderen en jongeren.

Ook Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans en Vlaams Coördinerend minister kinderrechten Sven Gatz geven kort hun visie.

Na afloop bent u van harte welkom op onze receptie.

Praktisch

Online inschrijven vóór 15 november.

22 november 2017, 12 tot 13.30u. Onthaal start vanaf 11u.

Vlaams Parlement
Zaal De Schelp
Ingang via de Loketten
IJzerenkruisstraat 99
1000 Brussel

Volg of reageer op twitter @KRcommissaris #jvKRC

Kom zeker op tijd want er gelden verhoogde veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement. Breng uw identiteitskaart en een minimaal aan bagage mee want iedereen moet door de scanner. We vragen u om de badge die u de dag zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.

Stuur deze uitnodiging gerust door naar geïnteresseerden. Onze excuses als u de uitnodiging twee keer kreeg.

28.06.2017

Knipperlicht kinderrechten: Kinderrechtencommissariaat adviseert

Een tussentijdse rapportage van het JKP, de rapportage naar het VN-Kinderrechtencomité, stemrecht op 16? Op het einde van het parlementair werkjaar krijgen kinderrechten veel aandacht. En dus zitten ook wij niet stil.

 • Belang van het kind op de vlucht
 • Memorandum: Kinderen als medeburgers: zet lokaal in op kinderrechten
 • Geef gehoor aan aanbevelingen van VN-Kinderrechtencomité
 • Stemrecht op 16 jaar?
 • Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

02.05.2017

Knipperlicht kinderrechten

 

 

 • Meer dan honderd kandidaten maandcommissaris
 • Docufilm Breedhoek: voer het inclusiedebat op school
 • Advies over ondersteuningsmodel inclusief onderwijs
 • Advies over kinderen en huisvesting
 • Besnuffel en bekijk
 • Goed om weten
 • Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?
 • Voor je agenda

05.01.2017

Panelgesprek over nieuw boek 'Spelen in zwarte sneeuw'

Op 9 februari 2017 stelt het Kinderrechtencommissariaat zijn nieuw boek 'Spelen in zwarte sneeuw' voor in het Vlaams Parlement. In dit kwetsbare manifest vragen we aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Phara de Aguirre interviewt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en modereert het panelgesprek met deskundigen.

Hoe kijken we naar kinderen en gezinnen in armoede? Welke maatregelen kunnen voor kinderen een verschil maken? Welke initiatieven kunnen overheden nemen op het vlak van inkomen, wonen, kinderopvang, onderwijs, vrije tijd en gezondheid?

Programma

 • 13.00u Onthaal
 • 13.30u Welkom door Hilde Van Mechelen, Lannoo 
 • 13.45u Phara de Aguirre interviewt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen over zijn boek
 • 14.15u Panelgesprek onder leiding van Phara de Aguirre, met reflecties van
  • Cindy van Geldorp, vrijwilliger bij Recht-Op (vereniging waar armen het woord nemen, Antwerpen), jongerengroep en nu in volwassenenwerking
  • Cynthia Hoste, ervaringsdeskundige TAO Oost-Vlaanderen
  • Lieve De Bosscher, coördinator De SLOEP vzw (Gent)
  • Bert Lambeir, directeur CAW Oost-Brabant
  • Piet Van Schuylenbergh, directeur afdeling OCMW’s VVSG
 • 15u30 Afsluitende receptie


Met muzikale intermezzo’s door Esmé Bos en Bart Voet

Praktisch

Schrijf online in vóór 3 februari 2017.
Datum: 9 februari 2017, 13.30 tot 15.30u
Onthaal start vanaf 13u
Locatie: Vlaams Parlement, Zaal De Schelp, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Een plannetje vindt u op: https://www.vlaamsparlement.be/contact
Alle deelnemers ontvangen het boek 'Spelen in zwarte sneeuw'.

Stuur deze uitnodiging gerust door naar andere geïnteresseerden.

Kom zeker op tijd want er gelden verhoogde veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement. We vragen u uw identiteitskaart zeker mee te brengen en de badge die u de dag zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.

2016

Als u op een datum klikt, verschijnt daaronder de inhoud van de nieuwsbrief
23.12.2016

Spelen er minder kinderen in zwarte sneeuw in 2017?

Het Kinderrechtencommissariaat blijft zich in 2017 volop inzetten voor  kinderen in kwetsbare situaties.
Geschillen buigen we om in het belang van het kind. Adviezen formuleren we zodat de stem en het perspectief van kinderen niet ondergesneeuwd raken.

Prettige feesten.

Allerbeste wensen van het Kinderrechtencommissariaat: Bruno Vanobbergen * Leen Ackaert * Michaël Bouchez * Naima  Charkaoui * Hilde Cnudde * Freddy Koopman * Isabel Moerman * Marjan Rom * Inge Schoevaerts * Julie Ryngaert * Dominique van den Akker * Els Van Hemelrijck * Jean Pierre Verhaeghe * Chris Vleugels

Het Kinderrechtencommissariaat en de Klachtenlijn zijn gesloten van 26 tot en met 30 december 2016 en op 6 januari 2017. Daarna vliegen we er weer in.

Noteer alvast in uw agenda 9 februari 2017. Dan stelt het Kinderrechtencommissariaat zijn nieuwe boek 'Spelen in zwarte sneeuw' voor in het Vlaams Parlement. In dit kwetsbare manifest vragen we aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Phara de Aguirre interviewt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en modereert het panelgesprek met deskundigen. Inschrijven kan via onze site.

12.12.2016

Knipperlicht kinderrechten

Het jaar loopt naar zijn einde. We gaan er nog twee weken stevig tegenaan. Daarna zijn het Kinderrechtencommissariaat en de Klachtenlijn gesloten van 26 tot en met 30 december 2016 en op 6 januari 2017. 

 • Boekvoorstelling 'Spelen in zwarte sneeuw'
 • Te veel geschillen over verschillen
 • (n)ergens kind aan huis
 • Groeipakket op maat van elk kind
 • Kinderrechten: educatief materiaal en tentoonstellingen
 • Congressen, studiedagen en vorming
 • Sites in de kijker
 • Documentaires en filmpjes
 • Weetjes
 • Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

28.09.2016

Uitnodiging voorstelling jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen nodigt u graag uit op de voorstelling van het jaarverslag 2015-2016 van het Kinderrechtencommissariaat op woensdag 16 november 2016 om 12u00 in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement. Schrijf u vóór 8 november in.
 

Het Kinderrechtencommissariaat is een onafhankelijke instelling van het Vlaams Parlement. Als Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten detecteren we signalen van kinderen, jongeren, ouders en professionals. We bemiddelen, onderzoeken klachten en adviseren het beleid. Altijd met het oog op een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen. 


Het Kinderrechtencommissariaat stelt vast dat er ‘te veel geschillen over verschillen’ zijn. De kinderrechtencommissaris illustreert dat met concrete cases en vraagt aandacht voor de impact ervan op kinderen en jongeren.


Ook Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans en Vlaams Coördinerend minister kinderrechten Sven Gatz geven kort hun visie.


Na afloop bent u van harte welkom op onze receptie.


Volg of reageer op twitter @KRcommissaris #JVKRC.
 

Praktisch

Schrijf u online in  vóór 8 november 2016.
Datum: 16 november 2016, 12 tot 13.30u. Onthaal start vanaf 11u.
Locatie: Vlaams Parlement, Zaal De Schelp, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.
Een plannetje vindt u op: https://www.vlaamsparlement.be/contact

Kom zeker op tijd want er gelden verhoogde veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement. We vragen u uw identiteitskaart zeker mee te brengen en de badge die u de dag zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.
 

08.09.2016

Studiedag (n)ergens kind aan huis

Op 11 oktober stelt het Kinderrechtencommissariaat zijn dossier ‘(n)ergens kind aan huis. Dak- en thuisloosheid vanuit kindperspectief’ voor. 
Houdt de regelgeving rekening met kinderen? Wie helpt kinderen en ouders die dak- of thuisloos zijn of het dreigen te worden? Hoe ervaren kinderen en ouders dak- en thuisloosheid en hoe zien ze hun toekomst? Wat kunnen beleid en praktijk doen om kinderen en ouders te beschermen tegen dak- en thuisloosheid?
 

Programma

 • 9.00u   Onthaal
 • 10.00u  Welkom en situering
  • Bruno Vanobbergen, Vlaams kinderrechtencommissaris
 • 10.10u  Dossier ‘(n)ergens kind aan huis’ Dak- en thuisloosheid vanuit kinderperspectief: kwalitatief onderzoek bij kinderen en ouders en beleidsaanbevelingen vanuit kindperspectief
  • Leen Ackaert, beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat
 • 11.00u  Panelgesprek, moderator professor Koen Hermans KU Leuven
  • Lorin Parys, Vlaamse volksvertegenwoordiger, voorzitter van de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement
  • Elke Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid
  • Wim Wouters, raadgever sociaal werk, armoede en diversiteit kabinet Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • 12.00u  Lunch met broodjes
 • 13.00u  Reflectie vanuit de praktijk
  • Woonbegeleidingspraktijk: Helen Blow, stafmedewerker Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
  • Opvangpraktijk: Laura Claeys, ouder-kind begeleidster CAW Oost-Brabant
  • Uitstroompraktijk: Björn Mallants, ‎directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
 • Pauze 20 min
 • 15.00u  Inspiratie vanuit Denemarken: Een effectief beleid tegen dak- en thuisloosheid?
  • Lars Benjaminsen, The Danish National Centre for Social Research, Kopenhagen, Denemarken
 • 16.00u Slotreflectie
  • Bernard Hubeau, voorzitter Vlaamse Woonraad, gewoon hoogleraar Sociologie en Rechtssociologie Universiteit Antwerpen

Praktisch

Schrijf online in vóór 4 oktober 2016.
Datum: 11 oktober 2016, 10 tot 16.30u
Onthaal start vanaf 9u
Locatie: Vlaams Parlement, Zaal De Schelp, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Een plannetje vindt u op: https://www.vlaamsparlement.be/contact

Kom zeker op tijd want er gelden verhoogde veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement. We vragen u uw identiteitskaart zeker mee te brengen en de badge die u de dag zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.


 

24.06.2016

Knipperlicht kinderrechten

De vakantie komt eraan en toch draait de knipperlichtfunctie van het Kinderrechtencommissariaat op volle toeren. Beslissingen die kinderen raken, volgen elkaar snel op. Staan beleidsverantwoordelijken genoeg stil bij de impact op minderjarigen? Asielcentra sluiten uit efficiëntieoverwegingen. Wat met de niet-begeleide minderjarigen die daar verblijven? Jongeren die in Everberg geplaatst worden, dreigen hun afspraak na vijf dagen met de jeugdrechter te verliezen. In de Vlaamse kinderbijslag blijft het armoederisico van eenoudergezinnen en gezinnen met vier of meer kinderen meer dan dubbel zo groot als gemiddeld. Hopelijk zorgt de aangekondigde armoedetoets nog voor bijsturing.

 • Save the date: 11 oktober 2016 Studiedag dak- en thuisloosheid bij kinderen
 • Verzameldecreet: jeugdrechtelementen verdienen aparte benadering
 • Dertig asielcentra sluiten, jongeren dan maar naar Wallonië?
 • Een toekomst voor kinderen zonder papieren?
 • M-decreet tussentijds geëvalueerd: krijgt inclusief onderwijs maximale kansen?
 • Mini Miss België: een wedstrijd die niemand winnen kan
 • Leerlingenvervoer: een lerensweg tot aan de schoolpoort
 • Toegang tot sociale media vanaf 13 jaar
 • Kinderbijslag: steun voor elk kind met versterkte inzet tegen kinderarmoede
 • Pro-deoadvocaat blijft gratis voor minderjarigen
 • Kinderrechtencommissaris verblijft nachtje in kinderpsychiatrie
 • Hebben kinderen te veel rechten?
 • Bots jij op onrecht tegenover kinderen en jongeren? 
 • Komt eraan

25.03.2016

Kinderrechtenperspectief

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind werkte een set kinderrechtenindicatoren uit. Daarmee kan het beleid systematischer rapporteren over kinderrechten in België. Het is aan de verschillende overheden om ermee aan de slag te gaan, regelmatig te meten en de indicatoren verder uit te werken. Pas dan weten we ook op lange termijn hoe het gesteld is met de realisatie van kinderrechten.

 • Internationaal symposium minderjarigen en burgerschap
 • Samen tegen schooluitval
 • Versterkt kinderrechtenperspectief bij interlandelijke adoptie
 • Statuut pleegzorgers mag ouders niet buitenspel zetten
 • Waarheid, durven of doen?
 • Gedifferentieerd beleid voor kinderen op de vlucht
 • Krijtlijnen leerlingenbegeleiding vertalen naar toegankelijke zorg
 • Handvatten in brochure minderjarigen en media
 • Als ouders scheiden
 • Publicaties en rapporten
 • Studiedagen

26.01.2016

Studievoormiddag ervaringen van jongeren en ouders met jeugdhulp

Op 10 maart 2016 organiseren het Kinderrechtencommissariaat, de Arteveldehogeschool, Cachet en Roppov een studievoormiddag 'Waarheid, durven of doen?' over de ervaringen van jongeren en ouders met integrale jeugdhulp. Het perspectief van de gebruikers van jeugdhulp staat centraal.

Vanuit een kwalitatief onderzoek, de klachten bij het Kinderrechtencommissariaat en de reacties van gebruikersgroepen van jeugdhulp zoals Cachet en Roppov geeft de studiedag een beeld van de positie van jongeren en ouders in de jeugdhulp.
Volksvertegenwoordigers van alle politieke fracties van het Vlaams Parlement gaan met elkaar in debat over wat jongeren en ouders aanreiken om integrale jeugdhulp te verbeteren.
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, verantwoordelijk voor de jeugdhulp, sluit de studievoormiddag af.

Programma

 • 8.30u      Onthaal
 • 9.30u      Welkom en situering
  • Bruno Vanobbergen, Vlaams kinderrechtencommissaris
 • 9.40u      Resultaten kwalitatief onderzoek bij jongeren en ouders over integrale jeugdhulp: ‘Waarheid, durven of doen?’
  • Leen Ackaert, beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat
  • Elisa Vandenbussche, docent Bachelor na bachelor in het onderwijs: Buitengewoon onderwijs, Zorgverbreding en remediërend leren Arteveldehogeschool Gent
  • Wendy Eerdekens, docent Bachelor Sociaal Werk Arteveldehogeschool Gent
 • 10.10u    Klachten jeugdhulp bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat: rode draad?
  • Inge Schoevaerts, adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat
 • 10.30u    Reflectie door ouders met ervaring in de jeugdhulp
  • Roppov, deelwerking van Ouderparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen vzw
 • 11.15u    Reflectie door jongeren met ervaring in de jeugdhulp
  • Cachet, de stem van jongeren in jeugdhulp
 • 12.00u    Politiek debat, moderator Chris Van den Abeele, journalist
  • Ortwin Depoortere, Vlaamse volksvertegenwoordiger Vlaams Belang
  • Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger N-VA
  • Katrien Schryvers, Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V
  • Martine Taelman, Vlaams volksvertegenwoordiger Open Vld
  • Freya Van den Bossche, Vlaams volksvertegenwoordiger sp.a
  • Elke Van den Brandt, Vlaams volksvertegenwoordiger Groen
 • 13.00u    Reactie vanuit het beleid
  • Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn


Na afloop bent u van harte welkom op onze receptie met broodjes.

Praktisch

Bevestigt u uw aanwezigheid vóór 1 maart 2016? Schrijf online in.

10 maart 2016, 9.30 tot 13.15u.
Onthaal start vanaf 8.30u
Vlaams Parlement, Zaal De Schelp, ingang via Leuvenseweg 27, 1000 Brussel

Kom op tijd en breng uw identiteitskaart mee want in het Vlaams Parlement gelden nog altijd verhoogde veiligheidsmaatregelen.

Stuur deze uitnodiging gerust door naar andere geïnteresseerden.
Onze excuses als u de uitnodiging meerdere keren ontvangen heeft.

 

2015

Als u op een datum klikt, verschijnt daaronder de inhoud van de nieuwsbrief
26.11.2015

Actief na kinderrechtenweek

Vorige week vierden we de 26ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. 196 staten ratificeerden het Verdrag. Alleen de VS hinkt achterop. Het Verdrag zorgt ervoor dat zowat alle landen wereldwijd in hun wetgeving en praktijken meer aandacht besteden aan kinderrechten. Toch is er nog werk aan de winkel. Dat bleek nog maar eens uit de voorstelling van het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat.

 • Voorbij de grenzen van het bekende
 • KINDERrechtenKUNST in Vlaams Parlement
 • Advies over vakantieopvang van buitenlandse kinderen
 • Scheiding: van jullie voor altijd
 • Slotdag Rodeneuzenactie
 • Beloond voor mooi werk?
 • Zag je het al?
 • Informatie voor jongeren
 • Rapporten gelinkt aan jeugd en kinderrechten
 • In het vooruitzicht

22.09.2015

Voorstelling jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen nodigt u graag uit op de voorstelling van het jaarverslag 2014-2015 van het Kinderrechtencommissariaat op woensdag 18 november 2015 om 12u00 in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement.

Het Kinderrechtencommissariaat is een onafhankelijke instelling van het Vlaams Parlement. Als Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten detecteren we signalen van kinderen, jongeren, ouders en professionals. We bemiddelen, onderzoeken klachten en adviseren het beleid. Altijd met het oog op een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

Het Kinderrechtencommissariaat stelt vast dat heel wat kinderen en jongeren een oplossing nodig hebben die ‘voorbij de grenzen van het bekende’ gaat. In het reguliere systeem lopen ze vast. Daardoor blijven ze steken in een kwetsbare situatie. De kinderrechtencommissaris schetst de belangrijkste knelpunten. In concrete cases zet hij de kinderen en jongeren op de voorgrond.

Ook de eerste ondervoorzitter van het Vlaams Parlement Peter Van Rompuy en Vlaams Coördinerend minister kinderrechten Sven Gatz geven kort hun visie.

Na afloop bent u van harte welkom op onze receptie.

Volg of reageer op twitter @KRcommissaris #JvKRC.
 

Praktisch

Schrijf u online in  vóór 10 november 2015.
Datum: 18 november 2015, 12u tot 13u30. Onthaal start vanaf 11u.
Locatie: Vlaams Parlement, Zaal De Schelp, Hertogsstraat 6, 1000 Brussel
Een plannetje vindt u op: https://www.vlaamsparlement.be/contact

Kom zeker op tijd want woensdag zijn er door de plenaire zitting verhoogde veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement. We vragen u uw identiteitskaart zeker mee te brengen en de badge die u de dag zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.

Stuur de uitnodiging gerust door naar andere geïnteresseerden.

 

 

30.06.2015

Het belang van het kind?

Onze Klachtenlijn kreeg een brief van een tienjarige jongen die al meer dan vijf jaar in België verblijft: ‘Ik hoorde van mijn mama dat we België moeten verlaten. Waarom? Ik voel me niet goed. Want ik vind België leuk. Ik wil niet terug naar Somalië want ik hoor van kindjes dat ze daar geslagen worden. (…) En er is daar oorlog. En wat kan ik doen om hier te blijven. Ik hoor mijn mama ’s avonds in bed huilen. En mijn papa is gestorven in Somalië.’ Eind deze week wordt een ander gezin uitgewezen nadat ze 16 jaar in België wonen. De drie kinderen van 15, 13 en 9 jaar zijn hier geboren. Een vreemd land met vreemde taal staat ze te wachten. Wat is er aan de hand? Waarom blijven we kinderen op de vlucht verjagen zonder toekomstperspectief? Waarom ontnemen we deze kinderen elk veiligheidsgevoel? 

 • Kinderrechtencommissaris krijgt Gouden Woonwagen
 • Jeugd -en kinderrechten een nieuwe wind?
 • Recht op onderwijs voor kinderen op de vlucht
 • Bevoegdheden decentraliseren: kansen en risico’s voor kinderrechten
 • Kinderrechtencommissaris stelde jaarverslag 2014-2015 voor
 • Opinie: kind zonder papieren, kind met rechten
 • Jeugdhulp vermaatschappelijken?
 • België moet lijfstraffen voor kinderen verbieden bij wet
 • Open forum Kinderrechtencoalitie: wat doet racisme met een kind?
 • Studiedag gezinstransities vanuit het perspectief van kinderen

22.05.2015

Nog net voor einde schooljaar

Op 5 mei ratificeerde Zuid-Soedan als 195ste staat het Internationaal kinderrechtenverdrag. De dag daarna stelden we ons dossier ‘Straffe school’ voor.  Nog 19 dagen en het is ons Symposium over vermaatschappelijking van de zorg. Nog een dag en we sluiten de Week van de Opvoeding af. En voor we het weten nadert het einde van het schooljaar.

 • Symposium vermaatschappelijking van jeugdhulp
 • Straffe school, de grenzen van sanctioneren verkend
 • Kinderrechtencommissaris verbleef in gemeenschapsinstelling
 • Positie en rechten van binnenlands geadopteerde kinderen
 • Als kinderen en jongeren zelf de lijnen uittekenen?
 • Websites en informatiepoorten
 • Tref- en studiedagen

17.03.2015

Integriteit van kinderen onder druk

'Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit', zo luidt artikel 22bis van onze grondwet. Het artikel is een van de belangrijkste vertalingen van het kinderrechtenverdrag in onze nationale wetgeving. Het zou het fundament van onze kijk op en ons handelen met kinderen moeten zijn. Maar het lukt niet. We slagen er vandaag niet in om onze grondwet na te leven. Jongeren met een complexe psychische stoornis overnachten noodgedwongen in een politiecel. Minderjarigen die in België geboren zijn en hier al meer dan 10 jaar wonen, vertrekken gedwongen met hun gezin terug naar hun ‘land van herkomst’. Een jongen van 13 stapt uit het leven omdat zijn broosheid zoveel boosheid niet langer verdragen kan.

 • Studiedag: Straffe school, de grenzen van sanctioneren verkend
 • Maak niet het kind maar het conflict tot probleem
 • Filmpjes over kinderen en de financiële crisis
 • Kinderrechtencoalitie nieuwe plek, nieuw jaarthema
 • 1712 ook voor slachtoffers gedwongen adopties
 • Inspiratie?
 • Studiedagen en vorming

11.02.2015

Kinderrechtencommissaris krijgt tweede mandaat van het Vlaams Parlement

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen krijgt een positieve evaluatie. Zijn mandaat wordt voor 6 jaar verlengd. 

Bericht van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement heeft vandaag 11 februari 2015 beslist het mandaat van Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen te verlengen. Het mandaat van kinderrechtencommissaris duurt 6 jaar en kan eenmaal worden vernieuwd. Het Vlaams Parlement benoemde in 2009 Bruno Vanobbergen tot Vlaams kinderrechtencommissaris. Op basis van een positieve evaluatie, stelde het Uitgebreid Bureau aan de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement voor zijn mandaat te verlengen. Het Vlaams Parlement heeft deze voordracht vandaag unaniem goedgekeurd.

Het Uitgebreid Bureau wil met de positieve evaluatie duidelijk maken dat 'de kinderrechtencommissaris in de uitvoering van zijn opdracht heeft aangetoond dat hij de hoge verwachtingen die in hem bij aanvang werden gesteld, niet alleen heeft ingelost, maar ook in de toekomst zal aanhouden'.

De kinderrechtencommissaris vervult een unieke rol als verdediger van de rechten van het kind. Belangrijk is dat de kinderrechtencommissaris het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind als leidraad neemt en toeziet op de naleving ervan. Om goed te functioneren moet de kinderrechtencommissaris een groot moreel gezag hebben. Dat gezag steunt onder meer op de kwaliteit van de werking van het Kinderrechtencommissariaat, op zijn onafhankelijkheid en op voldoende draagvlak, zowel bij de Vlaamse volksvertegenwoordigers als bij kinderen en jongeren, bij het grote publiek en bij andere kinderrechtenactoren.

Aldus de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans.

04.02.2015

Radicaal voor kinderrechten

Mensenrechten en kinderrechten staan in het midden van de actualiteit. Somalië ratificeerde als 195ste staat het kinderrechtenverdrag. Wereldwijd hinken enkel Zuid-Soedan en de Verenigde Staten achterop. In de discussies over extreem gewelddadig radicalisme komen mensen- en kinderrechten naar voor als de fundamenten van onze democratie. Op 5 februari vertrekt de kinderrechtencommissaris vanuit een kinderrechtenperspectief om de problemen van kinderen van woonwagenbewoners te ontrafelen in de Commissie Wonen.

 • Minderjarigen en radicalisering: voluit voor mensenrechtenperspectief
 • Kinderen van woonwagenbewoners in Commissie Wonen
 • Expertenpanel gedwongen adopties
 • Kinderen op de vlucht nieuw beleid?
 • Standpunten Kinderrechtencoalitie
 • Studiedagen in het vooruitzicht
 • Kinderen en vrijwillige terugkeer
 • Jeugdinfotheek.be in nieuw jasje
 • Praat over pesten

2014

Als u op een datum klikt, verschijnt daaronder de inhoud van de nieuwsbrief
12.12.2014

Tijd voor meer tijd in 2015

Een leerkracht van Zonderwijs vertelt dat ze bij de start van het schooljaar in de klas klavertjes maken. Daarop kleeft elke leerling zijn of haar pasfoto. Die klavertjes hangen over het hele lokaal. Naast het leren, het harde werken en het samen op stage gaan, is er ruimte om elkaar en elkaars leefwereld te leren kennen en vrienden te maken.

 • Allerbeste wensen
 • Website Raad van Europa: kinderen getuigen over impact financiële crisis
 • Ouders over de schreef, kind niet langer welkom
 • Kinderen van woonwagenbewoners: kinderrechten op de tocht?
 • Gedwongen adopties
 • Verbod op zichtbare levensbeschouwelijke symbolen op school
 • Beleidsnota's vanuit kinderrechtenbril
 • Onderwijsverblijf voor uitgeprocedeerde leerlingen?

20.11.2014

25 jaar kinderrechtenverdrag

Op 20 november 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het ‘Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind’ aan. Daarom is het op 20 november internationale kinderrechtendag. Vandaag viert het kinderrechtenverdrag zijn zilveren jubileum met tal van activiteiten.

 • Kinderrechtencommissaris stelt jaarverslag voor
 • Kinderrechtenrap met Kapitein Winokio en brochures kinderrechten
 • Kinderrechtenscholen en wereldklassen vieren kinderrechtenverjaardag
 • Veel potentieel voor kinderrechten in de klas
 • Op komst in het teken van kinderrechten

09.10.2014

Kinderrechtenverdrag viert zilveren jubileum - kinderen vragen tijd

Het kinderrechtenverdrag viert op 20 november 2014 zijn 25ste verjaardag. Kinderen kennen hun rechten beter dan ooit. Er wordt meer naar ze geluisterd. Maar zijn hun rechten daarom beter gerespecteerd? Het Kinderrechtencommissariaat signaleert problemen van kinderen van woonwagenbewoners, jongeren die gestraft worden op school en kinderen die in armoede leven. Maar vieren doen we ook met een 'rap' door en voor kinderen samen met Kapitein Winokio. Volgende week ontvangen scholen daarvoor materiaal om te werken en feesten rond kinderrechten.

 • Kinderrechtencommissaris stelt jaarverslag voor
 • Het kind van onze dromen
 • Parlementair jaar van start
 • Onderwijsverstrekkers informeren over Klachtenlijn
 • Hoe omgaan met kinderen in de media?
 • Jongeren getuigen over impact crisis
 • Wonen op wielen
 • Vakantie-initiatieven: solidariteit zonder grenzen
 • Recht om geen kampioen te moeten zijn

16.05.2014

Kinderrechtenverdrag tekent contouren uit

Tot 23 mei loopt de week van de opvoeding. Het kinderrechtenverdrag kijkt naar ouders als de belangrijkste opvoedingsverantwoordelijken. Het doet geen uitspraken over de ideale opvoedingsstijl of opvoedingsmodel. Dat is de keuze en het recht van de ouder. Het Verdrag is geen handboek over opvoeding, maar tekent wel enkele contouren uit die de relatie tussen ouder en kind mee inkleuren zoals recht op inspraak, vrijheid van meningsuiting en gedachte, privacy en informatie.

 • Net gemist: Kinderen uit beeld verdwenen?
 • Engagement voor opvang en vrije tijd schoolkinderen
 • Videoboodschap jongeren in armoede
 • SWITCH 2014: wat zeggen leerlingen?
 • Waar zat je? Ik heb je gemist.
 • Jongeren kloppen aan bij Centra Leerlingenbegeleiding
 • Zonderwijs: kinderpardon?
 • Jongeren maken filmpjes over jonge asielzoekers
 • Wat is de impact van een ernstig verkeersongeval?

23.04.2014

Hoogdag kinderrechten

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens sprak gisteren over een ‘hoogdag voor mensen- en kinderrechten’. Het Vlaams Parlement verontschuldigt zich publiek tegenover de slachtoffers
van ‘historisch’ geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Dat is voor iedereen die vandaag verantwoordelijkheid draagt tegenover kinderen
en jongeren een krachtig signaal dat geweld en misbruik onmogelijk getolereerd kunnen worden.

 • Kinderen uit beeld verdwenen?
 • Moeder van alle verkiezingen ontfermt zich over haar kinderen en hun rechten
 • Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat gaat lokaal
 • Rechten leerlingen duidelijker geregeld?
 • Vlaams Parlement erkent slachtoffers van geweld op school en in jeugdinstellingen
 • Kinderrechtencoalitie kijkt toe
 • Kinderen en jongeren bevraagd
 • Kinderrechten Europees
 • Straffer in herstel

12.02.2014

Probleemkinderen?

Kinderen en jongeren spraken zich de voorbije maand uit over pesten, suïcidale gedachten en time-outprojecten op school. Als koplopers in de digitale wereld moeten kinderen zich 'safe' op het internet begeven. Volwassenen krijgen vorming om herstelgericht en bemiddelend te werken met kinderen. Zijn er dan alleen problemen en probleemkinderen? Gelukkig niet. Kinderen en jongeren verschijnen ook als actieve burgers. Als persoonlijk assistent bijvoorbeeld, maar ook als promotor van een hoopvolle samenleving.

 • Kind(errechten)vriendelijke toezicht- en klachtenmechanismen
 • Klachtenprotocol bij kinderrechtenverdrag treedt in werking
 • Kinderen en jongeren als persoonlijke assistent
 • Advies ontwerp van decreet over maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Resolutie recht op privacy in digitaal tijdperk
 • Kinderrechten internationaal activiteiten
 • Onderzoek kinderen en jongeren
 • Safer Internet Day
 • Jongeren liggen wel wakker van politiek
 • Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan waarheen?
 • Integrale Jeugdhulp start in maart
 • Studievoormiddag bemiddelen en herstelgericht werken
 • Studienamiddag armoede en geestelijke gezondheid
 • Lerarendag Vlaams Parlement

2013

Als u op een datum klikt, verschijnt daaronder de inhoud van de nieuwsbrief
18.12.2013

Jaarwissel

De laatste nieuwsbrief van 2013.
In 2014 blaast het Kinderrechtenverdrag 25 kaarsen uit.
Inademen, uitblazen, en dan volle GAS vooruit naar de volgende 25.
Prettige feesten! Het team van het Kinderrechtencommissariaat.

 • Nieuw dossier kinderen op de vlucht
 • Euthanasie voor oordeelsbekwame minderjarige
 • Gezond en ethisch sporten voor kinderen en jongeren
 • Jaarverslag en filmpje Kinderrechtencommissariaat
 • Decreet Preventieve gezinsondersteuning goedgekeurd
 • Kindvriendelijke justitie
 • GAS naar Grondwettelijk Hof
 • Impact van crisis op kinderen en jongeren
 • Ex-spijbelaars aan het woord
 • Memorandum Vlaamse Jeugdraad
 • Jong en Van Zin
 • Prijs voor Mensenrechten
 • Mijn handicap, mijn rechten!
 • Seminarie verdrag rechten personen met een handicap
 • Succesvolle dag van de Jeugdhuizen
 • Zelfmoordlijn 1813
 • Elke weekdag chatten met Awel

04.11.2013

Kinderrechtenmaand

Kinderrechten zijn een heel jaar belangrijk. In november staan ze extra in de kijker. Scholen werken rond kinderrechten: pas als je je rechten kent, kun je er ook voor opkomen. Kinderrechtendag, dat is op 20 november, nu al de 24e verjaardag van het ‘Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind’.

 • Laatste kans: laat je overtuigen
 • Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs
 • Studiedag kinderen op de vlucht
 • Ruime visie gezinsondersteuning mist vertaling naar praktijk
 • Onderzoek en aanpak pesten
 • Vlaams jeugdbeleid met tentakels naar andere bevoegdheden?
 • CPT bezoekt België
 • Zuiddag rules in het Kinderrechtencommissariaat
 • De Bende van :P
 • Festival van de Politiek
 • GAS en nu?

26.09.2013

Uit de startblokken

Het Vlaams Parlement is weer volop aan de slag. De commissies draaien weer op volle toeren. Met adviezen, KRunches – kinderrechtenlunches – en studiedagen houdt het Kinderrechtencommissariaat kinderen blijvend op de agenda. Tegelijk nemen we al een aanloopje naar 20 november, Kinderrechtendag.

 • Europese Kinderombudsdiensten komen samen
 • Kom jij ook naar Kinderrechtendag?
 • Studiedag kinderen op de vlucht
 • KRunch leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs
 • Festival van de Politiek
 • Federaal parlement is aan zet voor klachtenprotocol
 • Rechtbank voor families start volgend jaar
 • Impact crisis op kinderen en jongeren
 • Congres ‘Iedereen bij de les?’
 • Vorming ‘Kinderrechten en publieke ruimte’
 • Conferentie: the Unfolding
 • Vrouwelijke genitale verminking en asiel
 • Vijf jaar opvang verkeersslachtoffers
 • Hoe beleven kinderen de wereld?

28.06.2013

Wie niet weg is, is gezien!

Verstoppertje spelen. Achter de gordijnen kruipen. Een ontwapende blik van een kind als ze jou zien. Rennen om net te laat af te kloppen. Meer tijd en ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen daar pleitte de werkgroep artikel 31 voor. Gestructureerde volle tijdschema’s en GAS boetes bedreigen het recht op spel.
Hoe onschuldig is verstoppertje als het uitmondt in eeuwig ongezien blijven? Kinderen die zich noodgedwongen wegsteken omdat hun belang niet weegt. En daardoor een illegale status krijgen.
Het VN-Kinderrechtencomité komt geen dag te laat met zijn extra uitleg over ‘het belang van het kind’. Een ding is duidelijk: wat overheden met kinderen doen wordt gezien. Verdragsstaten die het Kinderrechtenverdrag ondertekenden zijn verplicht om bij beslissingen en maatregelen die kinderen aanbelangen, steeds hun belang te bepalen en als een eerste overweging in beschouwing te nemen. Tijd om onze overheden op zomercursus te sturen?

 • Een stem en gezicht voor kinderen op de vlucht
 • Ouders die bedelen met kinderen niet bestraffen
 • VN-Kinderrechtencomité verduidelijkt ‘belang van het kind’
 • Er is een taal voor het lichaam nodig
 • Huisonderwijs vanuit kinderrechten
 • 31 minuten meer speeltijd
 • ’t Zitemzo met minderjarigen en politie
 • Julie versterkt onze ploeg
 • Voorstelling jaarverslag Kinderrechtencommissariaat
 • Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat tijdens schoolvakantie

22.05.2013

Cyberpesten: pesten in een modern jasje

 • 6 juni lezing Cyberpesten onder de middag in het Vlaams Parlement

29.04.2013

Eerste hulp of laatste redmiddel?

Tekorten in de jeugdhulp zijn niet nieuw. De Vlaamse wetgever zoekt naar een integraal verhaal: een toegangspoort in de jeugdhulp die kinderen screent. Wie zijn ze? Op welk ‘pakketje hulp’ maken ze aanspraak? Want hulp is schaars.
De federale wetgever lijkt de poort te openen voor willekeur: een leeftijdsverlaging voor de GAS, zonder argumenten.
En wie creëert een poort voor Amir? Hij komt van over de grens. Voor hem is het een laatste redmiddel voor een betere toekomst.

 • Krachtige jeugdhulp toegangspoort?
 • Discreet bevallen met informatiewaarborgen
 • Geen leeftijdsverlaging gemeentelijke administratieve sancties
 • Onveilig voor soldaten maar niet voor kinderen?
 • Een stem voor jonge ouders in armoede
 • Jongeren debatteren over kinderrechten
 • Jeugdopbouwwerkers nieuwe baanbrekers?
 • Impact van crisis op kinderen in het Zuiden?
 • Kinderrechtendatabank
 • Rapport ‘Gelijke kansen op school?’
 • Ik ben oké Klasse lanceeert positieve campagne scheiding

28.02.2013

Hinderen kinderen?

Overal duiken 'last-ige' kinderen op. Kinderen die hinderen met sneeuwballen of confetti. En toch krijgt onze Klachtenlijn elke dag signalen van kinderen die zelf gehinderd worden: kinderen van wie kansen ontnomen worden. Kinderen die niet genoeg ondersteuning krijgen en op muren botsen. Die noodgedwongen zelf de last dragen. Daar mag je als kind best wel eens lastig van worden, niet?

 • Euthanasie en levensbeëindiging van minderjarigen
 • Waar blijft leerlingenstatuut?
 • Centrumsteden en gemeenten aan zet
 • Breed maatschappelijk GAS-debat?
 • Safer Internet Day ‘Connect with respect’
 • Over het muurtje: KST toneelvoorstelling Beernem
 • Inclusiedag: een plek voor indrukken van kinderen
 • Broodje Brussel Cyberpesten: pesten in een modern jasje
 • In tussentijd