Main content

Nieuwsbrieven overzicht

Het Kinderrechtencommissariaat informeert over zijn activiteiten via een nieuwsbrief.
Je kan hier intekenen op onze nieuwsbrief. Zo ben je zeker dat je niets mist.

Een recent overzicht van de nieuwsbrieven kan je hier niet langer vinden.

2013

Als u op een datum klikt, verschijnt daaronder de inhoud van de nieuwsbrief
18.12.2013

Jaarwissel

De laatste nieuwsbrief van 2013.
In 2014 blaast het Kinderrechtenverdrag 25 kaarsen uit.
Inademen, uitblazen, en dan volle GAS vooruit naar de volgende 25.
Prettige feesten! Het team van het Kinderrechtencommissariaat.

 • Nieuw dossier kinderen op de vlucht
 • Euthanasie voor oordeelsbekwame minderjarige
 • Gezond en ethisch sporten voor kinderen en jongeren
 • Jaarverslag en filmpje Kinderrechtencommissariaat
 • Decreet Preventieve gezinsondersteuning goedgekeurd
 • Kindvriendelijke justitie
 • GAS naar Grondwettelijk Hof
 • Impact van crisis op kinderen en jongeren
 • Ex-spijbelaars aan het woord
 • Memorandum Vlaamse Jeugdraad
 • Jong en Van Zin
 • Prijs voor Mensenrechten
 • Mijn handicap, mijn rechten!
 • Seminarie verdrag rechten personen met een handicap
 • Succesvolle dag van de Jeugdhuizen
 • Zelfmoordlijn 1813
 • Elke weekdag chatten met Awel

04.11.2013

Kinderrechtenmaand

Kinderrechten zijn een heel jaar belangrijk. In november staan ze extra in de kijker. Scholen werken rond kinderrechten: pas als je je rechten kent, kun je er ook voor opkomen. Kinderrechtendag, dat is op 20 november, nu al de 24e verjaardag van het ‘Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind’.

 • Laatste kans: laat je overtuigen
 • Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs
 • Studiedag kinderen op de vlucht
 • Ruime visie gezinsondersteuning mist vertaling naar praktijk
 • Onderzoek en aanpak pesten
 • Vlaams jeugdbeleid met tentakels naar andere bevoegdheden?
 • CPT bezoekt België
 • Zuiddag rules in het Kinderrechtencommissariaat
 • De Bende van :P
 • Festival van de Politiek
 • GAS en nu?

26.09.2013

Uit de startblokken

Het Vlaams Parlement is weer volop aan de slag. De commissies draaien weer op volle toeren. Met adviezen, KRunches – kinderrechtenlunches – en studiedagen houdt het Kinderrechtencommissariaat kinderen blijvend op de agenda. Tegelijk nemen we al een aanloopje naar 20 november, Kinderrechtendag.

 • Europese Kinderombudsdiensten komen samen
 • Kom jij ook naar Kinderrechtendag?
 • Studiedag kinderen op de vlucht
 • KRunch leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs
 • Festival van de Politiek
 • Federaal parlement is aan zet voor klachtenprotocol
 • Rechtbank voor families start volgend jaar
 • Impact crisis op kinderen en jongeren
 • Congres ‘Iedereen bij de les?’
 • Vorming ‘Kinderrechten en publieke ruimte’
 • Conferentie: the Unfolding
 • Vrouwelijke genitale verminking en asiel
 • Vijf jaar opvang verkeersslachtoffers
 • Hoe beleven kinderen de wereld?

28.06.2013

Wie niet weg is, is gezien!

Verstoppertje spelen. Achter de gordijnen kruipen. Een ontwapende blik van een kind als ze jou zien. Rennen om net te laat af te kloppen. Meer tijd en ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen daar pleitte de werkgroep artikel 31 voor. Gestructureerde volle tijdschema’s en GAS boetes bedreigen het recht op spel.
Hoe onschuldig is verstoppertje als het uitmondt in eeuwig ongezien blijven? Kinderen die zich noodgedwongen wegsteken omdat hun belang niet weegt. En daardoor een illegale status krijgen.
Het VN-Kinderrechtencomité komt geen dag te laat met zijn extra uitleg over ‘het belang van het kind’. Een ding is duidelijk: wat overheden met kinderen doen wordt gezien. Verdragsstaten die het Kinderrechtenverdrag ondertekenden zijn verplicht om bij beslissingen en maatregelen die kinderen aanbelangen, steeds hun belang te bepalen en als een eerste overweging in beschouwing te nemen. Tijd om onze overheden op zomercursus te sturen?

 • Een stem en gezicht voor kinderen op de vlucht
 • Ouders die bedelen met kinderen niet bestraffen
 • VN-Kinderrechtencomité verduidelijkt ‘belang van het kind’
 • Er is een taal voor het lichaam nodig
 • Huisonderwijs vanuit kinderrechten
 • 31 minuten meer speeltijd
 • ’t Zitemzo met minderjarigen en politie
 • Julie versterkt onze ploeg
 • Voorstelling jaarverslag Kinderrechtencommissariaat
 • Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat tijdens schoolvakantie

22.05.2013

Cyberpesten: pesten in een modern jasje

 • 6 juni lezing Cyberpesten onder de middag in het Vlaams Parlement

29.04.2013

Eerste hulp of laatste redmiddel?

Tekorten in de jeugdhulp zijn niet nieuw. De Vlaamse wetgever zoekt naar een integraal verhaal: een toegangspoort in de jeugdhulp die kinderen screent. Wie zijn ze? Op welk ‘pakketje hulp’ maken ze aanspraak? Want hulp is schaars.
De federale wetgever lijkt de poort te openen voor willekeur: een leeftijdsverlaging voor de GAS, zonder argumenten.
En wie creëert een poort voor Amir? Hij komt van over de grens. Voor hem is het een laatste redmiddel voor een betere toekomst.

 • Krachtige jeugdhulp toegangspoort?
 • Discreet bevallen met informatiewaarborgen
 • Geen leeftijdsverlaging gemeentelijke administratieve sancties
 • Onveilig voor soldaten maar niet voor kinderen?
 • Een stem voor jonge ouders in armoede
 • Jongeren debatteren over kinderrechten
 • Jeugdopbouwwerkers nieuwe baanbrekers?
 • Impact van crisis op kinderen in het Zuiden?
 • Kinderrechtendatabank
 • Rapport ‘Gelijke kansen op school?’
 • Ik ben oké Klasse lanceeert positieve campagne scheiding

28.02.2013

Hinderen kinderen?

Overal duiken 'last-ige' kinderen op. Kinderen die hinderen met sneeuwballen of confetti. En toch krijgt onze Klachtenlijn elke dag signalen van kinderen die zelf gehinderd worden: kinderen van wie kansen ontnomen worden. Kinderen die niet genoeg ondersteuning krijgen en op muren botsen. Die noodgedwongen zelf de last dragen. Daar mag je als kind best wel eens lastig van worden, niet?

 • Euthanasie en levensbeëindiging van minderjarigen
 • Waar blijft leerlingenstatuut?
 • Centrumsteden en gemeenten aan zet
 • Breed maatschappelijk GAS-debat?
 • Safer Internet Day ‘Connect with respect’
 • Over het muurtje: KST toneelvoorstelling Beernem
 • Inclusiedag: een plek voor indrukken van kinderen
 • Broodje Brussel Cyberpesten: pesten in een modern jasje
 • In tussentijd