Main content

Nieuwsbrieven overzicht

Het Kinderrechtencommissariaat informeert over zijn activiteiten via een nieuwsbrief.
Je kan hier intekenen op onze nieuwsbrief. Zo ben je zeker dat je niets mist.

Een recent overzicht van de nieuwsbrieven kan je hier niet langer vinden.

2017

Als u op een datum klikt, verschijnt daaronder de inhoud van de nieuwsbrief
18.12.2017

Het gonst van activiteit

Adviezen werden gekauwd en herkauwd. De kinderrechtencommissaris was voortdurend op pad om zijn publiek enthousiast te maken over kinderrechten. Ons jaarverslag verscheen, de eerste Belgische Kinderrechtenprijs werd uitgereikt. Van 25 december 2017 tot en met 1 januari 2018 sluiten we even. Om er daarna weer hard tegenaan te gaan want in 2018 vieren we onze twintigste verjaardag. 

 • Hoe woonomgevingen kindvriendelijk maken?
 • Opiniestukken van de kinderrechtencommissaris
 • Naar een jeugddelinquentierecht met sterke rechtswaarborgen voor de minderjarige
 • Leerlingenbegeleiding: meer afstemming nodig tussen onderwijs en welzijn
 • Suggesties voor terechte Vlaamse ambities voor pleegzorg
 • Jaarverslag 'Waar is mijn thuis?'
 • Kinderrechtencommissariaat gehoord in Vlaams Parlement livestream
 • Kinderrechtenprijzen
 • Inspirerende gidsen en rapporten
 • Data studiemomenten en projectaanvragen

02.10.2017

Kinderrechtencommissariaat blijft op dezelfde nagel kloppen

De vondelingenschuif was opnieuw actueel. Wanhopige ouders moeten hun kind op een veilige plek kunnen achterlaten. Volledig akkoord. Toch is er volgens het Kinderrechtencommissariaat een betere oplossing: maak discreet bevallen wettelijk mogelijk. Dan zijn er ook informatiewaarborgen voor het kind. 
Met een papieren hart uit zevenhonderd stukjes nam een school in Ledeberg vorige week afscheid van een leerling zonder papieren. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt al lang om kinderen en jongeren eerst hun onderwijs- of opleidingstraject te laten afwerken vóór hun terugkeer.

 

 • Kinderarmoede bestrijden door 1 euromaaltijden?
 • Jaarverslag 'Waar is mijn thuis?'
 • Ondertussen op het Kinderrechtencommissariaat
 • Jongeren aan het woord
 • Voor je agenda oktober
 • Voor je agenda november
 • Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

18.09.2017

Uitnodiging: Waar is mijn thuis?

Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen nodigt u graag uit op de voorstelling van het jaarverslag 2016-2017 van het Kinderrechtencommissariaat op woensdag 22 november 2017 om 12u in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement.

Het Kinderrechtencommissariaat is een onafhankelijke instelling van het Vlaams Parlement. Als Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten detecteren we signalen van kinderen, jongeren, ouders en professionals. We bemiddelen, onderzoeken klachten en adviseren het beleid. Altijd met het oog op een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

‘Waar is mijn thuis?’ is de rode draad doorheen het nieuwe jaarverslag. Heel wat kinderen en jongeren zijn vandaag op zoek naar een plek waar ze tot rust kunnen komen. De kinderrechtencommissaris illustreert deze vaststelling met concrete cases en vraagt aandacht voor de impact ervan op kinderen en jongeren.

Ook Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans en Vlaams Coördinerend minister kinderrechten Sven Gatz geven kort hun visie.

Na afloop bent u van harte welkom op onze receptie.

Praktisch

Online inschrijven vóór 15 november.

22 november 2017, 12 tot 13.30u. Onthaal start vanaf 11u.

Vlaams Parlement
Zaal De Schelp
Ingang via de Loketten
IJzerenkruisstraat 99
1000 Brussel

Volg of reageer op twitter @KRcommissaris #jvKRC

Kom zeker op tijd want er gelden verhoogde veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement. Breng uw identiteitskaart en een minimaal aan bagage mee want iedereen moet door de scanner. We vragen u om de badge die u de dag zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.

Stuur deze uitnodiging gerust door naar geïnteresseerden. Onze excuses als u de uitnodiging twee keer kreeg.

07.09.2017

Kinderrechtencommissariaat werft halftijds jurist aan

Het Kinderrechtencommissariaat organiseert een selectieproef om een deeltijds (50%) contractueel jurist (m/v/x) aan te werven. Het gaat over een contract van onbepaalde duur. Als jurist geef je advies over structurele dossiers en beleidsontwikkelingen. Je volgt internationale en nationale richtlijnen op over kinderrechtenthema’s die raken aan jeugd- en familierecht en toezichtsmechanismen in jeugdvoorzieningen. Solliciteer ten laatste op 15 oktober 2017.

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma in de rechten
 • Je hebt minstens 3 jaar aantoonbare professionele praktijkervaring
 • Je hebt een scherp analytisch vermogen
 • Je kan standpunten en aanbevelingen helder formuleren
 • Je werkt graag met anderen samen
 • Je bent een goede netwerker
   

Ons aanbod

 • deeltijds contract (50%) van onbepaalde duur
 • aantrekkelijk salaris: minimum 25.958,36 euro bruto jaarlijks
 • aantrekkelijk pakket extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering voor u en uw gezin, fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer of vergoeding voor verplaatsingskosten woon-werk,…)
 • aangename en stimulerende werkomgeving
   

Solliciteren

Je kan je kandidaat stellen tot en met 15 oktober 2017 met het sollicitatieformulier dat je vindt op de website van Berenschot Belgium. Meer informatie op de website van het Kinderrechtencommissariaat.

28.06.2017

Knipperlicht kinderrechten: Kinderrechtencommissariaat adviseert

Een tussentijdse rapportage van het JKP, de rapportage naar het VN-Kinderrechtencomité, stemrecht op 16? Op het einde van het parlementair werkjaar krijgen kinderrechten veel aandacht. En dus zitten ook wij niet stil.

 • Belang van het kind op de vlucht
 • Memorandum: Kinderen als medeburgers: zet lokaal in op kinderrechten
 • Geef gehoor aan aanbevelingen van VN-Kinderrechtencomité
 • Stemrecht op 16 jaar?
 • Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

02.05.2017

Knipperlicht kinderrechten

 

 

 • Meer dan honderd kandidaten maandcommissaris
 • Docufilm Breedhoek: voer het inclusiedebat op school
 • Advies over ondersteuningsmodel inclusief onderwijs
 • Advies over kinderen en huisvesting
 • Besnuffel en bekijk
 • Goed om weten
 • Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?
 • Voor je agenda

07.03.2017

Kinderrechtencommissariaat zoekt maandcommissarissen voor toezicht in jeugdinstellingen

Wordt u één van de eerste maandcommissarissen die op vrijwillige basis elke maand een gesloten of besloten jeugdinstelling bezoekt? En zo mee toeziet dat de rechten van de jongeren gerespecteerd worden? U praat er met jongeren, opvoeders en directie, luistert, bemiddelt en rapporteert. Samen met andere maandcommissarissen vormt u de Commissie van toezicht onder de vleugels van het Kinderrechtencommissariaat dat u zal ondersteunen en begeleiden.
We zoeken twaalf enthousiaste maandcommissarissen voor de regio’s: Leuven, Antwerpen, Mechelen, Ieper, Ruiselede, Mol, Everberg en Tongeren.
Dien uw kandidatuur in voor 6 april 2017.

Het Vlaams Parlement keurde in januari 2017 een uitbreiding van de opdracht van het Kinderrechtencommissariaat goed. In de schoot van het Kinderrechtencommissariaat wordt een Commissie van toezicht voor gesloten en besloten jeugdinstellingen opgericht. Deze Commissie is een toezichtsorgaan op alle Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven die tijdelijk van hun vrijheid ontnomen zijn. Toezien op hoe jongeren behandeld worden binnen de muren van een instelling is uiterst belangrijk. Ze leven er vaak in een strak institutionele structuur. Deze manier van samenleven vraagt een bijzondere rechtsbescherming. Met een Commissie van toezicht is het mogelijk de plaatsen waar dat gebeurt, goed op te volgen. Niet vanuit een wantrouwen tegenover de instellingen, maar als een extra venster dat wordt opengezet. De Commissie werkt in alle onafhankelijkheid met de kinderrechtencommissaris als voorzitter.

De Commissie van toezicht bestaat uit maandcommissarissen. Maandcommissarissen zijn vrijwilligers die elke maand dezelfde aan hen toegewezen jeugdinstelling bezoeken.

Functie

De maandcommissaris ziet toe op de naleving van rechten van jongeren die verblijven in de gesloten of besloten jeugdinstelling.

Bezoeken

Elke maand gaat de maandcommissaris onaangekondigd op bezoek. Hij/zij neemt deel aan activiteiten, eet er samen met de jongeren en praat met hen. Kinderen en jongeren kunnen bij de maandcommissaris terecht met vragen en klachten over de manier waarop ze behandeld worden. Ook het begeleidend personeel kan zaken aankaarten bij de maandcommissaris.

De maandcommissaris heeft de opdracht om bij meldingen die vatbaar zijn voor bemiddeling effectief een bemiddelingsgesprek op te starten en te leiden. Als een onderzoek meer aangewezen is, zal de maandcommissaris de klacht toeleiden naar de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat.

Rapporteren

Na elk bezoek aan de instelling, maakt de maandcommissaris een verslag. Het secretariaat van de Commissie van toezicht verzamelt en verwerkt de verslagen. Deze vormen de basis voor het jaarrapport aan het Vlaams Parlement.

Deelnemen aan vergaderingen van de Commissie van toezicht

De maandcommissaris neemt deel aan de vergaderingen van de Commissie van toezicht. In de opstartperiode vergadert de Commissie elke maand in Brussel. Vanaf het tweede werkjaar (najaar 2018) voorzien we drie tot vier vergaderingen per jaar.

Duur

Een maandcommissaris wordt benoemd voor een termijn van drie jaar, met een mogelijke verlenging van drie jaar.

Profiel

Een maandcommissaris moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • meerderjarig zijn;
 • voeling hebben met de leefwereld van jongeren en mensenrechten;
 • op een vlotte manier met jongeren en het personeel van de voorziening kunnen communiceren;
 • getuigen van een sterke luisterbereidheid;
 • problemen helder kunnen formuleren en beschikken over een oplossingsgericht vermogen;
 • zelfstandig de bezoeken kunnen afleggen;
 • bij aanstelling een recent uittreksel uit het strafregister volgens model 2 voorleggen, waaruit blijkt dat er ten opzichte van hem/haar geen elementen bestaan die onverzoenbaar zijn met een aanstelling.


De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Commissie van toezicht zijn van groot belang. Daarom komen volgende profielen niet in aanmerking voor de functie van maandcommissaris:

 • personeelsleden werkzaam in een jeugdhulpvoorziening;
 • personen met een politiek mandaat;
 • personeelsleden werkzaam in een overheidsdienst, met uitzondering van leerkrachten of docenten;
 • magistraten en parketmagistraten.
   

Wat bieden wij?

Als maandcommissaris staat u er niet alleen voor. U kan permanent rekenen op steun van het secretariaat van de Commissie. We voorzien begeleiding en opleiding bij de opstart.

De Commissie van toezicht voor jeugdinstellingen zal divers samengesteld zijn. U maakt er kennis met maandcommissarissen met verschillende maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en ervaringen.

Zowel voor vergadermomenten als de maandbezoeken ontvangt u een vrijwilligersvergoeding (ongeveer 30 euro) en uw verplaatsingsonkosten worden terugbetaald. U bent ook verzekerd via ons.

Timing

Wij plannen een eerste samenkomst met de maandcommissarissen in juni 2017 om samen de planning op te maken en de opstart voor te bereiden.

Informatie en reageren

Interesse in deze functie? Mail uw motiveringsbrief en een beknopt cv voor donderdag 6 april 2017 naar inge.schoevaerts@vlaamsparlement.be.
Voor vragen kan u telefonisch contact nemen met Inge Schoevaerts op 02-552 41 32.
Het Kinderrechtencommissariaat laat u voor 15 mei 2017 weten of uw kandidatuur in aanmerking komt.

Het Kinderrechtencommissariaat is de Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten, opgericht door het Vlaams Parlement.

Stuur het bericht gerust door naar mogelijk geïnteresseerden.

06.02.2017

Vacature halftijdse ombudsmedewerker welzijn

Het Kinderrechtencommissariaat is al jaren de pleitbezorger van kinderrechten in Vlaanderen. Die rol maken we waar door vragen en klachten van kinderen en jongeren, ouders en professionals te behandelen. Tegelijk adviseren we het Vlaams Parlement over alle thema’s die voor kinderen en jongeren van belang zijn. Voor de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat zijn we op zoek naar een ombudsmedewerker Welzijn. Solliciteer uiterlijk op 28 februari 2017.

Je functie

Je behandelt individuele vragen en klachten. Je werkt daarbij in nauw overleg met je collega-ombudswerkers en met de beleidsmedewerkers van het Kinderrechtencommissariaat. Je verdiept je in het thema welzijn en bouwt een netwerk uit van organisaties en instanties die rond deze thema’s actief zijn.

Je profiel

Je bezit een bachelordiploma sociaal werk, orthopedagogie, rechtspraktijk, pedagogiek van het jonge kind of gezinswetenschappen of je hebt een masterdiploma humane wetenschappen (psychologie, pedagogische wetenschappen, sociaal werk, sociale agogiek, rechten, criminologie of sociologie). Je hebt minstens drie jaar ervaring in de welzijnssector. Maar je bent vooral een persoon die sterk vanuit het belang van het kind denkt en werkt en die in conflictgeladen situaties een bemiddelende houding weet aan te nemen.

Ons aanbod

 • een aantrekkelijk salaris en een pakket extralegale voordelen
 • een aangename en stimulerende werkomgeving
 • een actief opleidingsbeleid


Lees de volledige vacature op www.kinderrechtencommissariaat.be

Stuur het bericht gerust door naar mogelijk geïnteresseerden.

05.01.2017

Panelgesprek over nieuw boek 'Spelen in zwarte sneeuw'

Op 9 februari 2017 stelt het Kinderrechtencommissariaat zijn nieuw boek 'Spelen in zwarte sneeuw' voor in het Vlaams Parlement. In dit kwetsbare manifest vragen we aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Phara de Aguirre interviewt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en modereert het panelgesprek met deskundigen.

Hoe kijken we naar kinderen en gezinnen in armoede? Welke maatregelen kunnen voor kinderen een verschil maken? Welke initiatieven kunnen overheden nemen op het vlak van inkomen, wonen, kinderopvang, onderwijs, vrije tijd en gezondheid?

Programma

 • 13.00u Onthaal
 • 13.30u Welkom door Hilde Van Mechelen, Lannoo 
 • 13.45u Phara de Aguirre interviewt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen over zijn boek
 • 14.15u Panelgesprek onder leiding van Phara de Aguirre, met reflecties van
  • Cindy van Geldorp, vrijwilliger bij Recht-Op (vereniging waar armen het woord nemen, Antwerpen), jongerengroep en nu in volwassenenwerking
  • Cynthia Hoste, ervaringsdeskundige TAO Oost-Vlaanderen
  • Lieve De Bosscher, coördinator De SLOEP vzw (Gent)
  • Bert Lambeir, directeur CAW Oost-Brabant
  • Piet Van Schuylenbergh, directeur afdeling OCMW’s VVSG
 • 15u30 Afsluitende receptie


Met muzikale intermezzo’s door Esmé Bos en Bart Voet

Praktisch

Schrijf online in vóór 3 februari 2017.
Datum: 9 februari 2017, 13.30 tot 15.30u
Onthaal start vanaf 13u
Locatie: Vlaams Parlement, Zaal De Schelp, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Een plannetje vindt u op: https://www.vlaamsparlement.be/contact
Alle deelnemers ontvangen het boek 'Spelen in zwarte sneeuw'.

Stuur deze uitnodiging gerust door naar andere geïnteresseerden.

Kom zeker op tijd want er gelden verhoogde veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement. We vragen u uw identiteitskaart zeker mee te brengen en de badge die u de dag zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.