Main content

Nieuwsbrieven overzicht

Het Kinderrechtencommissariaat informeert over zijn activiteiten via een nieuwsbrief.
Je kan hier intekenen op onze nieuwsbrief. Zo ben je zeker dat je niets mist.

Een recent overzicht van de nieuwsbrieven kan je hier niet langer vinden.

2015

Als u op een datum klikt, verschijnt daaronder de inhoud van de nieuwsbrief
26.11.2015

Actief na kinderrechtenweek

Vorige week vierden we de 26ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. 196 staten ratificeerden het Verdrag. Alleen de VS hinkt achterop. Het Verdrag zorgt ervoor dat zowat alle landen wereldwijd in hun wetgeving en praktijken meer aandacht besteden aan kinderrechten. Toch is er nog werk aan de winkel. Dat bleek nog maar eens uit de voorstelling van het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat.

 • Voorbij de grenzen van het bekende
 • KINDERrechtenKUNST in Vlaams Parlement
 • Advies over vakantieopvang van buitenlandse kinderen
 • Scheiding: van jullie voor altijd
 • Slotdag Rodeneuzenactie
 • Beloond voor mooi werk?
 • Zag je het al?
 • Informatie voor jongeren
 • Rapporten gelinkt aan jeugd en kinderrechten
 • In het vooruitzicht

22.09.2015

Voorstelling jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen nodigt u graag uit op de voorstelling van het jaarverslag 2014-2015 van het Kinderrechtencommissariaat op woensdag 18 november 2015 om 12u00 in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement.

Het Kinderrechtencommissariaat is een onafhankelijke instelling van het Vlaams Parlement. Als Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten detecteren we signalen van kinderen, jongeren, ouders en professionals. We bemiddelen, onderzoeken klachten en adviseren het beleid. Altijd met het oog op een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

Het Kinderrechtencommissariaat stelt vast dat heel wat kinderen en jongeren een oplossing nodig hebben die ‘voorbij de grenzen van het bekende’ gaat. In het reguliere systeem lopen ze vast. Daardoor blijven ze steken in een kwetsbare situatie. De kinderrechtencommissaris schetst de belangrijkste knelpunten. In concrete cases zet hij de kinderen en jongeren op de voorgrond.

Ook de eerste ondervoorzitter van het Vlaams Parlement Peter Van Rompuy en Vlaams Coördinerend minister kinderrechten Sven Gatz geven kort hun visie.

Na afloop bent u van harte welkom op onze receptie.

Volg of reageer op twitter @KRcommissaris #JvKRC.
 

Praktisch

Schrijf u online in  vóór 10 november 2015.
Datum: 18 november 2015, 12u tot 13u30. Onthaal start vanaf 11u.
Locatie: Vlaams Parlement, Zaal De Schelp, Hertogsstraat 6, 1000 Brussel
Een plannetje vindt u op: https://www.vlaamsparlement.be/contact

Kom zeker op tijd want woensdag zijn er door de plenaire zitting verhoogde veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement. We vragen u uw identiteitskaart zeker mee te brengen en de badge die u de dag zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.

Stuur de uitnodiging gerust door naar andere geïnteresseerden.

 

 

30.06.2015

Het belang van het kind?

Onze Klachtenlijn kreeg een brief van een tienjarige jongen die al meer dan vijf jaar in België verblijft: ‘Ik hoorde van mijn mama dat we België moeten verlaten. Waarom? Ik voel me niet goed. Want ik vind België leuk. Ik wil niet terug naar Somalië want ik hoor van kindjes dat ze daar geslagen worden. (…) En er is daar oorlog. En wat kan ik doen om hier te blijven. Ik hoor mijn mama ’s avonds in bed huilen. En mijn papa is gestorven in Somalië.’ Eind deze week wordt een ander gezin uitgewezen nadat ze 16 jaar in België wonen. De drie kinderen van 15, 13 en 9 jaar zijn hier geboren. Een vreemd land met vreemde taal staat ze te wachten. Wat is er aan de hand? Waarom blijven we kinderen op de vlucht verjagen zonder toekomstperspectief? Waarom ontnemen we deze kinderen elk veiligheidsgevoel? 

 • Kinderrechtencommissaris krijgt Gouden Woonwagen
 • Jeugd -en kinderrechten een nieuwe wind?
 • Recht op onderwijs voor kinderen op de vlucht
 • Bevoegdheden decentraliseren: kansen en risico’s voor kinderrechten
 • Kinderrechtencommissaris stelde jaarverslag 2014-2015 voor
 • Opinie: kind zonder papieren, kind met rechten
 • Jeugdhulp vermaatschappelijken?
 • België moet lijfstraffen voor kinderen verbieden bij wet
 • Open forum Kinderrechtencoalitie: wat doet racisme met een kind?
 • Studiedag gezinstransities vanuit het perspectief van kinderen

22.05.2015

Nog net voor einde schooljaar

Op 5 mei ratificeerde Zuid-Soedan als 195ste staat het Internationaal kinderrechtenverdrag. De dag daarna stelden we ons dossier ‘Straffe school’ voor.  Nog 19 dagen en het is ons Symposium over vermaatschappelijking van de zorg. Nog een dag en we sluiten de Week van de Opvoeding af. En voor we het weten nadert het einde van het schooljaar.

 • Symposium vermaatschappelijking van jeugdhulp
 • Straffe school, de grenzen van sanctioneren verkend
 • Kinderrechtencommissaris verbleef in gemeenschapsinstelling
 • Positie en rechten van binnenlands geadopteerde kinderen
 • Als kinderen en jongeren zelf de lijnen uittekenen?
 • Websites en informatiepoorten
 • Tref- en studiedagen

17.03.2015

Integriteit van kinderen onder druk

'Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit', zo luidt artikel 22bis van onze grondwet. Het artikel is een van de belangrijkste vertalingen van het kinderrechtenverdrag in onze nationale wetgeving. Het zou het fundament van onze kijk op en ons handelen met kinderen moeten zijn. Maar het lukt niet. We slagen er vandaag niet in om onze grondwet na te leven. Jongeren met een complexe psychische stoornis overnachten noodgedwongen in een politiecel. Minderjarigen die in België geboren zijn en hier al meer dan 10 jaar wonen, vertrekken gedwongen met hun gezin terug naar hun ‘land van herkomst’. Een jongen van 13 stapt uit het leven omdat zijn broosheid zoveel boosheid niet langer verdragen kan.

 • Studiedag: Straffe school, de grenzen van sanctioneren verkend
 • Maak niet het kind maar het conflict tot probleem
 • Filmpjes over kinderen en de financiële crisis
 • Kinderrechtencoalitie nieuwe plek, nieuw jaarthema
 • 1712 ook voor slachtoffers gedwongen adopties
 • Inspiratie?
 • Studiedagen en vorming

11.02.2015

Kinderrechtencommissaris krijgt tweede mandaat van het Vlaams Parlement

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen krijgt een positieve evaluatie. Zijn mandaat wordt voor 6 jaar verlengd. 

Bericht van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement heeft vandaag 11 februari 2015 beslist het mandaat van Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen te verlengen. Het mandaat van kinderrechtencommissaris duurt 6 jaar en kan eenmaal worden vernieuwd. Het Vlaams Parlement benoemde in 2009 Bruno Vanobbergen tot Vlaams kinderrechtencommissaris. Op basis van een positieve evaluatie, stelde het Uitgebreid Bureau aan de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement voor zijn mandaat te verlengen. Het Vlaams Parlement heeft deze voordracht vandaag unaniem goedgekeurd.

Het Uitgebreid Bureau wil met de positieve evaluatie duidelijk maken dat 'de kinderrechtencommissaris in de uitvoering van zijn opdracht heeft aangetoond dat hij de hoge verwachtingen die in hem bij aanvang werden gesteld, niet alleen heeft ingelost, maar ook in de toekomst zal aanhouden'.

De kinderrechtencommissaris vervult een unieke rol als verdediger van de rechten van het kind. Belangrijk is dat de kinderrechtencommissaris het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind als leidraad neemt en toeziet op de naleving ervan. Om goed te functioneren moet de kinderrechtencommissaris een groot moreel gezag hebben. Dat gezag steunt onder meer op de kwaliteit van de werking van het Kinderrechtencommissariaat, op zijn onafhankelijkheid en op voldoende draagvlak, zowel bij de Vlaamse volksvertegenwoordigers als bij kinderen en jongeren, bij het grote publiek en bij andere kinderrechtenactoren.

Aldus de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans.

04.02.2015

Radicaal voor kinderrechten

Mensenrechten en kinderrechten staan in het midden van de actualiteit. Somalië ratificeerde als 195ste staat het kinderrechtenverdrag. Wereldwijd hinken enkel Zuid-Soedan en de Verenigde Staten achterop. In de discussies over extreem gewelddadig radicalisme komen mensen- en kinderrechten naar voor als de fundamenten van onze democratie. Op 5 februari vertrekt de kinderrechtencommissaris vanuit een kinderrechtenperspectief om de problemen van kinderen van woonwagenbewoners te ontrafelen in de Commissie Wonen.

 • Minderjarigen en radicalisering: voluit voor mensenrechtenperspectief
 • Kinderen van woonwagenbewoners in Commissie Wonen
 • Expertenpanel gedwongen adopties
 • Kinderen op de vlucht nieuw beleid?
 • Standpunten Kinderrechtencoalitie
 • Studiedagen in het vooruitzicht
 • Kinderen en vrijwillige terugkeer
 • Jeugdinfotheek.be in nieuw jasje
 • Praat over pesten