Main content

Nieuwsbrieven overzicht

Het Kinderrechtencommissariaat informeert over zijn activiteiten via een nieuwsbrief.
Je kan hier intekenen op onze nieuwsbrief. Zo ben je zeker dat je niets mist.

Een recent overzicht van de nieuwsbrieven kan je hier niet langer vinden.

2014

Als u op een datum klikt, verschijnt daaronder de inhoud van de nieuwsbrief
12.12.2014

Tijd voor meer tijd in 2015

Een leerkracht van Zonderwijs vertelt dat ze bij de start van het schooljaar in de klas klavertjes maken. Daarop kleeft elke leerling zijn of haar pasfoto. Die klavertjes hangen over het hele lokaal. Naast het leren, het harde werken en het samen op stage gaan, is er ruimte om elkaar en elkaars leefwereld te leren kennen en vrienden te maken.

 • Allerbeste wensen
 • Website Raad van Europa: kinderen getuigen over impact financiële crisis
 • Ouders over de schreef, kind niet langer welkom
 • Kinderen van woonwagenbewoners: kinderrechten op de tocht?
 • Gedwongen adopties
 • Verbod op zichtbare levensbeschouwelijke symbolen op school
 • Beleidsnota's vanuit kinderrechtenbril
 • Onderwijsverblijf voor uitgeprocedeerde leerlingen?

20.11.2014

25 jaar kinderrechtenverdrag

Op 20 november 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het ‘Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind’ aan. Daarom is het op 20 november internationale kinderrechtendag. Vandaag viert het kinderrechtenverdrag zijn zilveren jubileum met tal van activiteiten.

 • Kinderrechtencommissaris stelt jaarverslag voor
 • Kinderrechtenrap met Kapitein Winokio en brochures kinderrechten
 • Kinderrechtenscholen en wereldklassen vieren kinderrechtenverjaardag
 • Veel potentieel voor kinderrechten in de klas
 • Op komst in het teken van kinderrechten

09.10.2014

Kinderrechtenverdrag viert zilveren jubileum - kinderen vragen tijd

Het kinderrechtenverdrag viert op 20 november 2014 zijn 25ste verjaardag. Kinderen kennen hun rechten beter dan ooit. Er wordt meer naar ze geluisterd. Maar zijn hun rechten daarom beter gerespecteerd? Het Kinderrechtencommissariaat signaleert problemen van kinderen van woonwagenbewoners, jongeren die gestraft worden op school en kinderen die in armoede leven. Maar vieren doen we ook met een 'rap' door en voor kinderen samen met Kapitein Winokio. Volgende week ontvangen scholen daarvoor materiaal om te werken en feesten rond kinderrechten.

 • Kinderrechtencommissaris stelt jaarverslag voor
 • Het kind van onze dromen
 • Parlementair jaar van start
 • Onderwijsverstrekkers informeren over Klachtenlijn
 • Hoe omgaan met kinderen in de media?
 • Jongeren getuigen over impact crisis
 • Wonen op wielen
 • Vakantie-initiatieven: solidariteit zonder grenzen
 • Recht om geen kampioen te moeten zijn

16.05.2014

Kinderrechtenverdrag tekent contouren uit

Tot 23 mei loopt de week van de opvoeding. Het kinderrechtenverdrag kijkt naar ouders als de belangrijkste opvoedingsverantwoordelijken. Het doet geen uitspraken over de ideale opvoedingsstijl of opvoedingsmodel. Dat is de keuze en het recht van de ouder. Het Verdrag is geen handboek over opvoeding, maar tekent wel enkele contouren uit die de relatie tussen ouder en kind mee inkleuren zoals recht op inspraak, vrijheid van meningsuiting en gedachte, privacy en informatie.

 • Net gemist: Kinderen uit beeld verdwenen?
 • Engagement voor opvang en vrije tijd schoolkinderen
 • Videoboodschap jongeren in armoede
 • SWITCH 2014: wat zeggen leerlingen?
 • Waar zat je? Ik heb je gemist.
 • Jongeren kloppen aan bij Centra Leerlingenbegeleiding
 • Zonderwijs: kinderpardon?
 • Jongeren maken filmpjes over jonge asielzoekers
 • Wat is de impact van een ernstig verkeersongeval?

23.04.2014

Hoogdag kinderrechten

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens sprak gisteren over een ‘hoogdag voor mensen- en kinderrechten’. Het Vlaams Parlement verontschuldigt zich publiek tegenover de slachtoffers
van ‘historisch’ geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Dat is voor iedereen die vandaag verantwoordelijkheid draagt tegenover kinderen
en jongeren een krachtig signaal dat geweld en misbruik onmogelijk getolereerd kunnen worden.

 • Kinderen uit beeld verdwenen?
 • Moeder van alle verkiezingen ontfermt zich over haar kinderen en hun rechten
 • Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat gaat lokaal
 • Rechten leerlingen duidelijker geregeld?
 • Vlaams Parlement erkent slachtoffers van geweld op school en in jeugdinstellingen
 • Kinderrechtencoalitie kijkt toe
 • Kinderen en jongeren bevraagd
 • Kinderrechten Europees
 • Straffer in herstel

12.02.2014

Probleemkinderen?

Kinderen en jongeren spraken zich de voorbije maand uit over pesten, suïcidale gedachten en time-outprojecten op school. Als koplopers in de digitale wereld moeten kinderen zich 'safe' op het internet begeven. Volwassenen krijgen vorming om herstelgericht en bemiddelend te werken met kinderen. Zijn er dan alleen problemen en probleemkinderen? Gelukkig niet. Kinderen en jongeren verschijnen ook als actieve burgers. Als persoonlijk assistent bijvoorbeeld, maar ook als promotor van een hoopvolle samenleving.

 • Kind(errechten)vriendelijke toezicht- en klachtenmechanismen
 • Klachtenprotocol bij kinderrechtenverdrag treedt in werking
 • Kinderen en jongeren als persoonlijke assistent
 • Advies ontwerp van decreet over maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Resolutie recht op privacy in digitaal tijdperk
 • Kinderrechten internationaal activiteiten
 • Onderzoek kinderen en jongeren
 • Safer Internet Day
 • Jongeren liggen wel wakker van politiek
 • Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan waarheen?
 • Integrale Jeugdhulp start in maart
 • Studievoormiddag bemiddelen en herstelgericht werken
 • Studienamiddag armoede en geestelijke gezondheid
 • Lerarendag Vlaams Parlement