Main content

Wie niet weg is, is gezien!

28.06.2013

Verstoppertje spelen. Achter de gordijnen kruipen. Een ontwapende blik van een kind als ze jou zien. Rennen om net te laat af te kloppen. Meer tijd en ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen daar pleitte de werkgroep artikel 31 voor. Gestructureerde volle tijdschema’s en GAS boetes bedreigen het recht op spel.
Hoe onschuldig is verstoppertje als het uitmondt in eeuwig ongezien blijven? Kinderen die zich noodgedwongen wegsteken omdat hun belang niet weegt. En daardoor een illegale status krijgen.
Het VN-Kinderrechtencomité komt geen dag te laat met zijn extra uitleg over ‘het belang van het kind’. Een ding is duidelijk: wat overheden met kinderen doen wordt gezien. Verdragsstaten die het Kinderrechtenverdrag ondertekenden zijn verplicht om bij beslissingen en maatregelen die kinderen aanbelangen, steeds hun belang te bepalen en als een eerste overweging in beschouwing te nemen. Tijd om onze overheden op zomercursus te sturen?

Beeld jongen op spoorweg. Om het thema vluchtelingen kinderen aan te kondigen.

Een stem en gezicht voor kinderen op de vlucht

Tijdens Wereldvluchtelingendag vroegen kinderen en jongeren zonder papieren die in ons land verblijven onze aandacht. Zij verenigden zich in het “Kids Parlement”. Dat kreeg in Vlaanderen een gezicht met de 12 jarige Amir. Zijn frustratie: hij heeft nergens een stem. Tolk spelen voor zijn ouders, dat kon. Dat moest zelfs. Maar zelf zijn verhaal brengen? Neen, dat was en is volgens de procedures niet mogelijk. Het zou ook anders kunnen. Men zou de situatie van de kinderen zoals Amir als uitgangspunt kunnen nemen. Kijken wat, gegeven de omstandigheden, het beste voor hen is. Vandaag staan we...

Foto van bedelende moeder met kind

Ouders die bedelen met kinderen niet bestraffen

Mevrouw Kirsten Sandberg, Voorzitster van het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, bevestigt dat het Comité niet oproept tot het bestraffen van bedelarij. Het Comité benadrukt dat ouders niet opgesloten moeten worden omdat ze bedelen met hun kinderen. Het onderstreept het principe van ‘het belang van het kind’ dat voorop moet staan in alle wetgeving of alle individuele beslissingen die kinderen aanbelangen.

Foto twee kinderbotten met gezicht

VN-Kinderrechtencomité verduidelijkt ‘belang van het kind’

In zijn veertiende Algemene Commentaar gaat het VN-Kinderrechtencomité in op de betekenis en reikwijdte van het ‘belang van het kind’. Het is een dynamisch concept en een eenduidige definitie is niet mogelijk. Want wat in het belang van het kind is, is afhankelijk van geval tot geval. Daarom geeft het Kinderrechtencomité een aantal richtlijnen aan verdragsstaten om bij hun beslissingen de beoordeling en de bepaling van het belang van het kind te realiseren. Ze vraagt staten alvorens beslissingen te nemen, een gegronde oefening te maken: Welke elementen zijn relevant bij het beoordelen en bepalen van het belang van het kind? Concretiseer deze en weeg de elementen tegenover elkaar af.

Kleuterjuf met twee kinderen

Er is een taal voor het lichaam nodig

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Antwerpen wil meer aandacht voor seksuele opvoeding op school, liefst vanaf de kleuterleeftijd. Die oproep is terecht. Seksueel misbruik en geweld indijken is één zaak. Daarnaast is het ook belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd een taal ontwikkelen voor hun lichaam en hun seksualiteit. Die taal helpt kinderen zichzelf af te lijnen. Zo kunnen ze grenzen leren stellen én leren omgaan met grenzen, bepaald door zichzelf, anderen en door maatschappelijke waarden en normen.

Foto van jongen op schoolbank met boek

Huisonderwijs vanuit kinderrechten

De commissie Onderwijs en Gelijke Kansen behandelde het Onderwijsdecreet XXIII. Hierin staan nieuwe regels voor het huisonderwijs. Huisonderwijs kent vandaag verschillende gedaantes. Het Kinderrechtencommissariaat adviseert vanuit het recht op onderwijs van kinderen om daarmee rekening te houden. We vragen aandacht voor kinderen die tijdens het schooljaar geen aansluiting vinden bij het reguliere onderwijs. En pleiten voor duidelijke communicatie over de kwaliteitseisen en werking van de inspectiedienst. We stellen voor dat CLB’s ook de kinderen in het huisonderwijs ondersteunen.

Foto van kinderen die me een hoelahoep spelen

31 minuten meer speeltijd

Kinderen hebben recht op spel, rust, recreatie en creatieve activiteiten zegt artikel 31 van het kinderrechtenverdrag. Ook ons land moet hier werk van maken. Samen met 14 kinderrechten- en jeugdactoren vertaalden we dit naar 31 minuten meer speeltijd per dag en drie charters: voor thuis, op school en voor de gemeentes. Zo gaven we weerklank aan de oproep van het VN-Kinderrechtencomité. Want in april 2013 ontstond de nieuwe Algemene Commentaar 17 over artikel 31.

Foto jongere op de grond met handboeien aan

’t Zitemzo met minderjarigen en politie

Op 12 september organiseert de Kinderrechtswinkel in samenwerking met Unie van Jeugdadvocaten een studiedag over de rechtspositie van minderjarigen die in contact komen met de politie. Kan een minderjarige een identiteitscontrole weigeren? Mag je minderjarigen in de boeien slaan? En wat met het opsluiten in een politiecel?  De Salduzwet, het verhoren van minderjarigen het komt allemaal aan bod. De kinderrechtencommissaris sluit de dag af met aanbevelingen voor meer toenadering tussen politie en jongeren.


Locatie:  Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
Meer...

Foto Julie Ryngaert web

Julie versterkt onze ploeg

Het Kinderrechtencommissariaat is een jurist rijker. Naast licentiaat in de rechten aan de K.U.Leuven behaalde Julie Ryngaert bijkomende masters in mensenrechten en kinderrechten. Ze werkte op de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Antwerpen aan een proefschrift over de kruisbestuiving tussen kinder- en mensenrechten op het domein van economische, sociale en culturele rechten. “Ik wou erg graag werken in een omgeving waarbij de wisselwerking tussen academische kennis en de praktijk centraal staat. Daarom is deze job als beleidsadviseur op het terrein van Onderwijs een boeiende...

foto met kindervoeten achter gordijn

Voorstelling jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Reserveer alvast 20 november 2013 van 12u tot 13u30 in uw agenda. Dan stellen we het jaarverslag 2012-2013 van het Kinderrechtencommissariaat voor in het Vlaams Parlement. Naast de kinderrechtencommissaris spreekt ook Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans en Vlaams minister Pascal Smet, bevoegd voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid. Je bent alvast van harte uitgenodigd.

Beeld van de homepage van de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat

Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat tijdens schoolvakantie

Tijdens de schoolvakantie is onze Klachtenlijn elke werkdag bereikbaar van 13 uur tot 16 uur op het gratis nummer 0800 20 808. Er is geen avondpermanentie. Maar onze mailbox klachtenlijn@kinderrechten.be staat natuurlijk altijd open. Net zoals ons klachtenformulier op www.kinderrechten.be.
Kinderen en jongeren kunnen bij onze Klachtenlijn terecht als ze zich niet correct behandelt voelen. Ze zochten overal hulp maar niemand wil of kan iets doen. Dan zoeken wij mee een oplossing.