Main content

Wat is de impact op kinderen? Buitenschoolse opvang - DNA-databank - Racisme - Gesloten opvang

27.03.2019
Foto van kinderen die me een hoelahoep spelen

Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten biedt kansen maar sterker vangnet is nodig

Op 26 maart 2019 boog de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zich over het voorstel van decreet over de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. Het Kinderrechtencommissariaat ziet in het voorstel veel kansen. We vragen wel extra garanties zodat kinderen en ouders kunnen rekenen op een toegankelijk, kwaliteitsvol en divers activiteitenpalet in hun gemeente of stad. En dat hun perspectief meetelt.

Beeld jong meisje dat verlegen tegen moeder aanleunt. Om het thema gezin aan te kondigen.

Kwetsuren van racisme bij kinderen als stoorzender in de ontwikkeling

Racisme kan een negatieve impact hebben op de ontwikkeling van kinderen en de realisatie van hun rechten. Kinderen hebben ondersteuning en een tegengewicht nodig om de schadelijke impact van racisme zo klein mogelijk te houden. Hun veerkracht versterken kan onder andere door racisme bespreekbaar te maken als ze nog jong zijn, door hun etnisch-culturele identiteit positief te ontwikkelen en doordat ouders en de omgeving ze actief steunen.

Foto zwart wit met onherkenbare jongen en meisje

Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen stelt jaarverslag voor

Woensdag 13 maart 2019 stelde de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen zijn eerste jaarverslag voor in het Vlaams Parlement. Leven in geslotenheid vraagt het nodige toezicht: Hoe waken maandcommissarissen over de rechten van jongeren in gesloten en besloten jeugdinstellingen? Waar loopt het goed en waar knelt het? Wat zijn de aanbevelingen?

Gezicht kind in armen van ouders. Enkel de rug van de ouders is zichtbaar.

Afstammingscentrum en DNA-databank: belangrijke stap vooruit voor het recht op afstammingsinformatie

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurde het voorstel van decreet goed dat een afstammingscentrum en een DNA-databank opricht. Het Kinderrechtencommissariaat is blij met dit krachtige signaal: het erkent dat afkomst, identiteit en toegang tot die informatie belangrijk zijn. Het geeft minderjarigen en hun rechten een duidelijke plaats. Voor de verdere uitvoering van het decreet vragen we onder andere om geen kosten voor de zoekvraag te verhalen op minderjarigen en geadopteerden, om matchen tussen halfbroers en -zussen mogelijk te maken en om een klachtenmechanisme in te...

Mama leunt achterover met zoon links en rechts van haar

Steeds meer kwetsbare kinderen en jongeren op internaat

Hoe rekbaar zijn de mensen die instaan voor de zorg van kinderen? Die vraag wierpen we op bij de voorstelling van ons laatste jaarverslag. Er zitten steeds meer kwetsbare kinderen op internaat. Opvoeders zetten zich in om kinderen en jongeren een warme thuis te geven. Heel wat kinderen vinden op het internaat opnieuw vaste grond dankzij de structuur en door samen te leven met opvoeders en andere internen. Een gepast kader blijft achter.

Memorandum 2019

Memorandum: voorstellen voor een meer kindvriendelijke toekomst

In 2019 trekken veel Vlamingen naar de stembus voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. 1,3 miljoen Vlaamse burgers blijven elke keer thuis als er verkiezingen zijn: kinderen en jongeren hebben geen stemrecht. Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. In ons memorandum laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opvangt. We stellen maatregelen voor om kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen.

Jeugddelinquentierecht, basisprincipes, vernieuwingen en gevolgen: 17 en 27 mei 2019

Studiedagen Vlaams Jeugddelinquentierecht

Het Vlaamse Jeugddelinquentiedecreet treedt in werking op 1 september 2019 en vervangt grotendeels de Jeugdbeschermingswet van 1965 en 2006. Dat heeft een grote impact op praktijk, beleid en onderzoek. Wat zijn de basisprincipes, algemene structuur, vernieuwingen en praktische gevolgen van het Vlaamse jeugddelinquentierecht? Maak op 17 en 27 mei 2019 kennis met de nieuwe wetgeving.

noknok.be

Tools

  • Liga voor mensenrechten lanceert privacy-app.
  • Jongeren van 12-16 jaar kunnen sterker in hun schoenen leren staan via www.noknok.be.
Moeder knuffelt dochter. Beeld petitie Gezinsbond wachtlijsten in de zorg.

Oproepen

Geert Cappelaere Amnesty International leerstoel 2019

In de prijzen

  • De award voor het International Counter Terrorism Project gaat naar het Vredesinstituut voor project SAFTE.
  • Geert Cappelaere, regionaal directeur voor Unicef in het Midden-Oosten en Noord-Afrika krijgt de Amnesty International leerstoel 2019 aan de Universiteit Gent.
Zeven kinderen

Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

En kan of wil niemand iets doen?
Neem dan contact op met de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. 
De Klachtenlijn luistert naar alle partijen, onderzoekt de klacht en bemiddelt waar dat kan.
Gratis en vertrouwelijk. Reageer tegen onrecht. Bel: 0800 20 808. Of surf naar: www.kinderrechten.be/professionals