Main content

Tijd voor meer tijd in 2015

12.12.2014

Een leerkracht van Zonderwijs vertelt dat ze bij de start van het schooljaar in de klas klavertjes maken. Daarop kleeft elke leerling zijn of haar pasfoto. Die klavertjes hangen over het hele lokaal. Naast het leren, het harde werken en het samen op stage gaan, is er ruimte om elkaar en elkaars leefwereld te leren kennen en vrienden te maken.

Tijd voor meer tijd in 2015. Wandklok staat op 5 voor 12 figuurtjes bengelen eronder.

Allerbeste wensen

Het Kinderrechtencommissariaat sluit zijn deuren van 25 december tot en met 2 januari 2015. We wensen u prettige feesten! En tijd voor meer tijd in 2015.
Het Kinderrechtencommissariaat toont ook in 2015 de weg naar een plek waar alle kinderen een stem hebben.

Homepage van website: Councel of Europe 'Austerity Bites: Children's voices'

Website Raad van Europa: kinderen getuigen over impact financiële crisis

'Austerity Bites, de stemmen van kinderen' is de rondreizende tentoonstelling van het Europees Netwerk van Kinderombudsdiensten met steun van de Raad van Europa. 32 kinderen en jongeren uit 8 verschillende landen tonen in eigen kortfilms en animaties hoe de financiële crisis hun leven beïnvloedt en hun rechten in het gedrang brengt. De Raad van Europa lanceerde een website voor het project en de lopende tentoonstelling.

Het ENOC werkprogramma focuste in 2014 op de impact van de economische crisis en bezuinigingen op het realiseren van rechten van kinderen.
ENOC, het Europees Netwerk voor...

Foto van een kind

Ouders over de schreef, kind niet langer welkom

Kinderen en jongeren klagen soms bij het Kinderrechtencommissariaat dat ze niet meer welkom zijn in de sportclub, jeugdbeweging, speelpleinwerking of een andere vrijetijdsactiviteit door incidenten tussen volwassenen. Mag je kinderen en jongeren sanctioneren voor iets waar ze niets mee te maken hebben? Nee, zo meent het Kinderrechtencommissariaat. Sommige organisaties en federaties hebben hier oor naar en anderen houden vast aan de maatregel en vinden die gerechtvaardigd.

Het voorbeeld van de voetbalclub toont aan dat onze overwegingen en aanbevelingen aanleiding kunnen zijn voor een...

Jongen zit voor band van wagen voor zich uitstarend met hand op gezicht.

Kinderen van woonwagenbewoners: kinderrechten op de tocht?

Op 15 januari 2015 licht de kinderrechtencommissaris een knelpuntennota over woonwagenbewoners toe in de Commissie voor Wonen van het Vlaams Parlement. Door het actieve verdrijvingsbeleid in combinatie met een tekort aan residentiële staanplaatsen moeten meer en meer families voortdurend verplicht rondtrekken. Terwijl ze liever het grootste deel van het jaar op een vaste plek staan. Dat schaadt ook de rechten van de kinderen om regelmatig naar school te gaan, op gezondheidszorg en het leven in goede materiële omstandigheden.

Gezicht kind in armen van ouders. Enkel de rug van de ouders is zichtbaar.

Gedwongen adopties

De kinderrechtencommissaris gaf advies over gedwongen adopties. Het kinderrechtenverdrag is duidelijk: ouders zijn de belangrijkste opvoedingsverantwoordelijken en de overheid moet ze hierin bijstaan. Adoptie kan als alternatieve vorm van zorg slechts onder zeer strikte voorwaarden. Ook al is er ondertussen het kinderrechtenverdrag en zijn er andere verdragen en richtlijnen met extra waarborgen, waakzaamheid blijft nodig en voldoende garanties moeten ingebouwd worden.

Meisje met roze hoofddoek

Verbod op zichtbare levensbeschouwelijke symbolen op school

Het Kinderrechtencommissariaat analyseerde het arrest van de Raad van State (RvS) dat het verbod in het schoolreglement op het dragen van zichtbare levensbeschouwelijke kentekens door leerlingen, van de Middenschool van het GO! in Sint-Truiden, vernietigt. Het arrest beperkt zich tot één school. Eind november debatteerden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hierover. De minister van Onderwijs vraagt de onderwijsadministratie om het arrest ‘in mensentaal te vertalen’ voor scholen en schoolbesturen en hierover te communiceren. 

Beeld jong meisje met stapel papieren in de armen. Om een persbericht van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.

Beleidsnota's vanuit kinderrechtenbril

De Vlaamse Regering diende eind oktober 2014 haar beleidsnota's in bij het Vlaams Parlement. De ministers geven aan hoe ze het regeerakkoord in de loop van de volgende vijf jaar zullen realiseren. Het Kinderrechtencommissariaat geeft advies bij de beleidsnota's vanuit kinderrechtenperspectief. Lees onze adviezen bij de beleidsnota's 2014-2019 Media, Wonen, Jeugd, Onderwijs, Integratie en Inburgering, Gelijke Kansen, Welzijn, Armoedebestrijding, Sport.

Voeten onder kartonnen doos. Tekst: Nane, 12 jaar.

Onderwijsverblijf voor uitgeprocedeerde leerlingen?

Op 10 december, Internationale dag van de Mensenrechten, trokken leerkrachten van Zonderwijs naar Brussel. Ze gingen in gesprek met het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Ze eindigden hun dag op het Kinderrechtencommissariaat. De kinderrechtencommissaris ontving de delegatie leerkrachten samen met de grote onderwijsverstrekkers Lieven Boeve (VSKO), Patrick Weyn (POV), Patriek Delbaere (OVSG) en een afgevaardigde van het GO!.
De leerkrachten
vragen een onderwijsverblijf voor hun gemotiveerde maar uitgeprocedeerde leerlingen: laat...