Main content

Studiedag (n)ergens kind aan huis

08.09.2016

Op 11 oktober stelt het Kinderrechtencommissariaat zijn dossier ‘(n)ergens kind aan huis. Dak- en thuisloosheid vanuit kindperspectief’ voor. 
Houdt de regelgeving rekening met kinderen? Wie helpt kinderen en ouders die dak- of thuisloos zijn of het dreigen te worden? Hoe ervaren kinderen en ouders dak- en thuisloosheid en hoe zien ze hun toekomst? Wat kunnen beleid en praktijk doen om kinderen en ouders te beschermen tegen dak- en thuisloosheid?
 

Programma

 • 9.00u   Onthaal
 • 10.00u  Welkom en situering
  • Bruno Vanobbergen, Vlaams kinderrechtencommissaris
 • 10.10u  Dossier ‘(n)ergens kind aan huis’ Dak- en thuisloosheid vanuit kinderperspectief: kwalitatief onderzoek bij kinderen en ouders en beleidsaanbevelingen vanuit kindperspectief
  • Leen Ackaert, beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat
 • 11.00u  Panelgesprek, moderator professor Koen Hermans KU Leuven
  • Lorin Parys, Vlaamse volksvertegenwoordiger, voorzitter van de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement
  • Elke Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid
  • Wim Wouters, raadgever sociaal werk, armoede en diversiteit kabinet Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • 12.00u  Lunch met broodjes
 • 13.00u  Reflectie vanuit de praktijk
  • Woonbegeleidingspraktijk: Helen Blow, stafmedewerker Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
  • Opvangpraktijk: Laura Claeys, ouder-kind begeleidster CAW Oost-Brabant
  • Uitstroompraktijk: Björn Mallants, ‎directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
 • Pauze 20 min
 • 15.00u  Inspiratie vanuit Denemarken: Een effectief beleid tegen dak- en thuisloosheid?
  • Lars Benjaminsen, The Danish National Centre for Social Research, Kopenhagen, Denemarken
 • 16.00u Slotreflectie
  • Bernard Hubeau, voorzitter Vlaamse Woonraad, gewoon hoogleraar Sociologie en Rechtssociologie Universiteit Antwerpen

Praktisch

Schrijf online in vóór 4 oktober 2016.
Datum: 11 oktober 2016, 10 tot 16.30u
Onthaal start vanaf 9u
Locatie: Vlaams Parlement, Zaal De Schelp, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Een plannetje vindt u op: https://www.vlaamsparlement.be/contact

Kom zeker op tijd want er gelden verhoogde veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement. We vragen u uw identiteitskaart zeker mee te brengen en de badge die u de dag zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.