Main content

Radicaal voor kinderrechten

04.02.2015

Mensenrechten en kinderrechten staan in het midden van de actualiteit. Somalië ratificeerde als 195ste staat het kinderrechtenverdrag. Wereldwijd hinken enkel Zuid-Soedan en de Verenigde Staten achterop. In de discussies over extreem gewelddadig radicalisme komen mensen- en kinderrechten naar voor als de fundamenten van onze democratie. Op 5 februari vertrekt de kinderrechtencommissaris vanuit een kinderrechtenperspectief om de problemen van kinderen van woonwagenbewoners te ontrafelen in de Commissie Wonen.

Groepje mensen met elk een blad papier voor hun hoofd waarop een vraagteken staat.

Minderjarigen en radicalisering: voluit voor mensenrechtenperspectief

Met enige vertraging licht de kinderrechtencommissaris op 25 februari zijn advies over minderjarigen en radicalisering toe in de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering van het Vlaams Parlement. Hij vraagt voluit te kiezen voor mensen- en kinderrechten in de aanpak en preventie van gewelddadig islamitisch radicalisme bij jongeren. Het facultatief protocol over de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten stelt dat staten  ‘alle mogelijke (juridische) maatregelen’ moeten nemen om deelname aan gewelddadige groeperingen tegen te gaan. Die maatregelen moeten...

Jongen zit voor band van wagen voor zich uitstarend met hand op gezicht.

Kinderen van woonwagenbewoners in Commissie Wonen

De kinderrechtencommissaris heeft zijn knelpuntennota ‘Kinderen van woonwagenbewoners: kinderrechten op de tocht’ op 5 februari toegelicht in de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement. Hij opende met een filmpje waarin een Belgische Rom-jongen van 12 jaar en zijn mama getuigden. 'We lagen in bed toen de politie kwam. We moesten direct weg en we wisten niet waar naartoe. Soms konden we maar één dag ergens blijven en moesten daarna weer weg. Toen we weg waren, had ik geen vrienden meer. Er was geen school en we wisten niet wat doen.' Ze wonen in een caravan, op een terrein aan de rand van...

Kleurrijke knuffelberen op een hoop

Expertenpanel gedwongen adopties

Na de hoorzittingen over gedwongen binnenlandse adopties in het Vlaams Parlement, stelde  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een expertenpanel samen. De kinderrechtencommissaris zit in het panel. Het eindrapport van het expertenpanel is voorzien midden april 2015. Het Kinderrechtencommissariaat bracht eind vorig jaar advies uit over gedwongen adopties.

Jongen op spoorweg met rugzak

Kinderen op de vlucht nieuw beleid?

Heel wat kinderen en jongeren op de vlucht, al of niet begeleid door hun ouders, worden in België opgevangen. Het Kinderrechtencommissariaat screende de ‘Beleidsnota Asiel en Migratie’ vanuit een kinderrechtenperspectief. We baseerden ons op onze aanbevelingen uit het dossier ‘Heen en retour. Rechtspositie van kinderen op de vlucht’.

Een klas met leerlingen en leerkracht zit gebogen op stoel.

Standpunten Kinderrechtencoalitie

Hoe kunnen we gewelddadige radicalisering voorkomen? Het onderwijs krabt zich achter de oren: ‘moeten we nu ook dit nog gaan oplossen?’. Lees het opiniestuk van de Kinderrechtencoalitie 'Kinderrechten als vaccin tegen radicalisering?'. De Kinderrechtencoalitie stelt vier ‘position papers’ voor over: kinderrechteneducatie in het onderwijs, een Federaal coördinerend minister Kinderrechten, het tekort aan onderwijscapaciteit en definitieve schorsingen.

Logo Awel met tekst luistert naar kinderen en jongeren en beld 102 en awel.be

Studiedagen in het vooruitzicht

Studievoormiddag ‘Jongeren in de publieke ruimte’, 17 februari, Antwerpen, georganiseerd door Uit De Marge en Cera. Awel stelt onderzoeksrapport ‘Awel, wat moet ik doen?’ voor, over de veerkracht van jongeren, 13 februari, Brussel. Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin organiseert een studiedag over rechten in de Jeugdhulp, 6 maart, Brussel. Het CPS organiseert een studiedag 'Jongeren en politie: je t'aime, moi non plus?', op 26 maart, Brussel.

Kind met moeder in bus.

Kinderen en vrijwillige terugkeer

Het project 'Vrijwillige Terugkeer' van de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid van stad Gent bracht twee brochures uit met tips om rekening te houden met de kinderen binnen gezinnen die vrijwillig naar hun land van herkomst terugkeren. Een brochure richt zich tot terugkeerconsulenten en begeleiders. De andere brochure is bestemd voor ouders.

Jeugdinfotheek.be dé referentie voor jeugdinformatie

Jeugdinfotheek.be in nieuw jasje

De jeugdinfotheek die informatie op maat van kinderen en jongeren bundelt, verschijnt in een nieuwe look. De online database ontsluit  infofolders, informatieve websites, spelen en affiches over thema’s als liefde en seksualiteit, werken,  wonen, geld, leren, familie en vrienden. De infotheek geeft ook een inkijk in onderzoeken en artikels over jeugdinformatie en organisaties die kinderen en jongeren informeren.

Twee jongens staan rond kleinere jongen met vuist in de lucht.

Praat over pesten

Van 6 tot 13 februari 2015 kiest heel Vlaanderen opnieuw Kleur tegen Pesten. Maak pesten zichtbaar: praat erover. Tips voor wie gepest wordt, maar ook voor wie mee pest of wie jongeren begeleidt, vind je op praatoverpesten.be. Bekijk ook de campagnespot van Tumult.