Main content

Probleemkinderen?

12.02.2014

Kinderen en jongeren spraken zich de voorbije maand uit over pesten, suïcidale gedachten en time-outprojecten op school. Als koplopers in de digitale wereld moeten kinderen zich 'safe' op het internet begeven. Volwassenen krijgen vorming om herstelgericht en bemiddelend te werken met kinderen. Zijn er dan alleen problemen en probleemkinderen? Gelukkig niet. Kinderen en jongeren verschijnen ook als actieve burgers. Als persoonlijk assistent bijvoorbeeld, maar ook als promotor van een hoopvolle samenleving.

Foto gezicht van een jongen met kort haar en oorbel en een beige hemd

Kind(errechten)vriendelijke toezicht- en klachtenmechanismen

Op 29 januari besprak de Commissie Welzijn de conceptnota over extern toezicht en externe klachtenbehandeling bij hulp- en dienstverlening aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich grotendeels achter de conceptnota. We zijn al jaren vragende partij voor onafhankelijk extern toezicht voor jongeren in gesloten opvang. In dit advies lijsten we voorwaarden voor kind(errechten)vriendelijke toezicht- en klachtenmechanismen op. We geven suggesties om de conceptnota licht bij te sturen. We steunen de ambitie om regionale klachtenbureaus voor minderjarige...

11 logo van kinderrechtenactoren: DGDE, Kinderrechtencommissariaat, Conseille de la jeunesse, Vlaamse Jeugdraad, Observatoire de l'enfance, CODE, Kireco, Keki, CIDE, DCI en unicef

Klachtenprotocol bij kinderrechtenverdrag treedt in werking

Het aanvullend protocol dat de klachtenprocedure bij het kinderrechtenverdrag instelt, treedt op 14 april 2014 in werking, nadat Costa Rica als tiende verdragsstaat het protocol ratificeerde. Vanaf dan is het mogelijk om schendingen van rechten van kinderen en jongeren aan te klagen bij het toezichtsorgaan van het kinderrechtenverdrag, het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.

Er zijn drie manieren om een klacht in te dienen. Vooreerst kunnen kinderen en jongeren of mensen die hun vertegenwoordigen met toestemming van de minderjarige, zelf een klacht indienen als in hun eigen land alle...

Beeld kind

Kinderen en jongeren als persoonlijke assistent

Op 21 januari besprak de Commissie Welzijn het voorstel van decreet waardoor minderjarigen kunnen werken binnen het persoonlijke assistentiebudget. Ze kunnen dan als persoonlijke assistent werken voor een zorgbehoevende ouder, iemand anders uit de dichte omgeving of een ‘derde’ die niet tot het naaste netwerk behoort. Het voorstel creëert kansen maar er zijn valkuilen. Daarom vraagt het Kinderrechtencommissariaat garanties in de bouwen om deze minderjarigen tewerk te stellen.

Beeld meisje en jongeren die spelen op de speelplaats. Om iets over onderwijs aan te kondigen.

Advies ontwerp van decreet over maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Met het ontwerp van decreet over maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wil de Vlaamse Regering een reeks eerste maatregelen nemen om nadien op langere termijn leerzorg fundamenteel te hertekenen. Het Kinderrechtencommissariaat vindt het ontwerp van decreet een betekenisvolle stap vooruit. Wel is het nodig een aantal formuleringen in het decreet zelf te expliciteren zodat het recht op redelijke aanpassingen duidelijk en afdwingbaar is. Dat versterkt de rechtspositie van de leerlingen.

Afbeelding met slot om privacy weer te geven

Resolutie recht op privacy in digitaal tijdperk

Mensen hebben dezelfde privacyrechten online als offline, dat stelt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties zijn bezorgd over de elektronische bewaking, het onderscheppen van digitale communicatie en het verzamelen van persoonlijke data en de impact daarvan op mensenrechten. Kinderen zijn koplopers in het gebruiken van nieuwe technologieën en net daarom ook bijzonder kwetsbaar voor schendingen van hun privacy. De resolutie  die de Algemene Vergadering van de VN op 18 december 2013 goedkeurde roept staten op om het recht op privacy te respecteren en te...

foto kinderhand met wereldbol erop

Kinderrechten internationaal activiteiten

Van 28 juli tot 22 August 2014 vindt de internationale cursus Human Rights for Development (HR4DEV) plaats in Gent.
Van 17 tot 19 november 2014 vindt de Internationale Conferentie 25 jaar kinderrechtenverdrag plaats in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Leiden.
Child Rights International Network (CRIN) lanceerde een nieuwe website met sterke focus op ‘advocay’.

Droevig kijkende jongen

Onderzoek kinderen en jongeren

Een moeilijke thuissituatie en negatieve relaties met vrienden zijn de grootste stressoren voor jongeren met suïcidale gedachten, dat blijkt uit onderzoek van Awel.  De helft van de tieners wordt af en toe gepest dat stellen 1200 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in het Klasse-pestonderzoek. De Vlaamse Scholierenkoepel sprak met time-outers en hun klasgenoten. Time-outprojecten worden als een krachtig en waardevol alternatief ervaren voor leerlingen die het moeilijk hebben op school.

Mannetje van Safer Internetday met wereldbol in de hand

Safer Internet Day

Op 10 februari 2015 is het opnieuw Safer Internet Day. Dit jaar in het teken van “Samen voor een beter Internet”. Child Focus organiseert dit jaar een speciale filmvertoning van de film Disconnect in alle Kinepolis-bioscopen van België. De filmpjes van de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat gemaakt door jongeren samen met de Kopergietery worden opnieuw vertoond dankzij Kinepolis.

Logo met tekst De Schoonmoeder aller verkiezingen

Jongeren liggen wel wakker van politiek

De Ambrassade lanceert 'De Schoonmoeder aller verkiezingen', een project met jongeren in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2014. Minstens 100 jongeren krijgen de kans om een eigen campagne uit te werken. De campagnes worden frisse alternatieven voor de maatschappelijke uitdagingen die jongeren zelf zien. Met het project wil De Ambrassade de verzuchtingen, idealen en dromen van jongeren zichtbaar maken.

Meisje met verrekijker

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan waarheen?

Waar moet de volgende Vlaamse Regering prioritair op inzetten voor kinderen en jongeren? De afdeling Jeugd zet volop koers naar het volgende Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019. Enkele stappen werden gezet.
 

Cover zitemzo brochure van de Kinderrechtswinkel met drie getekende jongeren erop

Integrale Jeugdhulp start in maart

Wat verandert er met het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp? Volg een vorming over de rechten van de minderjarige in de jeugdhulp bij de Kinderrechtswinkel op 18 of 27 maart 2014.
Of volg een vorming over het vernieuwde jeugdhulplandschap. Het Kinderrechtencommissariaat adviseerde eerder al over het nieuwe decreet.

Foto van meisje dat op de grond zit en een hand dat hulp aanreikt

Studievoormiddag bemiddelen en herstelgericht werken

Bemiddeling en herstel worden gebruikt om een oplossing te vinden voor conflicten tussen minderjarigen, minderjarigen en hun ouders of hulpverleners. Op 27 maart 2014  organiseren Informant, Steunpunt Jeugdhulp en uitgeverij Politeia een studievoormiddag over het nieuwe Praktijkboek Bemiddeling en herstelgericht werken. Er komen concrete praktijkverhalen en ervaringen uit de jeugdhulp aan bod.

Twee mensenogen en tekst oog voor elkaar, ook met elkaar

Studienamiddag armoede en geestelijke gezondheid

Op donderdag 27 maart 2014 organiseren het Netwerk tegen Armoede, Cera en de Vlaamse Overheid de studienamiddag ‘Oog voor elkaar ook met elkaar’. Hoe de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk maken voor mensen in armoede?  Vier lokale samenwerkingsinitiatieven bestaande uit een armoedevereniging, een CGG en een CAW gingen twee jaar lang in dialoog over geestelijke gezondheidszorg en armoede. De opgedane ervaringen worden gedeeld.

Tekst Lerarendag 2014 op vrijdag 28 februari 2014

Lerarendag Vlaams Parlement

Op vrijdag 28 februari 2014 organiseert De Kracht van je Stem een Lerarendag in het Vlaams Parlement. Dit jaar in het teken van de verkiezingen 2014.