Main content

Nog net voor einde schooljaar

22.05.2015

Op 5 mei ratificeerde Zuid-Soedan als 195ste staat het Internationaal kinderrechtenverdrag. De dag daarna stelden we ons dossier ‘Straffe school’ voor.  Nog 19 dagen en het is ons Symposium over vermaatschappelijking van de zorg. Nog een dag en we sluiten de Week van de Opvoeding af. En voor we het weten nadert het einde van het schooljaar.

Symposium vermaatschappelijking van jeugdhulp

Op 10 juni 2015 organiseert het Kinderrechtencommissariaat een symposium over de vermaatschappelijking van de jeugdhulp. Vermaatschappelijking maakt deel uit van een bredere visie op zorg. Het decreet Integrale Jeugdhulp verwijst er expliciet naar. Wij kijken naar wat vermaatschappelijking betekent bij onze noorderburen en laten ook enkele eerste reacties uit Vlaanderen aan bod komen.

Jongeman met boekentas die de trap op gaat.

Straffe school, de grenzen van sanctioneren verkend

Op 6 mei stelden we ons dossier 'Straffe school. De grenzen van sanctioneren verkend' voor. Dit dossier vertrekt van de klachten die binnenkomen bij onze Klachtenlijn en verkent zo de grenzen van sanctioneren. Het schetst het wettelijke kader: wat mag en wat mag niet? En geeft praktijkvoorbeelden. Herbeleef de studiedag met videogetuigenissen, bestel ons gratis dossier of download de jongerenversie

Ondergoed, trainingsbroek, t-shirt, trui en sloffen liggen op een rij achter elkaar.

Kinderrechtencommissaris verbleef in gemeenschapsinstelling

Drie dagen en twee nachten verbleef de kinderrechtencommissaris in de gemeenschapsinstelling voor jongens in Ruiselede. Klachtenbehandelaar Inge Schoevaerts verbleef in de gemeenschapsinstelling voor meisjes in Beernem. Om kennis te maken met de jongeren die de jeugdrechter er plaatst. En met de opvoeders en leerkrachten die zich er elke dag voor inzetten. Herbeluister de reportages op radio 1. Lees het opiniestuk ‘Op plaatsing in een jeugdinstelling zit een houdbaarheidsdatum’.

Kleurrijke knuffelberen op een hoop

Positie en rechten van binnenlands geadopteerde kinderen

Op 1 april 2015 organiseerde de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement een hoorzitting over twee conceptnota's die gaan over binnenlandse adoptie. De kinderrechtencommissaris lichtte er zijn advies toe. Het kinderrechtenverdrag stelt dat ouders de belangrijkste opvoedingsverantwoordelijken zijn en het de opdracht van de overheid is om hen hierin bij te staan. Dat binnenlandse adoptie als alternatieve vorm van zorg slechts kan onder zeer strikte voorwaarden. En dat het belang van het kind de voornaamste overweging is bij beslissingen in adoptiezaken.

Twee kinderen spelen met blikjes verbonden met draad: ene luistert via het blik de andere spreekt via het blik

Als kinderen en jongeren zelf de lijnen uittekenen?

Hoe kan het parcours van jeugdhulp naar zelfstandigheid beter verlopen? Jongvolwassenen van Cachet doen aanbevelingen vanuit hun ervaringen toen ze op eigen benen verder moesten. Wat vinden kinderen belangrijk in de kinderopvang? Kind en Gezin praatte met kinderen
Kind en Samenleving daagt kinderen uit om wat vaker rond te spoken en hun plek in de publieke ruimte te veroveren.

Kind ligt op de buik op de grond met tablet in de handen. Lichtstraal van de tablet.

Websites en informatiepoorten

Het Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie pakken elk uit met een nieuwe website. Kennisplein.be bundelt informatie voor wie kwetsbare mensen ondersteunt. Het Steunpunt kinderopvang lanceert speelbank.beIkmaakdeklik.be is een onlineplatform voor kinderen van ouders met psychische problemen.

Op wijsprekenvooronszelf.be (WSVO) nemen  ‘survivors’ van seksueel, huiselijk geweld en kindermishandeling het woord. Plenaire vergaderingen en belangrijke commissies in het Vlaams Parlement kan je vanachter je pc volgen. Neem ook af en toe een kijkje op ...

Kind houdt met hand groene gekartelde bril voor ogen

Tref- en studiedagen

Trefdag-XL 'GOK in beweging' over gelijke onderwijskansen op 3 en 4 juni 2015. Studiedag over tools om intrafamiliaal geweld aan te pakken op 12 juni 2015.