Main content

Knipperlicht kinderrechten - Sommige dingen heb je niet in de hand

19.12.2018
Sommige dingen heb je niet zelf in de hand.

Sommige dingen heb je niet in de hand

Andere wel. In je praktijk of beleid voluit voor kinderrechten gaan bijvoorbeeld. Kinderen ernstig nemen. En bruggen bouwen. Want alleen vanuit gedeelde verantwoordelijkheid komen kinderrechten voor alle kinderen tot betekenis.
Dat wensen we je toe in 2019.
 

Foto zwart wit met onherkenbare jongen en meisje

Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen stelt jaarverslag voor

Woensdag 13 maart 2019 stelde de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen zijn eerste jaarverslag voor in het Vlaams Parlement. Leven in geslotenheid vraagt het nodige toezicht: Hoe waken maandcommissarissen over de rechten van jongeren in gesloten en besloten jeugdinstellingen? Waar loopt het goed en waar knelt het? Wat zijn de aanbevelingen?

Meisje op de hoek van de straat

Jeugdhulp en adoptie: twee systemen met verschillende doelstellingen

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies over de conceptnota die gewone adoptie mogelijk wil maken in een jeugdhulptraject voor kinderen en jongeren die nauwelijks of helemaal geen contact meer hebben met hun biologische ouders en opgroeien in een pleeggezin of in een jeugdhulpvoorziening. Gewone adoptie systematisch afwegen als optie in de integrale jeugdhulp, ook zonder toestemming van de biologische ouders, is geen goede piste. Investeer in pleegzorg en ondersteun de driehoeksrelatie.

Beeld jong meisje die op haar hurk zit met hulpverlener ernaast. Om thema jeugdhulp aan te kondigen.

Naar een jeugddelinquentierecht met sterke rechtswaarborgen voor de minderjarige, aanvullend advies

Het Kinderrechtencommissariaat gaf een aanvullend advies over het aangepaste voorontwerp van decreet over het jeugddelinquentierecht. Over sommige keuzes zijn we tevreden. We dringen er wel op aan alle maatregelen en sancties in het decreet te definiëren en altijd herzienbaar te maken. En om de ruime actiemogelijkheden van het parket in te perken als schuld niet bewezen is.

Bruno Vanobbergen

Geluiden uit het Kinderrechtencommissariaat

 

Foto met muur waarop een meisje met lolly in graffiti staat

Kinderrechtencommissariaat stelt jaarverslag voor

‘Hoe rekbaar is het kind?’ is de rode draad in het nieuwe jaarverslag 2017-2018 (7.76 MB) van het Kinderrechtencommissariaat. Op YouTube kun je alles herbekijken. Of sneller via de opgenomen toespraken en het persbericht.

Wegen naar nieuwe kansen/ Leidraad bij de preventie van en omgang met regel- en normovertredend gedrag

Gratis tools en inspiratie: diversiteit, normovertreding, feedback

Jaarlijks evaluatieverslag 2018. Mensenhandel en mensensmokkel. Minderjarig. In hoogste nood

Onderzoek: jeugdhulp, hoofddoeken, mensensmokkel, burgerschap en armoede

Vielen in de prijzen

  • Habbekrats vzw wint de Kinderrechtenprijs 2018
  • TEJO krijgt Open Minds award van Zorgnet-Icuro
  • Brussels open kunstenhuis Globe Aroma wint prijs voor Mensenrechten van Liga voor Mensenrechten
  • Website WAT WAT wint goud op FeWeb Excellence Awards
Binnenkort mama? Zo kan je je baby beschermen tegen hormoonverstoorders

Nieuwe websites

Documentaire inclusief vierkant

INCLUSIEF werpt unieke blik op inclusief onderwijs

INCLUSIEF gaat over vier kinderen met speciale onderwijsbehoeften die les volgen in het gewoon onderwijs. In deze observerende documentaire van Ellen Vermeulen gaat het er niet over of inclusief onderwijs wel of niet werkt. De film geeft Irakli, Sami, Rosie en Nathan een stem. Ze tonen hoe inclusief onderwijs bij hen werkt.

Agenda

Agenda januari-februari 2019

Foto van zeven jongeren

Kinderrechtencommissariaat lanceert SERIEUS?!?

Dave is zijn gedragskaart beu, Azim voelt zich door de politie geviseerd en Theo weigert rilatine te nemen. SERIEUS?!? is het geestig pijnlijk rollenspel van de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat voor secundaire scholen en jeugdverenigingen. Het gaat over vijf situaties waarin je liever niet verzeild raakt. Ontdek de kracht van de Klachtenlijn. 

Zeven kinderen

Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

En kan of wil niemand iets doen?
Neem dan contact op met de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. 
De Klachtenlijn luistert naar alle partijen, onderzoekt de klacht en bemiddelt waar dat kan.
Gratis en vertrouwelijk. Reageer tegen onrecht. Bel: 0800 20 808. Of surf naar: www.kinderrechten.be/professionals