Main content

Knipperlicht kinderrechten

02.05.2017

 

 

Jongeren stretchen zich voor de voetbalmatch.

Meer dan honderd kandidaten maandcommissaris

Bij het Kinderrechtencommissariaat wordt een Commissie van Toezicht opgericht. Dat keurde het Vlaams Parlement goed. De Commissie is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven. In de Commissie zitten maandcommissarissen die elke maand ‘hun’ instelling bezoeken en zo mee waken over de rechten van de jongeren. Meer dan honderd mensen stelden zich kandidaat voor de onbezoldigde functie van maandcommissaris. Ze brengen hun eerste bezoeken in oktober.

Breedhoek

Docufilm Breedhoek: voer het inclusiedebat op school

Hoe kijken leerlingen, ouders en leerkrachten naar inclusief onderwijs? Wat verwachten ze? Waar maken ze zich zorgen over? Nancy Vansieleghem en Maïté Baillieul trokken op vraag van het Kinderrechtencommissariaat en NVSG naar ouders, leerlingen en leerkrachten. Het resultaat: 23 minuten docufilm ‘Breedhoek M-decreet: inclusief of exclusief?’ Verwacht geen pasklare antwoorden maar wel voer voor het inclusiedebat op school. Bestel gratis de dvd.

Foto van jongen op schoolbank met boek

Advies over ondersteuningsmodel inclusief onderwijs

Het ondersteuningsmodel van de minister van Onderwijs geeft aan hoe scholen vanaf volgend schooljaar ondersteund worden om gaandeweg inclusief onderwijs te realiseren. Het Kinderrechtencommissariaat adviseert om krachten en middelen maximaal te bundelen in het belang van het kind. Het langetermijnperspectief moet blijven dat de gespecialiseerde settings zoveel mogelijk opgaan in een inclusieve leeromgeving.

Ouder en kind aan voorduer, ouder belt aan.

Advies over kinderen en huisvesting

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Helaas kunnen niet alle minderjarigen rekenen op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning in een behoorlijke woonomgeving. De Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat geven beleidssuggesties om het recht op wonen van kinderen waar te maken. Extra aandacht gaat naar maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Besnuffel en bekijk

Goed om weten

Zeven kinderen

Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

En kan of wil niemand iets doen?
Neem dan contact op met de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. 
De Klachtenlijn luistert naar alle partijen, onderzoekt de klacht en bemiddelt waar dat kan.
Gratis en vertrouwelijk. Reageer tegen onrecht. Bel: 0800 20 808. Of surf naar: www.kinderrechten.be/professionals

Voor je agenda