Main content

Kinderrechtenverdrag viert zilveren jubileum - kinderen vragen tijd

09.10.2014

Het kinderrechtenverdrag viert op 20 november 2014 zijn 25ste verjaardag. Kinderen kennen hun rechten beter dan ooit. Er wordt meer naar ze geluisterd. Maar zijn hun rechten daarom beter gerespecteerd? Het Kinderrechtencommissariaat signaleert problemen van kinderen van woonwagenbewoners, jongeren die gestraft worden op school en kinderen die in armoede leven. Maar vieren doen we ook met een 'rap' door en voor kinderen samen met Kapitein Winokio. Volgende week ontvangen scholen daarvoor materiaal om te werken en feesten rond kinderrechten.

Foto kind in buis van speeltuig.

Kinderrechtencommissaris stelt jaarverslag voor

Op woensdag 19 november 2014 stelde het Kinderrechtencommissariaat zijn jaarverslag 2013-2014 voor in het Vlaams Parlement. In het duizendtal klachten van kinderen, jongeren, professionals en ouders is tijd en vooral gebrek aan tijd een constante. De kinderrechtencommissaris illustreerde het belang van tijd in verschillende levensdomeinen van kinderen.


...

Bruno Vanobbergen. Het kind van onze dromen.

Het kind van onze dromen

‘Hét kind bestaat niet. En toch worden we elke keer opnieuw aangetrokken door het idee van het gemiddelde kind.’ Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen lanceert op 17 oktober zijn nieuwe boek in HETPALEIS te Antwerpen. Samen met Uitgeverij LannooCampus nodigt hij u van harte uit op de boekvoorstelling van 'Het kind van onze dromen'.
Stand Kinderrechtencommissariaat op informatiedag Vlaams Parlement.

Parlementair jaar van start

Op 25 september organiseerde het Vlaams Parlement een informatiedag voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Het Kinderrechtencommissariaat stelde zijn dienstverlening voor. Als onafhankelijke instelling van het Vlaams Parlement zijn we gehuisvest in het Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Dichtbij zodat Vlaamse volksvertegenwoordigers onze expertise in kindspecifieke beleidsdomeinen gemakkelijk kunnen benutten. Het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt, verheldert en vertaalt kinderrechtenproblemen naar beleids- en regelgevend niveau. Lees onze informatiefolder (385.83 kB).

Meisjes met boeken in hand lopen door schoolgang

Onderwijsverstrekkers informeren over Klachtenlijn

In onze laatste jaarverslagen uitten we wel vaker onze bezorgdheid over het stijgend aantal definitieve uitsluitingen op school. We komen daarover steeds meer in contact met scholen. Daarom informeren we samen met de verschillende onderwijskoepels scholen over hoe de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat werkt. Ondertussen bezoeken we time-outinitiatieven en bevragen we scholen, LOP’s en leerlingen om een zicht te krijgen op het sanctiebeleid op school. In maart 2015 stellen we ons gebundelde dossier voor.

lichaam van kind met tv als hoofd

Hoe omgaan met kinderen in de media?

De start van ‘The Voice for Kids’ lokte negatieve reacties uit. De kinderrechtencommissaris reageerde met een opiniestuk in De Standaard. Ruim een jaar werkt het Kinderrechtencommissariaat rond ‘kinderen en media’. We mikken niet alleen op een extra artikel in de Code van de Raad voor Journalistiek om de rechten van jongeren beter te beschermen. Samen met de Raad maken we ook een brochure voor journalisten en programmamakers. De aandachtspunten moeten ervoor zorgen dat kinderen en jongeren positief en dus niet teleurgesteld of gefrustreerd terugkijken op hun medewerking aan een programma...

Vier jongeren wandelen doorheen de straten.

Jongeren getuigen over impact crisis

Het European Network of Ombudspersons for Children (ENOC) vroeg jongeren uit verschillende landen hoe ze de gevolgen van de crisis in hun dagelijkse leven ervaren. Het Kinderrechtencommissariaat nam het Vlaamse luik voor zijn rekening en werkte samen met de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw in Gent. Jongeren getuigen over hun jongerenwerking die dreigt te stoppen, over te weinig privacy in een te kleine en slecht onderhouden sociale huurwoning, over hoe ze door een gebrek aan zakgeld geen aansluiting meer vinden bij vrienden en over chronisch geldgebrek waardoor ze de...

Jongen zit voor band van wagen voor zich uitstarend met hand op gezicht.

Wonen op wielen

Het Kinderrechtencommissariaat krijgt klachten van woonwagenbewoners die verdreven worden omdat ze met hun caravan of woonwagen ergens staan waar dat wettelijk niet mag. Het probleem is acuut omdat veel gemeenten het jarenlange gedoogbeleid plots stopzetten. Door het actieve verdrijvingsbeleid in combinatie met een tekort aan residentiële staanplaatsen moeten meer en meer families voortdurend rondtrekken, terwijl ze liever het grootste deel van het jaar op een vaste plek staan. Dat schaadt ook de rechten van de kinderen om regelmatig naar school te gaan. Ook hun recht op gezondheidszorg,...

Jongen zit met speelgoedvliegtuig in hand aan raam vliegtuig

Vakantie-initiatieven: solidariteit zonder grenzen

Sinds de val van het IJzeren Gordijn brengen elk jaar honderden kansarme kinderen uit Europese landen zoals Roemenië, Wit-Rusland of Oekraïne de vakantie door bij Belgische gastgezinnen. Zo ontstonden er verschillende privé-initiatieven en vrijwilligersorganisaties om die kinderen en hun gezinnen te helpen. De voorbije jaren kreeg de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat signalen over kinderen die opgevangen worden bij Vlaamse gastgezinnen in de vakantie. Het Kinderrechtencommissariaat nodigde de Vlaamse vakantie-initiatieven uit op twee rondetafels. We werken aan een nota om de...

Twee meisjes met armen in de lucht op rand van zwembad

Recht om geen kampioen te moeten zijn

Sport is belangrijk voor de fysieke en emotionele ontwikkeling van kinderen. Kwaliteitszorg in de sport is minstens even belangrijk. Het Panathlon-charter is daarom een zeer belangrijk instrument. Het zegt welke rechten kinderen in de sport hebben. Het charter viert zijn tiende verjaardag. Het ethisch verantwoord sporten baant zijn weg. Toch zijn er nog een paar balletjes te trappen om iedereen mee te krijgen.