Main content

Kinderrechtenverdrag tekent contouren uit

16.05.2014

Tot 23 mei loopt de week van de opvoeding. Het kinderrechtenverdrag kijkt naar ouders als de belangrijkste opvoedingsverantwoordelijken. Het doet geen uitspraken over de ideale opvoedingsstijl of opvoedingsmodel. Dat is de keuze en het recht van de ouder. Het Verdrag is geen handboek over opvoeding, maar tekent wel enkele contouren uit die de relatie tussen ouder en kind mee inkleuren zoals recht op inspraak, vrijheid van meningsuiting en gedachte, privacy en informatie.

Meisje met kader tv voor haar hoofd, gezicht blur weergegeven

Net gemist: Kinderen uit beeld verdwenen?

Kinderen en jongeren komen in beeld in verschillende media: ze nemen deel aan documentaires en reality-tv, hun verhalen verschijnen in kranten, tijdschriften en online. De Privacycommissie en het Kinderrechtencommissariaat organiseerden een studiesessie. Lees de presentaties en bekijk de reportage.

Foto van kinderen die me een hoelahoep spelen

Engagement voor opvang en vrije tijd schoolkinderen

Naargelang de leeftijd van het kind doet 39% tot 70% van de ouders een beroep op naschoolse opvang. De vraag naar opvanginitiatieven in schoolvakanties stijgt. Onderzoeken en statistieken tonen aan dat concrete actie en engagement nodig zijn. Op 24 april 2014 vond de Staten-Generaal ‘Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen’ plaats. De kinderrechtencommissaris benadrukt dat opvang en vrije tijd van schoolkinderen best vertrekt vanuit het recht op spel. Lees zijn toespraak.

Groep jongeren in armoede die meewerkten aan de videoboodschap

Videoboodschap jongeren in armoede

Waar liggen maatschappelijk kwetsbare jongeren wakker van? Waar kan het beter? In de videoboodschap 'de shit waar je in zit' formuleren jongeren tussen 14 en 26 jaar verbetervoorstellen. Ze schuiven zes domeinen naar voor: armoede, onderwijs, vrije tijd en ontspanning, 18 worden, werk en wonen. De groep jongeren in armoede legden samen een beleidsparticipatietraject af. Ze vertegenwoordigen 8 jeugdwerkingen voor jongeren in armoede, verspreid over Vlaanderen.

Power to the pupils switch 2014 www.switch2014.be

SWITCH 2014: wat zeggen leerlingen?

Moet er volgens scholieren een switch komen in het onderwijsland? De Vlaamse Scholierenkoepel verzamelde de meningen van duizenden leerlingen. Leerlingen benadrukken het belang van gemotiveerde leerkrachten. Lees alle resultaten van het inspraakproject SWITCH2014.

Foto van jongeren die door de gang van de school lopen

Waar zat je? Ik heb je gemist.

Een strenge, maar warme schoolstijl voorkomt spijbelen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Van occasionele tot reguliere spijbelaar’, waarover het onderwijsblad Klasse deze maand bericht. Niet alle spijbelaars zijn schoolmoe. Ze vinden school wel belangrijk, maar voelen er zich niet mee verbonden. Daarom moet de school duidelijk zeggen wat ze van leerlingen verwacht, maar ook oog hebben voor hun problemen. “De meest efficiënte manier om spijbelen tegen te gaan, is een leraar die zegt: ‘Waar zat je? Ik heb je gemist’.” (Bron: Klasse)

Kortfilm ‘Ik ben blij dat je terug bent op school’

Leerlingen en...

Foto van meisje met potlood in de hand op schoolbank

Jongeren kloppen aan bij Centra Leerlingenbegeleiding

De verschillende onderwijsnetten brengen voor het eerst samen cijfers over de werking van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in het schooljaar 2012-2013. Daar zorgt LARS voor, het  ‘leerlingen administratie- en registratiesysteem'. Voor één op drie leerlingen in Vlaanderen nam het CLB tijdens het schooljaar 2012-2013 een zorgvraag op. In 2007 vroeg het Kinderrechtencommissariaat aan kinderen en jongeren bij wie ze terecht konden voor hulp. Toen antwoordde 89% het CLB. Er is een grote maatschappelijke nood aan de dienstverlening van de centra voor leerlingenbegeleiding. Lees het ...

Voeten onder kartonnen doos. Tekst: Nane, 12 jaar.

Zonderwijs: kinderpardon?

Jeroen, Marcia, Wout, Bert, Ine, Martine geven samen met zoveel andere leerkrachten les aan jongens en meisjes die verschillende jaren in België verblijven in totale onzekerheid over hun toekomst. Waarom moeten deze leerlingen in het midden van een schooljaar, in de bloei van hun schoolcarrière plots terug naar hun land?  De okanleerkrachten uit Sint-Niklaas groepeerden zich onder de naam Zonderwijs, leerkrachten voor kinderpardon. Zonderwijs wil kinderen die al jaren in België verblijven en toch nog met uitwijzing bedreigd worden, steunen en hun problemen onder de aandacht brengen. Het...

Logo Bataljong. Maak kabaal met je verhaal.

Jongeren maken filmpjes over jonge asielzoekers

Benjy is 17 jaar en asielzoeker in België. Hij droomt ervan dj te worden. Maar krijgt hij dezelfde kansen als Joren, kotstudent in Leuven? De filmpjes kwamen tot stand samen met tien jongeren in het project Bataljong.

Logo rondpunt

Wat is de impact van een ernstig verkeersongeval?

Hoe gedraag je je in het verkeer? Rondpunt lanceert een lespakket voor de eerste en tweede graad secundair onderwijs rond de jeugdfilm Booster. Booster schetst het verhaal van de tienerjongen Brent. Die wil na het overlijden van zijn tweelingbroer in een verkeersongeval de draad van zijn leven weer opnemen. Daarbij tast hij de grenzen van veilig gedrag in het verkeer af, met alle gevolgen van dien.

Rondpunt maakt jongeren bewust van het eigen gedrag in het verkeer en de impact van een ernstig verkeersongeval. Thema’s als het belang van vriendschap na een verkeersongeval en de positieve...