Main content

Kinderrechtenprikkels - knipperlicht kinderrechten

16.10.2018

Onze excuses voor de technische problemen met onze nieuwsbrief van 16 oktober. Als u er zich toch doorspartelde, kan u deze nieuwsbrief gewoon negeren want de inhoud is dezelfde.

Foto met muur waarop een meisje met lolly in graffiti staat

Uitnodiging: voorstelling jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Woensdag 21 november stellen we om 12 uur ons nieuw jaarverslag voor in het Vlaams Parlement: ‘Hoe rekbaar is het kind?’ Naast Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen spreken ook voorzitter Jan Peumans van het Vlaams Parlement en Vlaams coördinerend minister Kinderrechten Sven Gatz. Schrijf snel in. Het aantal plaatsen is beperkt.

Prikkels

Prikkels, tussen pijn en passie

Van 19 oktober tot 26 mei 2019 ontpoppen zich onder de noemer prikkels heel wat activiteiten: een kunstexpositie, theatervoorstellingen, lezingen, debat, onderzoek en een congresdag. Er zijn meer en meer prikkels en alles gaat sneller en sneller. Alles om ons heen tintelt en zindert. Digitale schermen lichten op. Neuronen knetteren onder de hersenpan. Zintuigen raken overweldigd. Sommigen duiken gretig in die overvloed aan prikkels, anderen gaan serieus kopje onder of trekken zich terug in een prikkelarme omgeving. Elke prikkelpartner – Kopergietery, Gezinsbond, Kinderrechtencommissariaat,...

Ouder en kind aan voorduer, ouder belt aan.

Naar een kindvriendelijk woninghuurdecreet: kinderen en jongeren meer zichtbaar maken in beleid en praktijk

24% van de privé-huurders zijn gezinnen met kinderen. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt een kind- en jongereneffectrapport (JoKER) bij het Vlaamse woninghuurdecreet. Verder vragen we uitzonderingen voor jongeren die in de jeugdhulp zitten of er nét uit zijn. Een van de drie amendementen die we samen met SAM naar voren schoven om het belang van het kind meer te laten doorwegen bij uithuiszettingen werd aangenomen. De vrederechter krijgt een attest van de gezinssamenstelling zodat hij weet dat er kinderen bij betrokken zijn.

Jongeren in een bus

Boetes bij De Lijn: terechte waarborgen voor minderjarigen

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet goed dat administratieve boetes bij De Lijn regelt. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt al langer een aangepaste aanpak voor minderjarigen bij overtredingen in het openbaar vervoer. We bespraken dat eerder met De Lijn in hun overleg met de kinderrechten- en jeugdsector. We juichen de specifieke waarborgen voor minderjarigen in het voorontwerp toe en  geven aandachtspunten mee voor de verdere uitvoering.

Drie kinderen lopen hand in hand richting een hek.

Vijf beleidsaanbevelingen voor de EU om kinderen te beschermen tegen dak- en thuisloosheid

Op 27 en 28 juni 2018 liep in het Vlaams Parlement en in de Senaat de EC Peer Review ‘Homelessness from a child’s perspective – What are the key elements of an effective child homelessness strategy?’. Daaruit kwamen vijf belangrijke aanbevelingen voor de EU en haar lidstaten.

Tekening kindertekening gezicht met droevige mond en twee handen als ogen

Nieuwe statements Europese kinderombudsdiensten

Het Europees netwerk van kinderombudsdiensten ENOC bracht drie position statements uit over de volgende drie thema's: geestelijke gezondheid van kinderen, interlandelijke adoptie en onderwijs voor kinderen op de vlucht.

Kinderrechtencommissaris Bernard De Vos en Bruno Vanobbergen

Kinderrechtencommissaris spreekt zich uit

 

wegwijzers

Gratis inspiratie- en informatiegidsen

Kind in alle staten - 20 jaar Kinderrechtencommissariaat - 15 juni 2018

Mocht je het gemist hebben

Zeven kinderen

Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

En kan of wil niemand iets doen?
Neem dan contact op met de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. 
De Klachtenlijn luistert naar alle partijen, onderzoekt de klacht en bemiddelt waar dat kan.
Gratis en vertrouwelijk. Reageer tegen onrecht. Bel: 0800 20 808. Of surf naar: www.kinderrechten.be/professionals