Main content

Kinderrechtencommissaris krijgt tweede mandaat van het Vlaams Parlement

11.02.2015

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen krijgt een positieve evaluatie. Zijn mandaat wordt voor 6 jaar verlengd. 

Bericht van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement heeft vandaag 11 februari 2015 beslist het mandaat van Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen te verlengen. Het mandaat van kinderrechtencommissaris duurt 6 jaar en kan eenmaal worden vernieuwd. Het Vlaams Parlement benoemde in 2009 Bruno Vanobbergen tot Vlaams kinderrechtencommissaris. Op basis van een positieve evaluatie, stelde het Uitgebreid Bureau aan de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement voor zijn mandaat te verlengen. Het Vlaams Parlement heeft deze voordracht vandaag unaniem goedgekeurd.

Het Uitgebreid Bureau wil met de positieve evaluatie duidelijk maken dat 'de kinderrechtencommissaris in de uitvoering van zijn opdracht heeft aangetoond dat hij de hoge verwachtingen die in hem bij aanvang werden gesteld, niet alleen heeft ingelost, maar ook in de toekomst zal aanhouden'.

De kinderrechtencommissaris vervult een unieke rol als verdediger van de rechten van het kind. Belangrijk is dat de kinderrechtencommissaris het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind als leidraad neemt en toeziet op de naleving ervan. Om goed te functioneren moet de kinderrechtencommissaris een groot moreel gezag hebben. Dat gezag steunt onder meer op de kwaliteit van de werking van het Kinderrechtencommissariaat, op zijn onafhankelijkheid en op voldoende draagvlak, zowel bij de Vlaamse volksvertegenwoordigers als bij kinderen en jongeren, bij het grote publiek en bij andere kinderrechtenactoren.

Aldus de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans.