Main content

Kinderrechtencommissariaat blijft op dezelfde nagel kloppen

02.10.2017

De vondelingenschuif was opnieuw actueel. Wanhopige ouders moeten hun kind op een veilige plek kunnen achterlaten. Volledig akkoord. Toch is er volgens het Kinderrechtencommissariaat een betere oplossing: maak discreet bevallen wettelijk mogelijk. Dan zijn er ook informatiewaarborgen voor het kind. 
Met een papieren hart uit zevenhonderd stukjes nam een school in Ledeberg vorige week afscheid van een leerling zonder papieren. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt al lang om kinderen en jongeren eerst hun onderwijs- of opleidingstraject te laten afwerken vóór hun terugkeer.

 

Kind en volwassene koken samen

Kinderarmoede bestrijden door 1 euromaaltijden?

In 2015 lanceerde de Vlaamse overheid de projectoproep ‘Gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning’, beter gekend als de projectoproep ‘1 euromaaltijden’. Het Kinderrechtencommissariaat onderzocht in een praktijkstudie hoe 1 euromaaltijden kinderarmoede bestrijden en formuleert aanbevelingen voor het Vlaamse en lokale beleid.

Drie kinderen lopen hand in hand richting een hek.

Jaarverslag 'Waar is mijn thuis?'

'Heel wat kinderen en jongeren zijn vandaag op zoek naar een plek waar ze tot rust kunnen komen. Ze worstelen met complexe problemen: thuis, op school, in de zorg. Die kinderen zijn niet het probleem, maar hebben een probleem.’ Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen stelde zijn nieuw jaarverslag voor in het Vlaams Parlement. Herbekijk via onze livestream. Ontdek zelf dat ons jaarverslag geen gewoon jaarverslag is.

Wie vervangt Marjan?

Ondertussen op het Kinderrechtencommissariaat

  • Collega Marjan Rom zocht na acht jaar fijn samenwerken een nieuwe uitdaging. Daarom zoeken we een deeltijds jurist.
  • Bezoek onze stand op de VVSG Trefdag van 12 oktober 2017.
  • Tien Armoedebarometers verder: kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen in Karrewiet en het VRT-Journaal.
  • Een interview met de kinderrechtencommissaris over het memorandum van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.
  • Het Kinderrechtencommissariaat, boog zich in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement over het jeugdinformatiebeleid.
  • Opinie over minderjarigen in de...
Vier jongeren wandelen doorheen de straten.

Jongeren aan het woord

1 op 8 mensen met een laag inkomen stelt gezondheidszorg uit om financiële drempels. Gezondheid verdraagt geen uitstel.

Voor je agenda oktober

3 oktober 2017 Studiedag Kinderarmoede bestrijden in steden 
10 oktober 2017 World Homelessness Day 
10 oktober 2017 Vorming 't Zitemzo... met Informatie-uitwisseling tussen hulpverlening en justitie 
17 oktober 2017 Werelddag van verzet tegen armoede 
20 oktober 2017 Schrijf-ze-VRIJdag 
26 oktober 2017 Research on Stage over levensbeschouwelijke diversiteit integreren in de klas
27 oktober 2017 Studievoormiddag Naar een nieuw klachtrecht in Vlaamse jeugdinstellingen

Beeld twee meisjes die praten over een tijdschrift. Om een artikel van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.

Voor je agenda november

7 november 2017 Studiedag Trauma en veerkracht bij kinderen op de vlucht
17 november 2017 Studiedag over jeugdhulp aan jonge kinderen
17 november 2017 Conferentie jongeren & seksualiteit
22 november 2017 Voorstelling jaarverslag Kinderrechtencommissariaat Waar is mijn thuis?

Zeven kinderen

Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

En kan of wil niemand iets doen?
Neem dan contact op met de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. 
De Klachtenlijn luistert naar alle partijen, onderzoekt de klacht en bemiddelt waar dat kan.
Gratis en vertrouwelijk. Reageer tegen onrecht. Bel: 0800 20 808. Of surf naar: www.kinderrechten.be/professionals