Main content

Jaarwissel

18.12.2013

De laatste nieuwsbrief van 2013.
In 2014 blaast het Kinderrechtenverdrag 25 kaarsen uit.
Inademen, uitblazen, en dan volle GAS vooruit naar de volgende 25.
Prettige feesten! Het team van het Kinderrechtencommissariaat.

Cover jongeman op spoorweg met rugzak. Dossier heen en retour. Rechtspositie van kinderen op de vlucht.

Nieuw dossier kinderen op de vlucht

In het dossier ‘Heen en retour’ over de rechtspositie van kinderen op de vlucht in België, schuift het Kinderrechtencommissariaat 24 aanbevelingen naar voren. Er is nog een lange weg te gaan naar een beleid dat kinderen op de vlucht volop tot hun recht laat komen.
In de procedures worden kinderen die hier met hun ouders zijn nog te weinig gehoord. Verblijfsbeslissingen zijn weinig transparant over de weging van het belang en het welzijn van de kinderen. Kinderen leven in mensonwaardige omstandigheden onder de radar, in de illegaliteit. Getekend, onzeker, getraumatiseerd en in een...

Beeld jong meisje dat streng vragend kijkt. Voor een opiniestuk van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.

Euthanasie voor oordeelsbekwame minderjarige

De Senaat keurde op 12 december het wetsvoorstel goed dat de euthanasiewet uitbreidt. Wat de nieuwe wet zegt? Een oordeelsbekwame of een handelingsbekwame ontvoogde minderjarige kan om euthanasie verzoeken bij aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden dat over afzienbare tijd het overlijden tot gevolg heeft. De minderjarige moet bewust zijn op het ogenblik van het verzoek. De ouders (of wettelijke vertegenwoordiger) moeten hun schriftelijk akkoord geven. Een kinder- en jeugdpsychiater of psycholoog stelt de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige vast, op vraag van de behandelende arts. Na...

Beeld jongen met voetbal die steunt op het hoofd. Om vrije tijd aan te geven.

Gezond en ethisch sporten voor kinderen en jongeren

Het Vlaams Parlement keurde op 18 december 2013 het ontwerp van het decreet goed over gezond en ethisch sporten. Het Kinderrechtencommissariaat betreurt dat het ontwerp van decreet niet meer uitdrukkelijk verwijst naar ‘de rechten van het kind’. Kinderen hebben recht op vrije tijd, spel en recreatieve activiteiten, aangepast aan hun mogelijkheden en leeftijd. Klachten bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat laten zien dat de invulling van dit recht niet altijd even ethisch en respectvol verloopt. Dat er een kenniscentrum komt, juichen we toe. Dat kan goede praktijken, met...

Still van filmpje kinderen vallen tussen de plooien

Jaarverslag en filmpje Kinderrechtencommissariaat

Op internationale kinderrechtendag schetste de kinderrechtencommissaris de belangrijkste knelpunten voor kinderrechten in Vlaanderen. Zo’n duizend meldingen tonen dat kinderen en jongeren nog te vaak tussen de plooien vallen. Bekijk het filmpje ‘Kinderen en jongeren vallen tussen de plooien’. Kinderen vallen tussen de plooien van sectoren waardoor inclusief onderwijs dode letter blijft. Of scholen die steeds meer uitsluiten en straffen. In de jeugdhulp passen jongeren niet in het juiste vakje, is de hulp of zorg niet beschikbaar of zijn er ellenlange wachtlijsten. Dat heeft duidelijk...

Foto moeder en kind doen samen de was

Decreet Preventieve gezinsondersteuning goedgekeurd

Op 20 november keurde het Vlaams Parlement het decreet goed over de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. Dat maakt werk van de Huizen van het Kind, herkenbare ontmoetings- en ondersteuningsplaatsen voor alle gezinnen. Het Kinderrechtencommissariaat gaf eerder advies. We zijn tevreden dat kinderen, jong of oud, welkom zijn met hun vragen over ontwikkeling, gezondheid of opvoeding. Een Huis van het Kind is er dus niet alleen voor ouders met pasgeborenen of pubers. Het is een lokaal netwerk dat vaak bestaande initiatieven bundelt. Het heeft niet per se overal hetzelfde aanbod,...

Cover gids kindvriendelijke justitie Raad van Europa: tekening toren met figuren justitie die toezien op kind

Kindvriendelijke justitie

De richtsnoeren voor kindvriendelijke justitie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa zijn in het Nederlands beschikbaar. KeKi bracht de nota 'Establishing child-friendly justice' met zes actuele Europese uitdagingen voor een kindvriendelijke justitie op het forum 'Assises de la justice' van de Europese Unie .

Ook het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) vindt dat justitie meer kindvriendelijk moet worden. Elk jaar zijn honderdduizenden kinderen in de EU betrokken in juridische procedures. De justitiesystemen moeten beter inspelen op de noden van deze kinderen...

Gas? Nee bedankt! Beeld met gasmasker

GAS naar Grondwettelijk Hof

De Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten dienden op 20 november 2013 elk een verzoekschrift in om de vernieuwde GAS-wet te vernietigen. De wet werd eind mei bijna unaniem goedgekeurd in de Kamer ondanks hevig protest van het middenveld. De vernieuwde GAS-wet druist regelrecht in tegen fundamentele rechtsbeginselen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en valt niet te rijmen met het Kinderrechtenverdrag. Het Grondwettelijk Hof moet zich nu buigen over de omstreden GAS-boetes. De strijd tegen de GAS-wetgeving gaat onverminderd verder.

spaarvarkens

Impact van crisis op kinderen en jongeren

De Kinderrechtencoalitie (Kireco) legde een inhoudelijk traject af over 'de impact van de crisis op kinderen en jongeren'. Kinderen en jongeren blijven onderbelicht in de aanpak en berichten over de huidige crisis. Terwijl de crisis ook impact op kinderen heeft. Niet alleen financieel maar in bijna al hun levensdomeinen: op school, thuis, op de arbeidsmarkt en in hun vrije tijd. De slotaanbevelingen stelde Kireco voor op 16 december. De kinderrechtencommissaris gaf kort een reactie.

 

Foto twee jongeren zittend en samen op mobiele telefoon aan kijken

Ex-spijbelaars aan het woord

Volgens Kind & Samenleving spelen leerkrachten een cruciale rol om spijbelaars aan boord te houden. Bij een leerkracht met een luisterende houding voelt de ex-spijbelaar zich erkend. In een documentaire van 30 minuten leggen ex-spijbelaars, leerkrachten en leerlingenbegeleiders, hun mening ongezouten op tafel. Verder publiceerde Kind & Samenleving interessante e-zines. Kind & Ruimte: Speelkansen op een braakliggend terrein? En QuaJong 2: 'de school als plek om uit je leefwereld gehaald te worden? Spelen als jagers-verzamelaars?’ Kind & Samenleving screende de beleidsbrieven stedenbeleid,...

Cover memorandum Vlaams Jeugdraad. Foto kind dat met tond aan zijn neus probeert te geraken.

Memorandum Vlaamse Jeugdraad

Scheppen verkiezingen nieuwe kansen om het beleid jeugdvriendelijker te maken? Drie memoranda van de Vlaamse Jeugdraad, voor elk niveau, een Vlaams, federaal en Europees, geven concrete suggesties om mijlpalen uit te zetten voor jeugdbeleid.

Logo Jong & van zin: rode ronde bol met armpjes en benen.

Jong en Van Zin

In Petto Jeugddienst, Jeugd en Seksualiteit en Zin-d’erin(g) gaan nu samen door het leven als vzw Jong & Van Zin. Een informatie-, participatie- en vormingsorganisatie voor kinderen, jongeren en hun begeleiders. De organisatie gaat positief, ervaringsgericht en participatief aan de slag met thema's die voor kinderen en jongeren belangrijk zijn op scharniermomenten in hun leven. Met bijzondere aandacht voor persoonlijke relaties en seksualiteit.
‘Hoezo Jong & Van Zin? Inderdaad, jong én van zin om er iets moois van te maken.’

Logo liga mensenrechten: vier strepen van tralies, daarachter tekst Liga voor mensenrechten

Prijs voor Mensenrechten

10 december was internationale mensenrechtendag. Want op 10 december 1948 aanvaardde de VN de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Dit jaar reikt de Liga voor Mensenrechten haar Prijs voor Mensenrechten uit aan Panorama, het actualiteitenmagazine van de VRT. Reportages zoals 'Arm Vlaanderen' en 'Cyberwar' wakkeren het maatschappelijk debat aan over mensenrechten.

Stilstaand beeld van filmpje mensen met een handicap gelijke rechten, gezicht van vrouw

Mijn handicap, mijn rechten!

Op 3 december, internationale dag voor mensen met een handicap, lanceerde GRIP de campagne ‘Mijn handicap, mijn rechten! Omdat we geen tweederangsburgers zijn!’ om het VN-Verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap bekend te maken. Want rechten van mensen met een handicap worden nog altijd geschonden. Zo kunnen verschillende kinderen met een handicap niet naar een gewone school omdat die ze toegang weigert. Bekijk het campagnefilmpje.

Foto van een kind met een handicap

Seminarie verdrag rechten personen met een handicap

Hoe werkt het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap door in de verschillende rechtstakken? Zijn er nieuwe uitdagingen? Nieuwe perspectieven? Daarover gaat het seminarie van het Leuven Institute for Human Rights and Critical Studies (LIHRICS) op donderdag 13 februari 2014.

Beeld campagne jeugdhuizen met tekst Real Life 52.352 jongeren vinden dit leuk

Succesvolle dag van de Jeugdhuizen

420 jeugdhuizen bereiken in Vlaanderen meer dan 50.000 jongeren. Ze zijn er in alle maten en gewichten: groot, klein, chaotisch, gestructureerd, in het dorp en in de stad. Wat ze bindt? Ze zijn succesvol in hun kleinschaligheid. Ze zijn echt, oprecht en authentiek. Zoveel mogelijk mensen moeten kennismaken met het jeugdhuis. Daarom was er op zaterdag 16 november de Dag van de Jeugdhuizen en werd de ‘Real life campagne’ gelanceerd.

Beeld met tekst 'zelfmoord' daaraan hangt een telefoon die gaat naar het nummer 1813

Zelfmoordlijn 1813

De Zelfmoordlijn gaat voortaan door het leven als Zelfmoordlijn 1813, bereikbaar op het verkorte nummer 1813. Chatten kan elke dag van 19 tot 21.30 u. Portaalsite suïcidepreventie: www.zelfmoord1813.be

Logo Awel met tekst luistert naar kinderen en jongeren en beld 102 en awel.be

Elke weekdag chatten met Awel

Voortaan kunnen kinderen en jongeren elke weekdag, behalve op feestdagen, van 18 tot 22 u chatten met Awel.