Main content

Integriteit van kinderen onder druk

17.03.2015

'Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit', zo luidt artikel 22bis van onze grondwet. Het artikel is een van de belangrijkste vertalingen van het kinderrechtenverdrag in onze nationale wetgeving. Het zou het fundament van onze kijk op en ons handelen met kinderen moeten zijn. Maar het lukt niet. We slagen er vandaag niet in om onze grondwet na te leven. Jongeren met een complexe psychische stoornis overnachten noodgedwongen in een politiecel. Minderjarigen die in België geboren zijn en hier al meer dan 10 jaar wonen, vertrekken gedwongen met hun gezin terug naar hun ‘land van herkomst’. Een jongen van 13 stapt uit het leven omdat zijn broosheid zoveel boosheid niet langer verdragen kan.

Logo kinderrechtencommissariaat met tekst detecteert, signaleert en adviseert

Vacature beleidsmedewerker Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat werft een deeltijds (80%) contractueel beleidsmedewerker (m/v) aan met expertise in juridisch werk of advies- of beleidswerk in het domein Armoede en Sociaal Beleid (klasse III). De uiterste datum voor kandidatuurstelling is 29 maart 2015
Jongeman met boekentas die de trap op gaat.

Studiedag: Straffe school, de grenzen van sanctioneren verkend

Op 6 mei 2015 stelde het Kinderrechtencommissariaat zijn dossier 'Straffe school. De grenzen van sanctioneren verkend' voor. Hoe omgaan met situaties die uit de hand lopen? De vraag leeft bij leerkrachten en directies van basis– en secundaire scholen. En bij leerlingen en ouders. Het liefst van al willen ze allemaal die situaties voorkomen.

Foto kind aan tafel terwijl ouders ruzie maken

Maak niet het kind maar het conflict tot probleem

Door vechtscheidingen zitten vele kinderen gewrongen tussen hun ouders. Het belang van het kind raakt onder een dik pak miserie ondergesneeuwd. Zo een situaties krijgen soms de stempel van ‘verontrustende opvoedingssituatie’. Daardoor kan de rechter beslissen om de kinderen tijdelijk op een andere plek onder te brengen. Onder het mom van rust en neutraliteit? Voor sommige kinderen is dit een dubbele kaakslag: zij hebben het gevoel dat alleen zij het probleem zijn, terwijl het toch hun ouders zijn die ruzie maken.
European network of ombudspersons for children. Austerity bites: children's voices. Council of Europe. Conseil de l'Europe

Filmpjes over kinderen en de financiële crisis

Het European Network of Ombudspersons for Children (ENOC) vroeg jongeren uit verschillende landen hoe ze de gevolgen van de crisis in hun dagelijkse leven ervaren. De filmpjes en animaties van deze jongeren, uit 8 verschillende landen, staan online op de gloednieuwe site van ENOC.

Twee kinderen in hun kartonnen kasteel.

Kinderrechtencoalitie nieuwe plek, nieuw jaarthema

De Kinderrechtencoalitie buigt zich in 2015 over het thema diversiteit. Dat doen ze vanuit hun nieuw lokaal boven de Wereldwinkel aan het station Gent-St.Pieters. Het nieuwe adres: Koningin Maria Hendrikaplein 5 bus 103, 9000 Gent. Volg de coalitie online en via facebook.

Vrouw met headset telefoon.

1712 ook voor slachtoffers gedwongen adopties

1712 is de hulplijn voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de centra voor algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling bemannen de hulplijn. In het kader van het historisch misbruik, bouwden ze heel wat expertise op in het opvangen van slachtoffers van geweld uit het verleden. Slachtoffers van gedwongen adopties kunnen voortaan ook met hun vragen op het nummer 1712  terecht. 

Jongen die speelt dat hij op wereldreis is met stuur van boot in de hand.

Inspiratie?

Lees het lentenummer van Kind en Samenleving. Van mysterieuze zwerfstenen in Denemarken tot inspirerende verhalen in eigen land. *Op 24 maart 2015 start Sociaal.Net, het platform over sociaal werk, welzijn en gezondheid. *Nomineer, voor 27 april 2015, een kind of jongere voor de Internationale Kindervredesprijs.

Jongen ingepakt, met hockeystok en helm op.

Studiedagen en vorming

Studiedag 50 jaar jeugdbeschermingrecht op 28 mei 2015. * Nieuwe vormingsreeks over het jeugdhulplandschap van start. * Ontmoeting over medicalisering en therapeutisering van het onderwijs op 20 mei 2015. * Congres online hulp in welzijn en gezondheid op 3 juni 2015.