Main content

Hoogdag kinderrechten

23.04.2014

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens sprak gisteren over een ‘hoogdag voor mensen- en kinderrechten’. Het Vlaams Parlement verontschuldigt zich publiek tegenover de slachtoffers
van ‘historisch’ geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Dat is voor iedereen die vandaag verantwoordelijkheid draagt tegenover kinderen
en jongeren een krachtig signaal dat geweld en misbruik onmogelijk getolereerd kunnen worden.

Meisje met kader tv voor haar hoofd, gezicht blur weergegeven

Kinderen uit beeld verdwenen?

Bekijk de reportage en lees de presentaties van de studiesessie. Kinderen en jongeren komen in beeld in verschillende media: ze nemen deel aan documentaires en reality-tv, hun verhalen verschijnen in kranten, tijdschriften en online. Zo krijgen ze een stem en de buitenwereld krijgt inkijk in hun leefwereld. Maar hoe vanzelfsprekend is dit? Welke rol spelen media- en nieuwsmakers hierbij?

Welke garanties kan je als media- en nieuwsmaker inbouwen? Tijdens de sessie reiken we daarvoor vier invalshoeken aan: recht op vergetelheid en privacy, publicatieverbod breder geïnterpreteerd, kinderen als...

Memorandum 2014 Kinderrechtencommissariaat

Moeder van alle verkiezingen ontfermt zich over haar kinderen en hun rechten

In Vlaanderen leven bijna 1,3 miljoen kinderen en jongeren, en in heel België ruim 2 miljoen. Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. In ons memorandum laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opving. De beleidsaanbevelingen gaan over onderwijs, jeugdhulp, politie, scheiding, conflict met de wet, milieu en mobiliteit en sociale media. Bijzondere aandacht gaat naar de rechten van kinderen op de vlucht, kinderen in armoede en kinderen in gesloten opvang. Het is onze opdracht om het zo belangrijke...

Foto met kinderrechtencommissaris en vier klachtenbehandelaars van het Kinderrechtencommissariaat

Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat gaat lokaal

Gentse en Antwerpse kinderen en jongeren, ouders, maar ook praktijkwerkers vinden de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat in hun stad. Elke tweede donderdag van de maand in het kantoor van de Gentse ombudsvrouw. Elke vierde donderdag van de maand in de gloednieuwe kantoren van de Antwerpse ombudsvrouw. Dichtbij en telkens van 16 uur tot 18 uur. Gratis en zonder afspraak. De Klachtenlijn verspreidt een informatiepakket met folders voor de praktijkwerker en meegeeffolders voor ouders en jongeren. 

Meisjes met boeken in hand lopen door schoolgang

Rechten leerlingen duidelijker geregeld?

Onze klachtenlijn botst regelmatig op problemen op school die samenhangen met de rechten van leerlingen. Straffen staan niet in verhouding tot de gepleegde feiten. Of de school respecteert de privacy- en eigendomsrechten van leerlingen niet. We pleiten al lang voor een decretaal verankerde rechtspositie voor leerlingen. Met de goedkeuring van decreet over de rechtspositie van leerlingen is eind maart een eerste stap gezet. Vanaf nu kan een zwaardere maatregel alleen nadat een lichtere maatregel geen aantoonbaar effect had. Een aantal andere bekommernissen uit ons advies blijft overeind.

Logo Vlaams Parlement leeuw in gele ronde

Vlaams Parlement erkent slachtoffers van geweld op school en in jeugdinstellingen

Op 22 april verontschuldigde het Vlaams Parlement zich publiek tegenover de slachtoffers van ‘historisch’ geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Ruim een jaar geleden getuigden ‘overlevers’ in verschillende media over het fysiek, psychisch en seksueel geweld dat ze ondergingen voor de jaren ’90. Een expertenpanel onder voorzitterschap van  Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater met onder meer Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris als lid boog zich de voorbije maanden over de vraag hoe met het verzoek om erkenning om te gaan? Beiden schreven een...

Kind opent boek er vliegen witte vogels uit

Kinderrechtencoalitie kijkt toe

Vier jaar geleden bracht de Kinderrechtencoalitie samen met zijn Waalse tegenhanger het Alternatief Rapport van ngo’s over de toepassing van het kinderrechtenverdrag in België uit. Zo gaven ze informatie aan het Kinderrechtencomité. Wat er met de aanbevelingen gebeurde? Volg het online.  Ook het verzoek van de Kinderrechtencoalitie tot vernietiging van de GAS-wet bij het Grondwettelijk Hof, is nog hangende.

Boekje over mantelzorg door en voor kinderen

Kinderen en jongeren bevraagd

* Onderzoeksrapport 'Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013' is beschikbaar. * In 2013 praatten kinderen en jongeren vooral over de relatie met hun ouders. Dat blijkt uit de 28.079 contacten met Awel. * Kind & Samenleving publiceerde het eerste kwalitatief onderzoek in Vlaanderen over mantelzorg door kinderen.

meisje in auto kijkt door raam

Kinderrechten Europees

Beschermen EU lidstaten kinderen tegen geweld? European Child Safety Alliance evalueert meer dan 25 Europese lidstaten, ook België. *Wat met ouderlijk gezag als ouders in verschillende landen wonen? Europese Commissie lanceert bewustwordingscampagne. *Raad van Europa vraagt transitieperiode voor jongeren op de vlucht tussen 18 en 25 jaar. *Europese Commissie publiceert richtlijnen om EU-Gezinsherenigingsrichtlijn te interpreteren.

Twee jongens geven elkaar een handdruk

Straffer in herstel

Op 15 mei 2014 organiseert het platform herstelgericht werken op school een congres over de toekomst van herstel: ‘Straffer in Herstel’.