Main content

Hinderen kinderen?

28.02.2013

Overal duiken 'last-ige' kinderen op. Kinderen die hinderen met sneeuwballen of confetti. En toch krijgt onze Klachtenlijn elke dag signalen van kinderen die zelf gehinderd worden: kinderen van wie kansen ontnomen worden. Kinderen die niet genoeg ondersteuning krijgen en op muren botsen. Die noodgedwongen zelf de last dragen. Daar mag je als kind best wel eens lastig van worden, niet?

Beeld jong meisje dat streng vragend kijkt. Voor een opiniestuk van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.

Euthanasie en levensbeëindiging van minderjarigen

De praktijk toont aan dat levensbeëindiging en euthanasie van minderjarigen in België al een realiteit zijn. Een wettelijke regeling kan dan ook niet langer uitblijven. De Verenigde Commissies voor Justitie en Sociale Aangelegenheden van het Federaal Parlement vroeg de kinderrechtencommissaris om advies. Geen sinecure. In de hoorzitting van 20 februari vroeg de kinderrechtencommissaris aandacht voor de brede zorgcontext en boog zich over de arbitraire leeftijdskwestie.

Beeld jongen met vis

Waar blijft leerlingenstatuut?

Op 20 november 2012 stelde de kinderrechtencommissaris zijn jaarverslag ‘Rechten werken’ voor. De coördinerend minister Kinderrechten beloofde ons toen een kabeljauw voor het  leerlingenstatuut: ‘We hebben een ontwerpdecreet. We zijn daar gisteren niet aan begonnen. Het wordt geen mini-decreet, geen ansjovis, maar een kabeljauw.'.
Helaas zwemmen er nog altijd alleen maar kleine visjes. Daardoor hebben de leerlingen nog altijd geen duidelijke rechtspositie in het onderwijs. Bij de voorstelling van het jaarverslag in de Commissie Onderwijs (28/02/2013) wees de kinderrechtencommissaris opnieuw...

Beeld stad Brussel tijdens kerstperiode

Centrumsteden en gemeenten aan zet

Samen met schepenen van Jeugd, schepenen van Onderwijs en OCMW-voorzitters bespreekt het Kinderrechtencommissariaat knelpunten uit zijn jongste jaarverslag. We informeren en reiken kapstokken aan om beleidsprioriteiten uit te tekenen waarin kinderen en jongeren een centrale plek krijgen. Een meerjarenplanning met oog voor de jongste burgers, wie kan daar tegen zijn?

Foto van jongen die een sneeuwbal gooit

Breed maatschappelijk GAS-debat?

Er beweegt heel wat op federaal vlak: de ministerraad keurde half december 2012 het voorontwerp goed dat het systeem van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) ingrijpend hervormt. We staan aan de vooravond van het parlementair en hopelijk ook maatschappelijk debat. Hoe conform is de wetgeving die op stapel staat met het Kinderrechtenverdrag? Daarover wil het Kinderrechtencommissariaat graag gehoord worden. Ons verkennend online onderzoek toont aan dat er grote verschillen zijn tussen de gemeenten.
Logo safer internet day

Safer Internet Day ‘Connect with respect’

Safer Internet Day van Child Focus informeerde en sensibiliseerde jongeren over online rechten en verantwoordelijkheden. Als online rechten niet gerespecteerd worden en overhellen naar een schending van kinderrechten, komt de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat in beeld. Daarom toonden alle Kinepolis-bioscopen ook filmpjes over de Klachtenlijn. Waaronder ook enkele gemaakt door jongeren zelf. Herbekijk.
Foto van kamer met kleren op de grond en kasten

Over het muurtje: KST toneelvoorstelling Beernem

KST! is het sociaal artistiek project van een groep meisjes uit de Gemeenschapsinstelling in Beernem. 'MisSen van de CoulisSen'. Wij gingen kijken. Omdat deze meisjes achter hoge muren verblijven in een gesloten setting laten we graag hun stem weerklinken. Lees zelf hoe zij er tegenaan kijken en maak kennis met hun leefwereld.
Beeld van een hoofd van een jongen met speciaal effect

Inclusiedag: een plek voor indrukken van kinderen

Kinderen met een label zijn in de eerste plaats kind, wat hun label ook is. Hoe kan het perspectief van kinderen met een label meer doorwegen? Daarover reflecteert de kinderrechtencommissaris op de studiedag over inclusie op 9 maart. Hij toont de documentaire ‘Herdruk’ en geeft ‘gelabelde’ kinderen zo een stem. Hij licht het advies ‘Recht doen aan kinderen met een label’ toe en gaat in tegen het actuele stoornisdenken.

Meisje op een bed met gsm bezig

Broodje Brussel Cyberpesten: pesten in een modern jasje

Op 6 juni 2013 maakt Lien Cleynhens je onder de middag wegwijs in het cyberlandschap. Met een broodje en in de Loketten van het Vlaams Parlement geeft ze voorbeelden en toont filmpjes. Ouders maken zich soms zorgen over cyberpesten. Hoe gaan cyberpestkoppen te werk? Wat moet ik doen als mijn kind belaagd wordt door een cyberpester? En wat als hij zelf een pestkop is?
Beeld twee meisjes die praten over een tijdschrift. Om een artikel van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.

In tussentijd

  • Bespreking van de veldtekening kinderrechten in het Vlaams Parlement.
  • Opnieuw klacht tegen België bij het Europees Comité inzake Sociale Rechten omdat België geen wettelijke regelingen heeft om minderjarigen te beschermen tegen lijfstraffen.
  • Een nieuwe aanbeveling vanuit de Europese Commissie ‘Investing in children: breaking the cycle of disadvantage'.
  • Is er een nieuwe General Comment van het VN Comité voor de Rechten van het Kind Children's rights and business principles. En een volgende over Right to play is op komst.