Main content

Het gonst van activiteit

18.12.2017

Adviezen werden gekauwd en herkauwd. De kinderrechtencommissaris was voortdurend op pad om zijn publiek enthousiast te maken over kinderrechten. Ons jaarverslag verscheen, de eerste Belgische Kinderrechtenprijs werd uitgereikt. Van 25 december 2017 tot en met 1 januari 2018 sluiten we even. Om er daarna weer hard tegenaan te gaan want in 2018 vieren we onze twintigste verjaardag. 

Foto van meisje in spreidstand op een verhoog buiten

Hoe woonomgevingen kindvriendelijk maken?

Maakt u op lokaal niveau mee het verschil voor kinderen en voor het woonbeleid? Laat u dan inspireren over kindvriendelijke woonomgevingen in een van de vijf gaststeden. Alle presentaties staan online. Maak kennis met visie, strategie en lokale kindvriendelijke praktijken.

Foto Bruno Vanobbergen kinderrechtencommissaris met gekruiste armen.

Opiniestukken van de kinderrechtencommissaris

Meisje aan balustrade. Om het thema justitie aan te kondigen.

Naar een jeugddelinquentierecht met sterke rechtswaarborgen voor de minderjarige

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies bij het voorontwerp van decreet over jeugddelinquentierecht. Het gaat over jongeren die tussen 12 en 18 jaar zijn als ze een feit plegen. De contouren van het jeugddelinquentierecht liggen er. Als we inzoomen op de artikelen, is bijsturen en verder expliciteren zeker nodig. De vage formulering maakt sterk uiteenlopende interpretaties mogelijk en zet de rechtszekerheid op de helling.

Leerling hand in de lucht

Leerlingenbegeleiding: meer afstemming nodig tussen onderwijs en welzijn

De Vlaamse Regering wil de leerlingenbegeleiding hervormen en keurde daarover in juli 2017 een voorontwerp van decreet goed. Het Kinderrechtencommissariaat mist afstemming tussen onderwijs- en welzijnsactoren. We zijn wel tevreden dat het voorontwerp verschillende knelpunten aanpakt. Zo worden de rollen van de school en van het CLB  duidelijker afgebakend en zal de regionale ondersteuningscel bemiddelend optreden en herstelgericht werken.

Kind en volwassenen spelen spel

Suggesties voor terechte Vlaamse ambities voor pleegzorg

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies over de conceptnota en de evaluatie van het decreet en het besluit over de organisatie van pleegzorg. We moedigen de terechte ambities van Vlaanderen voor pleegzorg aan. Tegelijk leggen onderzoek en klachten bij onze Klachtenlijn problemen bloot die overheidsaandacht vragen.

Drie kinderen lopen hand in hand richting een hek.

Jaarverslag 'Waar is mijn thuis?'

'Heel wat kinderen en jongeren zijn vandaag op zoek naar een plek waar ze tot rust kunnen komen. Ze worstelen met complexe problemen: thuis, op school, in de zorg. Die kinderen zijn niet het probleem, maar hebben een probleem.’ Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen stelde zijn nieuw jaarverslag voor in het Vlaams Parlement. Herbekijk via onze livestream. Ontdek zelf dat ons jaarverslag geen gewoon jaarverslag is.

Bruno Vanobbergen kinderrechtencommissaris in hoorzitting Vlaams Parlement 2017

Kinderrechtencommissariaat gehoord in Vlaams Parlement livestream

Jongeren in Federaal Parlement bij uitreiking eerste Belgische Kinderrechtenprijs

Kinderrechtenprijzen

School Maximiliaan wint eerste Belgische Kinderrechtenprijs. Herbekijk de prijsuitreiking: ambiance verzekerd. Benieuwd wie de jongerenjury was? Zij stellen zich voor. Net als de kandidaten die meedongen voor de prijs.
Mohamad al Jounde uit Syrië wint de internationale Kindervredesprijs 2017. Imam en bruggenbouwer Khalid Benhaddou kreeg de prijs voor mensenrechten 2017.

Kinderen ruiken al liggend aan een bloem

Inspirerende gidsen en rapporten

Agenda

Data studiemomenten en projectaanvragen