Main content

Het belang van het kind?

30.06.2015

Onze Klachtenlijn kreeg een brief van een tienjarige jongen die al meer dan vijf jaar in België verblijft: ‘Ik hoorde van mijn mama dat we België moeten verlaten. Waarom? Ik voel me niet goed. Want ik vind België leuk. Ik wil niet terug naar Somalië want ik hoor van kindjes dat ze daar geslagen worden. (…) En er is daar oorlog. En wat kan ik doen om hier te blijven. Ik hoor mijn mama ’s avonds in bed huilen. En mijn papa is gestorven in Somalië.’ Eind deze week wordt een ander gezin uitgewezen nadat ze 16 jaar in België wonen. De drie kinderen van 15, 13 en 9 jaar zijn hier geboren. Een vreemd land met vreemde taal staat ze te wachten. Wat is er aan de hand? Waarom blijven we kinderen op de vlucht verjagen zonder toekomstperspectief? Waarom ontnemen we deze kinderen elk veiligheidsgevoel? 

Kinderrechtencommissaris krijgt Gouden Woonwagen

De prijs van het Minderhedenforum gaat om de twee jaar naar een persoon of een organisatie die zich inzet voor woonwagenbewoners. Dit jaar ontvingen wij de prijs. De voorbije tijd trokken verschillende professionals en vrijwilligers bij de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat aan de alarmbel. De situatie van kinderen van woonwagenbewoners is tot op vandaag heel acuut. Families moeten gedwongen rondtrekken, terwijl ze liever het grootste deel van het jaar op een vaste plek staan. Ze worden actief verdreven zonder dat ze een alternatieve residentiële staanplaats krijgen. Dat...

Twee stoere jongens

Jeugd -en kinderrechten een nieuwe wind?

Veel beleidsdomeinen en –niveaus bepalen het leven van kinderen en jongeren in Vlaanderen. De gezamenlijke inzet stroomlijnt de Vlaamse regering bij het begin van elke regeerperiode met een jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Het Kinderrechtencommissariaat gaf op vraag van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz advies bij het JKP 2015-2019. We vragen een JKP dat explicieter beantwoordt aan de aanbevelingen van het VN Kinderrechtencomité.

Foto van jongen op schoolbank met boek

Recht op onderwijs voor kinderen op de vlucht

Leerlingen verdwijnen plots van de schoolbank omdat ze zelf of hun ouders een bevel kregen het land te verlaten. Het gezin duikt onder. Of ze worden opgepakt en elders ondergebracht, in afwachting van een terugkeer naar het land van herkomst van hun ouders. Dat gebeurt op elk moment in het schooljaar, zonder dat de school hiervan vooraf op de hoogte is. Het Kinderrechtencommissariaat verkende samen met Zonderwijs en de vier onderwijskoepels de problemen van kinderen op de vlucht in combinatie met onderwijs. Dat resulteerde in een knelpuntennota.

jonge superman zit op schouw en kijkt boven de stad uit

Bevoegdheden decentraliseren: kansen en risico’s voor kinderrechten

De Vlaamse regering wil in 2016 meer autonomie voor de lokale overheid. Het ontwerpdecreet dat verschillende decreten over subsidies aan lokale besturen wijzigt, maakt dit mogelijk. Het kinderrechtenverdrag zegt niets over decentraliseren van bevoegdheden. Elke verdragsstaat is vrij om zijn staatsstructuur te kiezen. De verdragsstaat is wel verplicht om op elk bestuursniveau de rechten van kinderen te respecteren en toe te passen. De kinderrechtencommissaris lichtte zijn advies op 4 juni toe in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Rug van een kind met ervoor ganzen die bijna even groot zijn als kind

Kinderrechtencommissaris stelde jaarverslag 2014-2015 voor

Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen stelde op woensdag 18 november 2015 zijn jaarverslag 2014-2015 voor. Na een uiteenzetting van de kinderrechtencommissaris gaven de eerste ondervoorzitter van het Vlaams Parlement Peter Van Rompuy en Vlaams Coördinerend minister kinderrechten Sven Gatz kort hun visie. 

Jongen op spoorweg met rugzak

Opinie: kind zonder papieren, kind met rechten

Hongarije wil een hek van vier meter hoog bouwen op de grens met Servië om de vluchtelingenstroom een halt toe te roepen. Vluchtelingen zullen daar letterlijk op een muur van angst botsen. ‘Overspoeld’, ‘criminelen’ en ‘aanzuigeffect’ zijn bij ons zowat de meest gebruikte woorden als het over asielzoekers gaat. We hebben schrik. Zoveel schrik dat we de kwetsbaarheid van de vluchteling nauwelijks nog (willen) zien. Voor de betrokken kinderen en jongeren leidt dat keer op keer tot persoonlijke drama’s.

Twee mannen hangen over een houten omheining met rug in beeld

Jeugdhulp vermaatschappelijken?

Op 10 juni 2015 organiseerde het Kinderrechtencommissariaat een symposium over de vermaatschappelijking van de jeugdhulp. Het decreet Integrale Jeugdhulp verwijst er expliciet naar. Het geloof in de eigen kracht van jongeren wordt gecombineerd met een maximale inzet van het eigen sociale netwerk. Vermaatschappelijking klinkt warm, maar is het dat ook? Herbekijk de lezingen van de sprekers van Nederland.

Yout hand should nurture not punish. Raise yout hand against smacking!

België moet lijfstraffen voor kinderen verbieden bij wet

De Raad van Europa stelt dat het verbod op het fysiek straffen van kinderen, inclusief lijfstraffen, in de Belgische wetgeving en rechtspraak niet duidelijk genoeg is. Meerdere internationale organisaties klaagden België daarvoor al aan. In 2010 adviseerde het VN-Comité voor de Rechten van het Kind de Belgische Staat nogmaals om wetgevende maatregelen te nemen. Daarnaast vroeg het VN-Comité ook om voorlichtingscampagnes op te zetten. Er is de voorbije tijd al heel wat sensibilsering gebeurd, maar op een aanpassing van de wet blijft het wachten. 

Persbericht van 29 mei 2015 van het Europees...

jongen die omgekeerd hangt en lacht

Open forum Kinderrechtencoalitie: wat doet racisme met een kind?

De impact van racisme en discriminatie op de mentale ontwikkeling en het psychisch welzijn van kinderen wordt ernstig onderschat. De Kinderrechtencoalitie wil op 29 september tijdens het Open Forum experts en organisaties samenbrengen en inzicht geven in de effecten van racisme op de ‘binnenkant’ van een kind. Dit zowel thuis, op school en in de vrije tijd. Schrijf je online in om mee te reflecteren.

Kindertekening met tekst: Gezinstransities vanuit het perspectief van de kinderen

Studiedag gezinstransities vanuit het perspectief van kinderen

Bijna één op de vijf Vlaamse kinderen en jongeren heeft gescheiden ouders. Vaak ontstaat er een nieuw samengesteld gezin. Hoe beleven kinderen en jongeren deze transities? Waar houden we bij ouderschap na scheiding best rekening mee als we het perspectief van kinderen meenemen? Wat is de rol van de school en het ruimer netwerk rondom kinderen en ouders? De studiedag vond plaats op 29 september 2015 in Antwerpen.

In de voormiddag werd een actuele stand van zaken vanuit verschillende invalshoeken gegeven. Het sociologische en economische discours, het psychologische en pedagogische verhaal en...