Main content

Eerste hulp of laatste redmiddel?

29.04.2013

Tekorten in de jeugdhulp zijn niet nieuw. De Vlaamse wetgever zoekt naar een integraal verhaal: een toegangspoort in de jeugdhulp die kinderen screent. Wie zijn ze? Op welk ‘pakketje hulp’ maken ze aanspraak? Want hulp is schaars.
De federale wetgever lijkt de poort te openen voor willekeur: een leeftijdsverlaging voor de GAS, zonder argumenten.
En wie creëert een poort voor Amir? Hij komt van over de grens. Voor hem is het een laatste redmiddel voor een betere toekomst.

Beeld meisje bellenblaas

Krachtige jeugdhulp toegangspoort?

Integrale jeugdhulp legde al een lange weg af. Een groeiend concept. Strookt het ontwerp van decreet over integrale jeugdhulp met de rechten van minderjarigen? Op een aantal punten wel. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt in zijn advies nog bijschaving: meer ruimte voor inspraak, klachtrecht met garanties, degelijke en duidelijke bemiddeling en trajectbegeleiders voor de minderjarigen.

Pasgeboren kind babyvoetjes

Discreet bevallen met informatiewaarborgen

‘Vanuit het belang van kinderen zijn praktijken als anoniem bevallen onaanvaardbaar en discreet bevallen kan enkel onder strikte voorwaarden’ dat zei de kinderrechtencommissaris tijdens de tweede hoorzitting over discreet bevallen in de Senaat. Hij beklemtoonde het belang van een goede toegang tot informatie over de afstamming en van een degelijke begeleiding van de minderjarigen zelf.

Jongen met oranje vlieger.

Geen leeftijdsverlaging gemeentelijke administratieve sancties

Hoe wordt er vandaag over jongeren gesproken? Met een agressieve toon en de verdraagzaamheid is soms ver zoek. De opname van ‘overlast door jongeren’ als categorie van de veiligheidsmonitor is tekenend. Het Kinderrechtencommissariaat neemt  het maximaal op voor jongeren en verzet zich sterk tegen de leeftijdsverlaging voor de GAS naar 14 jaar. 

Beeld Amir jongen van 12 jaar op de vlucht

Onveilig voor soldaten maar niet voor kinderen?

Amir komt uit Afghanistan en zit in het vijfde leerjaar. Hij schrijft de kinderrechtencommissaris een brief. Hij begrijpt het niet: “Jullie zeggen dus het ene maar doen eigenlijk iets anders. Kinderen van vreemde origine hebben dus geen rechten!”. En als P.S. schrijft hij nog “Als Afghanistan niet veilig is voor soldaten waarom sturen jullie er dan asielzoekers naar terug?”.

Tienervader met baby.

Een stem voor jonge ouders in armoede

Recht-Op Jongeren werkte met een tiental jonge ouders tussen 16 en 28 jaar rond ouderschap. Wat betekent het om ouder te worden? Welke impact heeft dit? Een mama van 17 jaar vertelt: “Mijn begeleidster praatte vooral met mijn moeder. Dat vond ik eigenlijk wel erg, want ik ben toch de mama?”. Tijdens het ‘Project jonge ouders’ wierpen de jongerenwerkers zich op als brugfiguren tussen de jongeren in armoede en de sociale dienstverlening.
Halfrond Vlaams Parlement met tekenfiguren.

Jongeren debatteren over kinderrechten

Op vrijdag 3 mei vindt de Overkoepelende Slotzitting van KRAS* plaats. 600 jongeren debatteren samen in het Vlaamse en Federale parlement met politici en experts over kinderrechten. Met een kritische jonge blik schrijven ze concrete beleidsaanbevelingen.
De kinderrechtencommissaris is erbij en tijdens de middag kan je de stand van onze Klachtenlijn bezoeken.

© Thinkstock foto kind op bank met volwassene ernaast

Jeugdopbouwwerkers nieuwe baanbrekers?

Van jeugdopbouwwerk naar geïntegreerd jeugdwelzijnsbeleid daarover gaat de studievoormidddag van Uit De Marge op 14 mei. Hoe krijgen we de realiteit van maatschappelijke kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren op de agenda van lokale besturen, lokale diensten en andere actoren? Hoe krijgt de stem van die jongeren gehoor?

Foto kind met wereldbol in de hand © thinkstock

Impact van crisis op kinderen in het Zuiden?

Op 28 mei organiseert de Kinderrechtencoalitie het eerste Open Forum over de impact van de financiële en economische crisis op kinderen. Het gaat zowel over kinderen hier bij ons, als over kinderen in ontwikkelende economieën.
Foto van kinderen in een cirkel die naar beneden kijken © thinkstock

Kinderrechtendatabank

Op 6 juni stelt KeKi zijn onderzoeks- en publicatiedatabank voor samen met zijn rapport  'Zwaartepunten in het huidig Vlaams kinderrechtenonderzoek'.

Cover rapport wdyt gelijke kansen op school

Rapport ‘Gelijke kansen op school?’

UNICEF België luidt de alarmbel: kinderen en jongeren geven aan hoe de school al te dikwijls kwetst en uitsluit. Het jongste What do you think?-rapport, bundelt getuigenissen van kinderen en jongeren.

Foto meisje in twee gescheurd met cartoonmannetje dat scheur naait: campagne scheiding

Ik ben oké Klasse lanceeert positieve campagne scheiding

Klasse, met Yeti voorop in de strijd, trekt de kaart van de kinderen. Zij hebben recht op een nest dat veiligheid, gezelligheid en vrijheid geeft. Klasse wil kinderen kracht en hoop geven.
Ouders en leraren staan op de eerste lijn om kinderen alle kansen te geven.