Main content

Afscheid kinderrechtencommissaris - vacature - inspiratiedag prikkels - memorandum - justitiehuizen

24.01.2019
Foto zwart wit met onherkenbare jongen en meisje

Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen stelt jaarverslag voor

Woensdag 13 maart 2019 stelde de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen zijn eerste jaarverslag voor in het Vlaams Parlement. Leven in geslotenheid vraagt het nodige toezicht: Hoe waken maandcommissarissen over de rechten van jongeren in gesloten en besloten jeugdinstellingen? Waar loopt het goed en waar knelt het? Wat zijn de aanbevelingen?

Afscheid kinderrechtencommissaris 21 februari 2019 Vlaams Parlement

Afscheid van kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen

Op 21 februari 2019 namen we in het Vlaams Parlement afscheid van kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. Hij was tien jaar lang een gedreven kinderrechtencommissaris. Er vielen veel mooie en lovende woorden. Hij kreeg een cape als kinderrechtensuperheld van Storm, mouwen van Eveline van de Vlaamse Jeugdraad en een 'wave' uit de zaal. En hij zong zelf een lied. Veel kippenvelmomenten. 

Kinderrechtencommissaris gezocht

Gedreven kinderrechtencommissaris gezocht

Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat zoekt een gedreven kinderrechtencommissaris met ervaring in kinderrechten en/of mensenrechten, in communiceren met kinderen, ouders en professionals en in het leiden van een organisatie. De kinderrechtencommissaris wordt fulltime aangesteld voor een termijn van zes jaar. Na evaluatie kan zijn mandaat één keer verlengd worden met zes jaar. Solliciteren kan ten laatste tot 17 februari 2019.

Foto kind aan tafel terwijl ouders ruzie maken

Voorstel van decreet justitiehuizen is gemiste kans voor minderjarigen

In januari 2018 werd het voorstel van decreet over de justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand ingediend in het Vlaams Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat betreurt dat er geen enkele focus ligt op de minderjarige. De minderjarige is onzichtbaar als het gaat over de juridische eerstelijnsbijstand en geen betrokken partij als gaat over burgerrechtelijke opdrachten. Toch is de invloed op het leven van de minderjarige niet gering.

Inspiratiedag Prikkels. Tussen pijn en passie.

Inspiratiedag Prikkels, tussen pijn en passie

Jongeren worden positief geprikkeld en geraakt, maar een overvloed aan prikkels kan ze overweldigen en omverblazen. Op de inspiratiedag van 22 februari 2019 verdiepen we het thema vanuit verschillende standpunten: pedagogisch, architecturaal, beeldend, muzikaal en theatraal. Ontdek het gevarieerde programma en schrijf in. Een organisatie van Museum Dr. Guislain, Agentschap Jongerenwelzijn, Kopergietery, Gezinsbond, Kinderrechtencommissariaat en Mediawijs.

Memorandum 2019

Memorandum: voorstellen voor een meer kindvriendelijke toekomst

In 2019 trekken veel Vlamingen naar de stembus voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. 1,3 miljoen Vlaamse burgers blijven elke keer thuis als er verkiezingen zijn: kinderen en jongeren hebben geen stemrecht. Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. In ons memorandum laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opvangt. We stellen maatregelen voor om kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen.

UN Web TV

VN-Kinderrechtencomité vraagt meer aandacht voor kwetsbare groepen in België

Op 7 februari 2019 publiceerde het VN-Kinderrechtencomité 55 aanbevelingen gericht aan België. Die aanbevelingen komen er na de bespreking van de situatie van de rechten van het kind in België door het Kinderrechtencomité op 24 en 25 januari tijdens zijn 80ste zitting in Genève. Het VN-Kinderrechtencomité vraagt om een einde te stellen aan de opsluiting van migrantenkinderen. Het vraagt ook de inclusie van kinderen met een handicap in het regulier onderwijs en een effectief kosteloos onderwijs. Het Comité maakt zich zorgen over de vele kinderen die in armoede leven.

Persoon achteraanzicht met valies in de hand

Kinderen op de vlucht zijn mensen en geen administratieve afvinklijst

Op 18 janauri bezocht het Kinderrechtencommissariaat de familie Khmoyan in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Op basis van dit gesprek en na eerdere analyse van het dossier van het gezin zijn we overtuigd dat de detentie van het gezin een maatregel buiten proportie is. Het beleid richtte de gesloten gezinsunits op als laatste te nemen maatregel voor gezinnen die pertinent weigeren om het land te verlaten. Zolang kinderrechten te weinig een plek krijgen in het asiel- en migratiebeleid van België, blijven we aan de alarmbel trekken.

Kinderrechtencommissaris krijgt eredoctoraat van UHasselt

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen kreeg op 15 januari 2019 een eredoctoraat van de faculteit Rechten van Universiteit Hasselt. 'Als kinderrechtencommissaris geeft Bruno een stem aan zij die doorgaans moeten zwijgen', zegt rector Luc De Schepper.