Main content

25 jaar kinderrechtenverdrag

20.11.2014

Op 20 november 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het ‘Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind’ aan. Daarom is het op 20 november internationale kinderrechtendag. Vandaag viert het kinderrechtenverdrag zijn zilveren jubileum met tal van activiteiten.

Foto kind in buis van speeltuig.

Kinderrechtencommissaris stelt jaarverslag voor

Op woensdag 19 november 2014 stelde het Kinderrechtencommissariaat zijn jaarverslag 2013-2014 voor in het Vlaams Parlement. In het duizendtal klachten van kinderen, jongeren, professionals en ouders is tijd en vooral gebrek aan tijd een constante. De kinderrechtencommissaris illustreerde het belang van tijd in verschillende levensdomeinen van kinderen.


...

De Kinderrechtenrap. Muziek: Kapitein Winokio - Tekst: Joke van Leeuwen - voor de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat

Kinderrechtenrap met Kapitein Winokio en brochures kinderrechten

Vier de 25ste verjaardag van het kinderrechtenverdrag op school, thuis of in je buurt.  Zing de kinderrechtenrap van Kapitein Winokio. Of haal de gratis brochure over rechten van jongeren in huis of in je klas: ’t Zitemzo… jouw rechten jouw leven. Met interviews, getuigenissen en tips over het recht op privacy, het recht op gezondheid en het recht op een eigen mening. Of de brochure ‘De bende van :P’ waarin drie helden vechten voor hun rechten, bestemd voor de derde graad basisonderwijs. Met getuigenissen van kinderen, spelletjes, weetjes en tips.

Kinderrechtenrap online bekijken

De ...

Kinderrechten 25 jaar kinderrechtenverdrag 20/11/2014

Kinderrechtenscholen en wereldklassen vieren kinderrechtenverjaardag

De Kinderrechtswinkel organiseert kinderrechtenwandelingen en tal van andere activiteiten. De Kinderrechtenscholen van Plan België maakten een expo, die nog te zien is tot 1 december 2014 in de Brusselse Munpunt-bibliotheek. Unicef organiseerde op 20 november debatten met kinderen van hun wereldklassen.

Foto van kinderen in een cirkel die naar beneden kijken © thinkstock

Veel potentieel voor kinderrechten in de klas

De Kinderrechtencoalitie bevraagde 200 leerkrachten over kinderrechteneducatie. Driekwart van de leerkrachten doet aan kinderrechteneducatie. Het gaat over 'Wat zijn de rechten van kinderen?' maar ook 'Hoe kunnen we kinderrechten toepassen in onze school?'. Kinderrechten krijgen een plek in wereldoriëntatie en levensbeschouwelijke vakken, lessen taal, geschiedenis en actualiteit.

Jongen tekent organogrammen op whitebord

Op komst in het teken van kinderrechten

Belgische bedrijven die de Richtlijnen voor kinderrechten in het bedrijfsleven onderschreven, getuigen op 25 november tijdens een conferentie. Op 9 en 10 december is er de Europese conferentie over het hoger belang van het kind. Op 11 december is er het Slot Open Forum van de Kinderrechtencoalitie.