Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Foto Bruno Vanobbergen kinderrechtencommissaris met gekruiste armen.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen trekt aan de alarmbel: 'Het is noodzakelijk dat de federale regering onmiddellijk maatregelen neemt die zowel de registratie als de opvang van alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en gezinnen met kinderen verzekert.' Zijn opiniestuk verscheen op knack.be op 30 november 2018. 

30.11.2018
Foto met muur waarop een meisje met lolly in graffiti staat

‘Hoe rekbaar is het kind?’ is de rode draad in het nieuwe jaarverslag 2017-2018 (7.76 MB) van het Kinderrechtencommissariaat. Op YouTube kun je alles herbekijken. Of sneller via de opgenomen toespraken en het persbericht.

21.11.2018
Documentaire inclusief vierkant

INCLUSIEF gaat over vier kinderen met speciale onderwijsbehoeften die les volgen in het gewoon onderwijs. In deze observerende documentaire van Ellen Vermeulen gaat het er niet over of inclusief onderwijs wel of niet werkt. De film geeft Irakli, Sami, Rosie en Nathan een stem. Ze tonen hoe inclusief onderwijs bij hen werkt.

23.11.2018
Hope Works: A Whale Tale

Dat zijn twaalf online kindervideo’s, gaande van live-action tot animatie, die de wereld hoopvol voorstellen. Vandaag lijkt de wereld meer beangstigend dan ooit. We worden overstelpt met informatie, soms door gruwelijke berichten. Ook kinderen voelen zich daardoor soms bang, verward en machteloos. Het internationale initiatief Hope works wil hier iets aan doen en wil de jongste generaties helpen om geëngageerde, hoopvolle en zelfverzekerde mensen te worden. Ketnet biedt de inspirerende filmpjes online aan via ketnet.be.

20.11.2018
Beeld jong meisje die op haar hurk zit met hulpverlener ernaast. Om thema jeugdhulp aan te kondigen.

Het Kinderrechtencommissariaat gaf een aanvullend advies over het aangepaste voorontwerp van decreet over het jeugddelinquentierecht. Over sommige keuzes zijn we tevreden. We dringen er wel op aan alle maatregelen en sancties in het decreet te definiëren en altijd herzienbaar te maken. En om de ruime actiemogelijkheden van het parket in te perken als schuld niet bewezen is.

12.11.2018
Foto van zeven jongeren

Dave is zijn gedragskaart beu, Azim voelt zich door de politie geviseerd en Theo weigert rilatine te nemen. SERIEUS?!? is het geestig pijnlijk rollenspel van de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat voor secundaire scholen en jeugdverenigingen. Het gaat over vijf situaties waarin je liever niet verzeild raakt. Ontdek de kracht van de Klachtenlijn. 

10.11.2018
Ik blijf gewoon altijd op mijn eentje eigenlijk dan

Van overprikkeld naar geborgen: jongeren vertellen over de prikkelarme ruimte

Het Kinderrechtencommissariaat praatte met jongeren en begeleiders over hun beleving van afzondering in de ‘prikkelarme ruimte’ of PAR. Zes jongeren en twee begeleiders maakten onder begeleiding van Mixtories een digital story. Het is belangrijk om over dit beladen thema in dialoog te gaan. Op Sociaal.net reflecteren Bart D’Heer (directeur OOOC De Potgieter), Eveline Meylemans (jongerenadviseur bij de Vlaamse Jeugdraad), Lut Celie (coördinator De Bleekweide) en Prof. Ignaas Devisch op de getuigenis van een jongere.

10.09.2018
Prikkels

Prikkels, tussen pijn en passie

Meer dan ooit is er in onze samenleving een veelheid aan prikkels en signalen. Alles om ons heen tintelt en zindert. Digitale schermen lichten op. Neuronen knetteren onder de hersenpan. Zintuigen raken overweldigd. Sommigen duiken gretig in die overvloed aan stimuli, anderen gaan serieus kopje onder of zoeken soelaas in een prikkelarme omgeving. Van 19 oktober tot 26 mei 2019 ontpoppen zich onder de noemer ‘PRIKKELS, tussen pijn en passie’ tal van activiteiten.

07.09.2018
Ouder en kind aan voorduer, ouder belt aan.

24% van de privé-huurders zijn gezinnen met kinderen. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt een kind- en jongereneffectrapport (JoKER) bij het Vlaamse woninghuurdecreet. Verder vragen we uitzonderingen voor jongeren die in de jeugdhulp zitten of er nét uit zijn. Een van de drie amendementen die we samen met SAM naar voren schoven om het belang van het kind meer te laten doorwegen bij uithuiszettingen werd aangenomen. De vrederechter krijgt een attest van de gezinssamenstelling zodat hij weet dat er kinderen bij betrokken zijn.

04.10.2018
Drie kinderen lopen hand in hand richting een hek.

Op 27 en 28 juni 2018 liep in het Vlaams Parlement en in de Senaat de EC Peer Review ‘Homelessness from a child’s perspective – What are the key elements of an effective child homelessness strategy?’. Daaruit kwamen vijf belangrijke aanbevelingen voor de EU en haar lidstaten.

10.10.2018

Pagina's