Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Beeld jong meisje die op haar hurk zit met hulpverlener ernaast. Om thema jeugdhulp aan te kondigen.

Het Kinderrechtencommissariaat gaf een aanvullend advies over het aangepaste voorontwerp van decreet over het jeugddelinquentierecht. Over sommige keuzes zijn we tevreden. We dringen er wel op aan alle maatregelen en sancties in het decreet te definiëren en altijd herzienbaar te maken. En om de ruime actiemogelijkheden van het parket in te perken als schuld niet bewezen is.

12.11.2018
Foto van zeven jongeren

Dave is zijn gedragskaart beu, Azim voelt zich door de politie geviseerd en Theo weigert rilatine te nemen. SERIEUS?!? is het geestig pijnlijk rollenspel van de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat voor secundaire scholen en jeugdverenigingen. Het gaat over vijf situaties waarin je liever niet verzeild raakt. Ontdek de kracht van de Klachtenlijn. 

10.11.2018
Ik blijf gewoon altijd op mijn eentje eigenlijk dan

Van overprikkeld naar geborgen: jongeren vertellen over de prikkelarme ruimte

Het Kinderrechtencommissariaat praatte met jongeren en begeleiders over hun beleving van afzondering in de ‘prikkelarme ruimte’ of PAR. Zes jongeren en twee begeleiders maakten onder begeleiding van Mixtories een digital story. Het is belangrijk om over dit beladen thema in dialoog te gaan. Op Sociaal.net reflecteren Bart D’Heer (directeur OOOC De Potgieter), Eveline Meylemans (jongerenadviseur bij de Vlaamse Jeugdraad), Lut Celie (coördinator De Bleekweide) en Prof. Ignaas Devisch op de getuigenis van een jongere.

10.09.2018
Prikkels

Prikkels, tussen pijn en passie

Meer dan ooit is er in onze samenleving een veelheid aan prikkels en signalen. Alles om ons heen tintelt en zindert. Digitale schermen lichten op. Neuronen knetteren onder de hersenpan. Zintuigen raken overweldigd. Sommigen duiken gretig in die overvloed aan stimuli, anderen gaan serieus kopje onder of zoeken soelaas in een prikkelarme omgeving. Van 19 oktober tot 26 mei 2019 ontpoppen zich onder de noemer ‘PRIKKELS, tussen pijn en passie’ tal van activiteiten.

07.09.2018
Ouder en kind aan voorduer, ouder belt aan.

24% van de privé-huurders zijn gezinnen met kinderen. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt een kind- en jongereneffectrapport (JoKER) bij het Vlaamse woninghuurdecreet. Verder vragen we uitzonderingen voor jongeren die in de jeugdhulp zitten of er nét uit zijn. Een van de drie amendementen die we samen met SAM naar voren schoven om het belang van het kind meer te laten doorwegen bij uithuiszettingen werd aangenomen. De vrederechter krijgt een attest van de gezinssamenstelling zodat hij weet dat er kinderen bij betrokken zijn.

04.10.2018
Drie kinderen lopen hand in hand richting een hek.

Op 27 en 28 juni 2018 liep in het Vlaams Parlement en in de Senaat de EC Peer Review ‘Homelessness from a child’s perspective – What are the key elements of an effective child homelessness strategy?’. Daaruit kwamen vijf belangrijke aanbevelingen voor de EU en haar lidstaten.

10.10.2018
Slaapkamer met bed en kast

De Commissie van Toezicht, samengesteld uit allemaal burgers die vrijwillig elke maand één gesloten jeugdhulpvoorziening bezoeken (maandcommissarissen), staat volgende week op de agenda van de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Ter voorbereiding van de hoorzitting maakte de kinderrechtencommissaris, als voorzitter van de Commissie van Toezicht, een nota over aan alle leden van de Commissie Welzijn. Deze nota bundelt alle verslagen die de maandcommissarissen maakten na hun bezoeken aan de voorzieningen. Naar aanleiding van de berichtgeving over deze nota op 3 en 4 september 2018 in de pers, wil de Commissie van Toezicht graag volgende bedenkingen formuleren.

04.09.2018
Kinderrechtencommissaris Bernard De Vos en Bruno Vanobbergen

'Het eerste gezin dat in het centrum is opgesloten verblijft daar al drie dagen langer dan de maximumperiode van twee weken. De kinderen vertelden ons dat ze bang zijn over hun toekomst.' De Vlaamse en de Franstalige kinderrechtencommissarissen, Bruno Vanobbergen en Bernard De Vos, maken zich zorgen over het gezin in Steenokkerzeel.

01.09.2018
Training for legal professionals: the well-being of children in international child abduction proceedings

Op 6 en 7 december 2018 is er een vorming voor advocaten, rechters, bemiddelaars, gerechtsfunctionarissen en maatschappelijk werkers over de plaats van het kind in procedures van internationale kinderontvoering.

14.09.2018
Foto kind aan tafel terwijl ouders ruzie maken

Om beter tegemoet te komen aan de belangen van kinderen in een scheiding vraagt het Kinderrechtencommissariaat al langer om een ouderschapsplan verplicht te maken. Bedoeling is dat scheidende ouders samen een plan maken over hoe ze hun ouderschap invullen na de scheiding. Het is belangrijk dat kinderen betrokken worden: het is ook hun plan. Het plan moet flexibel en aanpasbaar zijn. Het groeit mee met het kind. Het plan is geen standaardformulier maar maatwerk. De Gezinsbond bundelde de kijk van verschillende voorstanders in Focus op ouderschapsplan

27.06.2018

Pagina's