Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Jongeren in touwenparcours

Onze oprechte wens is dat 2021 een jaar mag worden waarin we de connectie kunnen houden en versterken met elkaar én met kinderen en jongeren. Want élk kind moet een prioriteit zijn. Kinderrechten mogen nooit meer in lockdown gaan.
Corona legt de kwetsbaarheid van onze samenleving bloot, maar ook haar kracht. Het vernieuwde gevoel van samenhorigheid, solidariteit, zorg en creativiteit moeten we samen vasthouden.

14.12.2020
Kinderen spelen met blokken

Het Kinderrechtencommissariaat is geschokt door de berichten over de wantoestanden in de kinderopvang. Het gaat om ernstige schendingen van de rechten van deze kinderen en hun ouders. Tegelijk zijn deze berichten een slag in het gezicht van vele onthaalouders en kinderbegeleiders die elke dag het beste van zichzelf geven. Gelukkig zijn het uitzonderingen, maar elk misbruik en mishandeling van kinderen, in eender welke setting, is er één teveel.  

13.12.2020
Klas met stoelen zonder leerlingen

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt scholen omzichtig te werk te gaan als ze leerlingen beoordelen na de kerstexamens. Verwijs niet te snel door naar een andere richting. Want door de coronacrisis liepen heel wat leerlingen sinds het voorjaar van 2020 leerachterstand op. Benut de mogelijkheid van het corona-onderwijsdecreet van 10 november 2020 om in de evaluatieregeling (opnieuw) af te wijken van het schoolreglement. Als secundaire school kun je in dit schooljaar twee ‘flexibele leerwegen’ toepassen: evalueren per graad in plaats van per leerjaar én tekorten laten meenemen van het...

09.12.2020
Skater waarvan je de schaduw vooral ziet

We krijgen signalen dat Vlaamse steden en gemeenten vrijetijdsactiviteiten ook voor kinderen jonger dan 12 jaar stopzetten of sluiten. Het gaat over binnen- en buitenactiviteiten. Dat is strenger dan de federale en de Vlaamse coronamaatregelen. Ouders en kinderen klagen dat verschil aan en begrijpen het niet. We vragen lokale besturen waakzaam te zijn en niet te snel vanuit een beschermingsreflex vrijetijdsactiviteiten voor min 12-jarigen volledig te verbieden. We vragen om kinderen én jongeren zoveel mogelijk toegang te geven tot spel, speelruimte, vrijetijdsaanbod en sport en om de...

02.12.2020
Kinderen hebben recht op verbeelding

Kinderen hebben het recht om cultuur te beleven en zich artistiek te uiten. Vlaanderen moet zorgen dat alle kinderen daarvoor gelijke kansen krijgen. Eén manier om dat te doen is ze er volop mee laten kennismaken op school. Kunst en cultuur leren kinderen en jongeren empathisch en creatief te denken. Muziek, dans of beeldende kunst helpt ze uit te drukken wat ze niet onder woorden kunnen brengen. Daarom pleiten we voor genoeg aandacht voor cultuureducatie van de jeugd. Bekijk het filmpje van de kinderrechtencommissaris.

11.12.2020
Maandverbanden

Caritas Vlaanderen bracht onlangs een rapport uit dat de vinger legt op het probleem van de menstruatiearmoede in Vlaanderen. In Vlaanderen heeft één op de acht meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar soms niet genoeg geld om maandverband en tampons te kopen. Voor meisjes die in armoede leven, loopt dat op tot 45%. Er rust op het probleem een dubbel taboe: dat op armoede en dat op menstruatie. Het probleem kreeg veel media-aandacht. Ook het Kinderrechtencommissariaat vindt het onaanvaardbaar.

20.01.2021
Twee voeten die een trap betreden

Op 15 oktober 2020 wordt het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2020-2024 voorgesteld en besproken in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Het Kinderrechtencommissariaat schreef een advies bij het VAPA. We vragen onder andere om nog sterker in te zetten op samenwerking om tot geïntegreerd beleid te komen.

14.10.2020
Doe de boekencheck

Het recht op onderwijs heeft altijd voorrang op discussies over de bijdrageregeling. Ook als ze samenwerkt met een externe firma, blijft de school verantwoordelijk. Het Kinderrechtencommissariaat roept elke school op om mee te doen met de boekencheck op 15 september 2020.

15.09.2020
Jongen die op zijn bed ligt

Op 8 juli 2020 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen bevoegd maakt voor alle private voorzieningen die een 'beveiligend verblijf' aanbieden aan minderjarigen.

08.07.2020
Twee kinderen samen in het gras

Op dinsdag 16 juni 2020 bespreekt en stemt  de Commissie voor Justitie het ‘Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de persoonlijke banden tussen broers en zussen’. Het wetsvoorstel komt tegemoet aan heel wat van onze eerder geformuleerde bezorgdheden zoals het recht om niet van elkaar te worden gescheiden en het recht om onderling persoonlijke contacten. Deze rechten worden rechtstreeks aan het kind toegekend, waardoor minderjarigen voor deze rechten procesbekwaam worden. Het recht op persoonlijk contact geldt ook voor stiefbroers en - zussen, als er een...

15.06.2020

Pagina's