Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Corona

Veel mensen hebben vragen over het coronavirus en de maatregelen van de overheid. Dat is begrijpelijk want het is een heel bijzondere situatie. Ga voor je vragen in de eerste plaats naar www.info-coronavirus.be/nl en naar https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronacrisis-door-uitbraak-van-covid-19. Daar vind je al veel informatie. Als u nog vragen heeft, kunt u bellen naar 0800 14 689. De lijnen zijn tijdens de week open tussen 8 uur en 20 uur en in het weekend tussen 10 uur en 20 uur.

13.03.2020
Kinderen die springen op een zwarte steen in de zee

Het Europees netwerk van Kinderombudsdiensten (ENOC) schrijft (6 april) een open brief over de noodsituatie van migrantenkinderen die vastzitten in kampen aan de grens tussen Griekenland en Turkije en op de Griekse eilanden. Ze dringen aan op de onmiddellijke evacuatie van migrantenkinderen - al dan niet begeleid - uit de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, om hun veiligheid en fundamentele rechten te garanderen en een rampzalige uitbraak van COVID-19 te voorkomen. De bescherming van kinderen die in humanitaire noodsituaties gevangen zitten, moet tijdens de huidige pandemie een prioriteit zijn. We mogen de kinderen die in vluchtelingenkampen vastzitten niet de rug toekeren.

06.04.2020
Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis 5 tips

Hulplijn #1712 verwacht een toename van #conflicten en #geweld in gezinnen. Sommige politiezones en parketten krijgen al meer klachten over familiaal geweld. 1712 is klaar voor meer telefonische en online oproepen en geeft tips voor gezinnen.

23.03.2020
Meisje met kader tv voor haar hoofd, gezicht blur weergegeven

Donderdag 12 maart 2020 buigt de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zich opnieuw in hoorzitting over het omzetten van de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten in het mediadecreet. Het Kinderrechtencommissariaat ziet de audiovisuele mediarichtlijn als een opportuniteit voor ambitieus mediadecreet met oog voor minderjarigen en hun rechten. De omzetting moet ten laatste gebeuren tegen september 2020. Het Kinderrechtencommissariaat doet enkele aanbevelingen.

11.03.2020
Meisje uit de film System Crasher

De film 'System Crasher' volgt een getraumatiseerd meisje, Benni, dat niet past in het systeem en de grenzen van zichzelf en iedereen rondom zich aftast. Onhandelbaar, een ‘system crasher’, volgens haar omgeving. Ze is op haar manier op zoek naar warmte, maar wordt afgeketst totdat ze totaal de controle verliest. De vertoning van 15 maart is geannulmeerd. De verschillende speeldata en locaties staan op de site van de Cinema.

12.03.2020
Bewuster omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen SAM

Werken aan een bewuster beleid voor vrijheidsbeperkende maatregelen in je organisatie? Dat doe je niet in je eentje. SAM en het Vlaams Platform Vrijheidsbeperkende Maatregelen lanceren een reflectie-instrument dat jou, je collega’s en je organisatie helpt om samen aan de slag te gaan.

08.03.2020
Twee jonge kinderen samen op stap

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle vroeg aan het Kinderrechtencommissariaat een spoedadvies over de vijf prioritaire doelstellingen voor het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024. Het Kinderrechtencommissariaat bezorgde op 21 februari 2020 zijn advies aan de minister. We waarderen de vijf prioriteiten maar stippen tegelijk enkele tekortkomingen aan en doen beleidssuggesties voor een straffer toekomstig Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.

21.02.2020
Foto meisje dat schrik heeft

Maak je zelf geweld mee? Of ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld?
Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars? Ben je bang dat je soms je zelfbeheersing kwijt raakt en iemand ongewenst pijn doet?
Doe je mee met een groep pesters en voel je je daar schuldig over?
Bel, mail of chat dan met 1712.

12.02.2020
Drie jongeren met open armen achter elkaar.

Op 4 februari 2020 verwelkomden Minor-Ndako en het Kinderrechtencommissariaat meer dan 400 mensen op onze infodag met panelgesprek over de leefwereld van jonge Afghaanse vluchtelingen. Wat hebben ze nodig? Wat houdt ze tegen om te groeien? En hoe kunnen we tegenstrijdige bezorgdheden verzoenen? Vertrekkend van de beleving van jongeren zochten we houvast, kansen en valkuilen. Centraal stond het belevingsonderzoek van Davud Mirza (1.09 MB). Nieuwsgierig naar de presentaties? 

04.02.2020
Sarah Meys samen met kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.

Begin januari mochten we Sarah Meys als nieuwe collega verwelkomen. Ze vult de lege plaats van Naima Charkaoui in die voor 11.11.11. ging werken. Sarah is beleidsadviseur en legt zich toe op kinderarmoede, sociaal beleid, media, mobiliteit, gezondheid en milieu.

07.01.2020

Pagina's