Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Foto kind aan tafel terwijl ouders ruzie maken

In januari 2018 werd het voorstel van decreet over de justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand ingediend in het Vlaams Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat betreurt dat er geen enkele focus ligt op de minderjarige. De minderjarige is onzichtbaar als het gaat over de juridische eerstelijnsbijstand en geen betrokken partij als gaat over burgerrechtelijke opdrachten. Toch is de invloed op het leven van de minderjarige niet gering.

24.01.2019
Persoon achteraanzicht met valies in de hand

Op 18 janauri bezocht het Kinderrechtencommissariaat de familie Khmoyan in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Op basis van dit gesprek en na eerdere analyse van het dossier van het gezin zijn we overtuigd dat de detentie van het gezin een maatregel buiten proportie is. Het beleid richtte de gesloten gezinsunits op als laatste te nemen maatregel voor gezinnen die pertinent weigeren om het land te verlaten. Zolang kinderrechten te weinig een plek krijgen in het asiel- en migratiebeleid van België, blijven we aan de alarmbel trekken.

03.02.2019
Sommige dingen heb je niet zelf in de hand.

Andere wel. In je praktijk of beleid voluit voor kinderrechten gaan bijvoorbeeld. Kinderen ernstig nemen. En bruggen bouwen. Want alleen vanuit gedeelde verantwoordelijkheid komen kinderrechten voor alle kinderen tot betekenis.
Dat wensen we je toe in 2019.
 

13.12.2018
Jaarlijks evaluatieverslag 2018. Mensenhandel en mensensmokkel. Minderjarig. In hoogste nood
18.12.2018
Meisje op de hoek van de straat

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies over de conceptnota die gewone adoptie mogelijk wil maken in een jeugdhulptraject voor kinderen en jongeren die nauwelijks of helemaal geen contact meer hebben met hun biologische ouders en opgroeien in een pleeggezin of in een jeugdhulpvoorziening. Gewone adoptie systematisch afwegen als optie in de integrale jeugdhulp, ook zonder toestemming van de biologische ouders, is geen goede piste. Investeer in pleegzorg en ondersteun de driehoeksrelatie.

10.12.2018
Foto Bruno Vanobbergen kinderrechtencommissaris met gekruiste armen.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen trekt aan de alarmbel: 'Het is noodzakelijk dat de federale regering onmiddellijk maatregelen neemt die zowel de registratie als de opvang van alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en gezinnen met kinderen verzekert.' Zijn opiniestuk verscheen op knack.be op 30 november 2018. 

30.11.2018
Foto met muur waarop een meisje met lolly in graffiti staat

‘Hoe rekbaar is het kind?’ is de rode draad in het nieuwe jaarverslag 2017-2018 (7.76 MB) van het Kinderrechtencommissariaat. Op YouTube kun je alles herbekijken. Of sneller via de opgenomen toespraken en het persbericht.

21.11.2018
Documentaire inclusief vierkant

INCLUSIEF gaat over vier kinderen met speciale onderwijsbehoeften die les volgen in het gewoon onderwijs. In deze observerende documentaire van Ellen Vermeulen gaat het er niet over of inclusief onderwijs wel of niet werkt. De film geeft Irakli, Sami, Rosie en Nathan een stem. Ze tonen hoe inclusief onderwijs bij hen werkt.

23.11.2018

Pagina's