Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Eedaflegging Naima Charkaoui kinderrechtencommissaris ad interim 11 februari 2019

'Het wordt een hele uitdaging maar met het sterk team van het Kinderrechtencommissariaat heb ik er alle vertrouwen in', zegt Naima Charkaoui. Het Vlaams Parlement besliste op de plenaire vergadering dat Naima vanaf 1 maart 2019 kinderrechtencommissaris ad interim is. Op 11 februari 2019 legde ze de eed af bij de voorzitter van het Vlaams Parlement. Naima werkt al enkele jaren als beleidsadviseur bij het Kinderrechtencommissariaat. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen wordt vanaf maart algemeen directeur van het nieuwe Vlaamse Agentschap Opgroeien.

11.02.2019
Afscheid kinderrechtencommissaris 21 februari 2019 Vlaams Parlement

Op 21 februari 2019 namen we in het Vlaams Parlement afscheid van kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. Hij was tien jaar lang een gedreven kinderrechtencommissaris. Er vielen veel mooie en lovende woorden. Hij kreeg een cape als kinderrechtensuperheld van Storm, mouwen van Eveline van de Vlaamse Jeugdraad en een 'wave' uit de zaal. En hij zong zelf een lied. Veel kippenvelmomenten. 

21.02.2019
UN Web TV

Op 7 februari 2019 publiceerde het VN-Kinderrechtencomité 55 aanbevelingen gericht aan België. Die aanbevelingen komen er na de bespreking van de situatie van de rechten van het kind in België door het Kinderrechtencomité op 24 en 25 januari tijdens zijn 80ste zitting in Genève. Het VN-Kinderrechtencomité vraagt om een einde te stellen aan de opsluiting van migrantenkinderen. Het vraagt ook de inclusie van kinderen met een handicap in het regulier onderwijs en een effectief kosteloos onderwijs. Het Comité maakt zich zorgen over de vele kinderen die in armoede leven.

07.02.2019
meisje op schoot mama met kat

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) van meisjes is vooral in sommige Afrikaanse landen een traditionele praktijk. Door migratie en vluchtelingenstromen komt het ook in ons land voor. Het is bijzonder schadelijk voor de meisjes, fysiek en voor hun welbevinden. Daarom is de praktijk in België bij wet verboden. Die wet doen naleven is moeilijker. Ouders laten de besnijdenis bijvoorbeeld uitvoeren als ze op vakantie zijn in hun thuisland. Ook dat is bij ons verboden, maar moeilijk te controleren.

06.02.2019
Foto kind aan tafel terwijl ouders ruzie maken

In januari 2018 werd het voorstel van decreet over de justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand ingediend in het Vlaams Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat betreurt dat er geen enkele focus ligt op de minderjarige. De minderjarige is onzichtbaar als het gaat over de juridische eerstelijnsbijstand en geen betrokken partij als gaat over burgerrechtelijke opdrachten. Toch is de invloed op het leven van de minderjarige niet gering.

24.01.2019
Persoon achteraanzicht met valies in de hand

Op 18 janauri bezocht het Kinderrechtencommissariaat de familie Khmoyan in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Op basis van dit gesprek en na eerdere analyse van het dossier van het gezin zijn we overtuigd dat de detentie van het gezin een maatregel buiten proportie is. Het beleid richtte de gesloten gezinsunits op als laatste te nemen maatregel voor gezinnen die pertinent weigeren om het land te verlaten. Zolang kinderrechten te weinig een plek krijgen in het asiel- en migratiebeleid van België, blijven we aan de alarmbel trekken.

03.02.2019
Sommige dingen heb je niet zelf in de hand.

Andere wel. In je praktijk of beleid voluit voor kinderrechten gaan bijvoorbeeld. Kinderen ernstig nemen. En bruggen bouwen. Want alleen vanuit gedeelde verantwoordelijkheid komen kinderrechten voor alle kinderen tot betekenis.
Dat wensen we je toe in 2019.
 

13.12.2018
Jaarlijks evaluatieverslag 2018. Mensenhandel en mensensmokkel. Minderjarig. In hoogste nood
18.12.2018

Pagina's