Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Jongeren in touwenparcours

Onze oprechte wens is dat 2021 een jaar mag worden waarin we de connectie kunnen houden en versterken met elkaar én met kinderen en jongeren. Want élk kind moet een prioriteit zijn. Kinderrechten mogen nooit meer in lockdown gaan.
Corona legt de kwetsbaarheid van onze samenleving bloot, maar ook haar kracht. Het vernieuwde gevoel van samenhorigheid, solidariteit, zorg en creativiteit moeten we samen vasthouden.

14.12.2020
Kinderen spelen met blokken

Het Kinderrechtencommissariaat is geschokt door de berichten over de wantoestanden in de kinderopvang. Het gaat om ernstige schendingen van de rechten van deze kinderen en hun ouders. Tegelijk zijn deze berichten een slag in het gezicht van vele onthaalouders en kinderbegeleiders die elke dag het beste van zichzelf geven. Gelukkig zijn het uitzonderingen, maar elk misbruik en mishandeling van kinderen, in eender welke setting, is er één teveel.  

13.12.2020
Klas met stoelen zonder leerlingen

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt scholen omzichtig te werk te gaan als ze leerlingen beoordelen na de kerstexamens. Verwijs niet te snel door naar een andere richting. Want door de coronacrisis liepen heel wat leerlingen sinds het voorjaar van 2020 leerachterstand op. Benut de mogelijkheid van het corona-onderwijsdecreet van 10 november 2020 om in de evaluatieregeling (opnieuw) af te wijken van het schoolreglement. Als secundaire school kun je in dit schooljaar twee ‘flexibele leerwegen’ toepassen: evalueren per graad in plaats van per leerjaar én tekorten laten meenemen van het...

09.12.2020
Skater waarvan je de schaduw vooral ziet

We krijgen signalen dat Vlaamse steden en gemeenten vrijetijdsactiviteiten ook voor kinderen jonger dan 12 jaar stopzetten of sluiten. Het gaat over binnen- en buitenactiviteiten. Dat is strenger dan de federale en de Vlaamse coronamaatregelen. Ouders en kinderen klagen dat verschil aan en begrijpen het niet. We vragen lokale besturen waakzaam te zijn en niet te snel vanuit een beschermingsreflex vrijetijdsactiviteiten voor min 12-jarigen volledig te verbieden. We vragen om kinderen én jongeren zoveel mogelijk toegang te geven tot spel, speelruimte, vrijetijdsaanbod en sport en om de...

02.12.2020
Jongeren met mondmasker geven elkaar een elleboog

Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens stelde op 18 november online haar jaarverslag 2019-2020 voor. ‘Laat kinderrechten nooit meer in lockdown gaan’, titelt het nieuwe jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. De impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren loopt als een rode draad door dit jaarverslag. De coronacrisis is nog niet voorbij. Ze blijft de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en hun ouders op de proef stellen.

18.11.2020
Kinderen hebben recht op verbeelding

Kinderen hebben het recht om cultuur te beleven en zich artistiek te uiten. Vlaanderen moet zorgen dat alle kinderen daarvoor gelijke kansen krijgen. Eén manier om dat te doen is ze er volop mee laten kennismaken op school. Kunst en cultuur leren kinderen en jongeren empathisch en creatief te denken. Muziek, dans of beeldende kunst helpt ze uit te drukken wat ze niet onder woorden kunnen brengen. Daarom pleiten we voor genoeg aandacht voor cultuureducatie van de jeugd. Bekijk het filmpje van de kinderrechtencommissaris.

11.12.2020
Maandverbanden

Caritas Vlaanderen bracht onlangs een rapport uit dat de vinger legt op het probleem van de menstruatiearmoede in Vlaanderen. In Vlaanderen heeft één op de acht meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar soms niet genoeg geld om maandverband en tampons te kopen. Voor meisjes die in armoede leven, loopt dat op tot 45%. Er rust op het probleem een dubbel taboe: dat op armoede en dat op menstruatie. Het probleem kreeg veel media-aandacht. Ook het Kinderrechtencommissariaat vindt het onaanvaardbaar.

20.01.2021
Er wordt veel van jullie verwacht.

Corona drukt opnieuw ook in Vlaanderen een zware stempel op het leven van kinderen en jongeren. Met de winterperiode voor de deur zal het niet altijd gemakkelijk zijn om vrienden soms te moeten missen, niet voltijds naar school te kunnen, zich niet te kunnen uitleven met leeftijdsgenoten of beperkt te zijn in de vrije tijd. Het Kinderrechtencommissariaat wil kinderen en jongeren moed inspreken en zal opnieuw hun belangen verdedigen in deze crisis. Niets is voor hen zoals het was, zeker voor onze jongeren. Ze worden behandeld als volwassenen maar dat zijn ze niet. Laat ons begrip en...

04.11.2020
Wil jij iets vertellen over je gesprek met de familierechter als je ouders gingen scheiden?

Spreekrecht in de familierechtbank: wat kan beter? Samen met Gezinsbond zoeken we kinderen en jongeren die willen vertellen over hun ervaring met de familierechtbank. Zij kunnen er hun stem laten horen telkens als een zaak hen aanbelangt, bijvoorbeeld als hun ouders scheiden. Hoe ervaren zij dat spreekrecht? Voelen ze zich gehoord, beluisterd? Wat vinden ze van hoe de rechter met hen praat? En wat doet de rechter met hun verhaal? Op basis van deze getuigenissen zullen wij beleidsvoorstellen formuleren.

20.09.2020
Twee voeten die een trap betreden

Op 15 oktober 2020 wordt het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2020-2024 voorgesteld en besproken in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Het Kinderrechtencommissariaat schreef een advies bij het VAPA. We vragen onder andere om nog sterker in te zetten op samenwerking om tot geïntegreerd beleid te komen.

14.10.2020

Pagina's