Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Eindelijk de laatste jongere is vertrokken uit het detentiecentrum in Tongeren. Al jaren klaagt het Kinderrechtencommissariaat het opsluiten van jongeren in het Vlaams Detentiecentrum Tongeren aan. De sluiting en de verhuis werd alsmaar uitgesteld. Nu is het een feit. Het Kinderrechtencommissariaat is daar heel blij mee.

03.09.2020
Wat een zomer. Eentje zoals nooit tevoren. Na die rare periode met het coronavirus.

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens bedankt alle vrijwilligers en proffesionals voor hun inzet deze zomer. Kunnen spelen, je kunnen amuseren en je kunnen ontspannen is een basisrecht voor kinderen. Dankzij jullie is dit gelukt.
Dikke merci daarvoor.

31.08.2020
#Zininschool. Zet je boekentas voor het raam!

De scholen moeten maximaal open na de vakantie. Uit onze online-enquête #jongerenovercorona bij meer dan 44.000 kinderen en jongeren bleek hoe belangrijk de school is. De rol van de school in het leven van kinderen en jongeren is enorm. De school is niet alleen een plek waar kinderen leren, maar ook waar ze sociale contacten hebben en spelen of zich ontspannen en steun vinden. Unicef België roept op: Zin in school? Zet je boekentas voor het raam. #ZinInSchool 

 

17.08.2020
Kind met heel grote knuffel

Geweld heeft een schadelijke impact op de gezondheid en de ontwikkeling van het kind. Kinderen hebben het recht om beschermd te worden tegen geweld. Er is een wet nodig voor geweldloze opvoeding die gepaard gaat met bewustmakings- en preventiecampagnes. Uit een recente opiniepeiling van Défense des enfants International Belgique blijkt dat bij de overgrote meerderheid van de ouders (psychische en fysieke) straffen deel uitmaken van de opvoeding, ook al beschouwen ze deze straffen doorgaans niet als heilzaam. De meerderheid (75%) is voorstander van een wet voor geweldloze opvoeding die moet bewustmaken eerder dan te bestraffen.

13.07.2020
Jongen die op zijn bed ligt

Op 8 juli 2020 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen bevoegd maakt voor alle private voorzieningen die een 'beveiligend verblijf' aanbieden aan minderjarigen.

08.07.2020
Twee kinderen samen in het gras

Op dinsdag 16 juni 2020 bespreekt en stemt  de Commissie voor Justitie het ‘Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de persoonlijke banden tussen broers en zussen’. Het wetsvoorstel komt tegemoet aan heel wat van onze eerder geformuleerde bezorgdheden zoals het recht om niet van elkaar te worden gescheiden en het recht om onderling persoonlijke contacten. Deze rechten worden rechtstreeks aan het kind toegekend, waardoor minderjarigen voor deze rechten procesbekwaam worden. Het recht op persoonlijk contact geldt ook voor stiefbroers en - zussen, als er een...

15.06.2020
Meisjes groeten met elleboog corona

De ingrijpende coronamaatregelen om de volksgezondheid te beschermen, leiden tot een aanzienlijke uitholling van kinderrechten. Daarom richten leden van het Adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind met een gemeenschappelijke stem een reeks aanbevelingen naar de Groep van Experten die belast is met de Exitstrategie.

29.06.2020
Twee kleuters

De Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers nodigde het Kinderrechtencommissariaat uit om advies te geven in een hoorzitting over de rechten van personen met variaties in seksekenmerken. We benadrukken het belang van een verbod op medisch niet-noodzakelijke onomkeerbare heelkundige ingrepen op jonge kinderen met variaties in seksekenmerken zonder hun geïnformeerde toestemming. We vertrekken van hun recht op bescherming van hun fysieke integriteit, het belang van het kind en hun recht op participatie.

11.06.2020
Jaarverslag Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen 2019 Open venster op gesloten en besloten jeugdinstellingen.

Op woensdag 10 juni 2020 stelde de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen zijn tweede jaarverslag voor in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement. Herbekijk. Grasduin in het jaarverslag (1.81 MB).

11.06.2020
#jongerenovercorona

De coronacrisis raakt kinderen en jongeren fel. Toch komt het perspectief van kinderen en jongeren nog te weinig en te fragmentair aan bod in het publieke debat. Zij moeten meer ruimte krijgen in de coronamaatregelen en de exitstrategie. Daarom organiseerden het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen. Daarin peilden we naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. Kinderen en jongeren lieten massaal van zich horen en vulden met meer dan 44.000 de vragenlijst in. De resultaten bundelden we in een rapport (1.71 MB) en schreven er een advies (1 MB) bij.

29.05.2020

Pagina's