Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Meisje op de hoek van de straat

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies over de conceptnota die gewone adoptie mogelijk wil maken in een jeugdhulptraject voor kinderen en jongeren die nauwelijks of helemaal geen contact meer hebben met hun biologische ouders en opgroeien in een pleeggezin of in een jeugdhulpvoorziening. Gewone adoptie systematisch afwegen als optie in de integrale jeugdhulp, ook zonder toestemming van de biologische ouders, is geen goede piste. Investeer in pleegzorg en ondersteun de driehoeksrelatie.

10.12.2018
Foto Bruno Vanobbergen kinderrechtencommissaris met gekruiste armen.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen trekt aan de alarmbel: 'Het is noodzakelijk dat de federale regering onmiddellijk maatregelen neemt die zowel de registratie als de opvang van alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en gezinnen met kinderen verzekert.' Zijn opiniestuk verscheen op knack.be op 30 november 2018. 

30.11.2018
Foto met muur waarop een meisje met lolly in graffiti staat

‘Hoe rekbaar is het kind?’ is de rode draad in het nieuwe jaarverslag 2017-2018 (7.76 MB) van het Kinderrechtencommissariaat. Op YouTube kun je alles herbekijken. Of sneller via de opgenomen toespraken en het persbericht.

21.11.2018
Documentaire inclusief vierkant

INCLUSIEF gaat over vier kinderen met speciale onderwijsbehoeften die les volgen in het gewoon onderwijs. In deze observerende documentaire van Ellen Vermeulen gaat het er niet over of inclusief onderwijs wel of niet werkt. De film geeft Irakli, Sami, Rosie en Nathan een stem. Ze tonen hoe inclusief onderwijs bij hen werkt.

23.11.2018
Hope Works: A Whale Tale

Dat zijn twaalf online kindervideo’s, gaande van live-action tot animatie, die de wereld hoopvol voorstellen. Vandaag lijkt de wereld meer beangstigend dan ooit. We worden overstelpt met informatie, soms door gruwelijke berichten. Ook kinderen voelen zich daardoor soms bang, verward en machteloos. Het internationale initiatief Hope works wil hier iets aan doen en wil de jongste generaties helpen om geëngageerde, hoopvolle en zelfverzekerde mensen te worden. Ketnet biedt de inspirerende filmpjes online aan via ketnet.be.

20.11.2018
De vijf finalisten voor de Kinderrechtenprijs 2018

25 organisaties waren kandidaat voor de Kinderrechtenprijs 2018. Op 27 oktober stelden 50 jongerenambassadeurs hun organisaties aan elkaar voor in het Vlaams Parlement. Ze beoordeelden elkaars initiatief. Vijf organisaties gingen door naar de finale: de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), Habbekrats vzw, Missing You vzw, Donorkinderen België vzw en Saying Goodbye vzw. Op 17 november reikte de jongerenjury de prijs uit aan Habbekrats vzw.

17.11.2018
Beeld jong meisje die op haar hurk zit met hulpverlener ernaast. Om thema jeugdhulp aan te kondigen.

Het Kinderrechtencommissariaat gaf een aanvullend advies over het aangepaste voorontwerp van decreet over het jeugddelinquentierecht. Over sommige keuzes zijn we tevreden. We dringen er wel op aan alle maatregelen en sancties in het decreet te definiëren en altijd herzienbaar te maken. En om de ruime actiemogelijkheden van het parket in te perken als schuld niet bewezen is.

12.11.2018
Foto van zeven jongeren

Dave is zijn gedragskaart beu, Azim voelt zich door de politie geviseerd en Theo weigert rilatine te nemen. SERIEUS?!? is het geestig pijnlijk rollenspel van de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat voor secundaire scholen en jeugdverenigingen. Het gaat over vijf situaties waarin je liever niet verzeild raakt. Ontdek de kracht van de Klachtenlijn. 

10.11.2018
Ik blijf gewoon altijd op mijn eentje eigenlijk dan

Van overprikkeld naar geborgen: jongeren vertellen over de prikkelarme ruimte

Het Kinderrechtencommissariaat praatte met jongeren en begeleiders over hun beleving van afzondering in de ‘prikkelarme ruimte’ of PAR. Zes jongeren en twee begeleiders maakten onder begeleiding van Mixtories een digital story. Het is belangrijk om over dit beladen thema in dialoog te gaan. Op Sociaal.net reflecteren Bart D’Heer (directeur OOOC De Potgieter), Eveline Meylemans (jongerenadviseur bij de Vlaamse Jeugdraad), Lut Celie (coördinator De Bleekweide) en Prof. Ignaas Devisch op de getuigenis van een jongere.

10.09.2018

Pagina's