Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Vluchtelingenkamp

Op 6 november 2019 nodigde de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer onder andere kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens en haar Franstalige evenknie Bernard De Vos uit voor een hoorzitting over de Belgische kinderen in de kampen in Noord-Syrië.

06.11.2019
#carolineluistert

Caroline luistert

Het Kinderrechtenverdrag bestaat 30 jaar. Kinderrechtencommissaris Caroline is fan van artikel 12. Dat zegt dat kinderen en jongeren het recht hebben hun eigen mening te geven en gehoord te worden in belangrijke beslissingen die hen aanbelangen. Volwassenen moeten hier rekening mee houden. Leerlingen lieten van zich horen. Bekijk hun getuigenissen op YouTube.

13.09.2019

Op 23 november 2019 reikte de jury van 20 Nederlandstalige en Franstalige kinderen en jongeren tussen 10 en 17 jaar in het Federaal Parlement de derde Belgische Kinderrechtenprijs uit aan Maison Source. Deze organisatie is actief in de provincie Luxemburg en ondersteunt jonge ouders uit kansarme milieus in hun dagelijkse activiteiten met hun kinderen. De Belgische Kinderrechtenprijs is een eerbetoon aan mensen en initiatieven die zich op een buitengewone manier inzetten voor de bevordering van de rechten van het kind, en dit alles door de reële participatie van jongeren. 

23.11.2019
Starende jongere in de verte

Op 15 oktober 2019 organiseerden we de studiedag ‘Sleutelmomenten: afzondering en isolatie vanuit de ervaring van jongeren’. Een samenwerking tussen het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en vzw Cachet.
​Hoe beleven jongeren afzondering? Wat kan ze helpen om tot rust te komen? Hoe kunnen we jongeren betrekken bij keuzes over individuele afzondering en over hoe hun voorziening of instelling daarmee omgaat?

15.10.2019
Vluchtelingenkamp

Op dit ogenblik zijn Turkse troepen, met steun van het Nationale Syrische Leger, het noordoosten van Syrië binnengevallen om Koerdische strijders terug te dringen. Al ruim twee jaar vragen velen onder ons u met aandrang om al het mogelijke te doen om Belgische kinderen te redden van deze menselijke tragedie. De Arabisch-Koerdische troepen in Syrië hebben de buitenlandse regeringen herhaaldelijk opgeroepen om hun "verantwoordelijkheid te nemen" voor de toestroom van hun onderdanen die sinds 2017 in opeenvolgende golven zijn gevlucht.

09.10.2019
Memorandum 2019

In 2019 trekken veel Vlamingen naar de stembus voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. 1,3 miljoen Vlaamse burgers blijven elke keer thuis als er verkiezingen zijn: kinderen en jongeren hebben geen stemrecht. Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. In ons memorandum laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opvangt. We stellen maatregelen voor om kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen.

23.01.2019
Beeld van jongeren die met een rode vlag lopen. Een belangrijk bericht.

Het Kinderrechtencommissariaat verzet zich tegen elke vorm van geweld: groot of klein. Ook in de discussie over de ‘pedagogische tik’ laat het Kinderrechtencommissariaat daarom van zich horen. Thomas Vanderveken wees een papa terecht die zijn kind ruw tegen de grond gemept had. De man reageerde met: ‘In België mag dat.’ En ja, in België is de ‘pedagogische tik’ nog altijd niet verboden. Frankrijk voerde het verbod in juli 2019 in. België hinkt achterop samen met Italië, Tsjechië, Slovakije en het Verenigd Koninkrijk.

10.09.2019
Jongen met rugzak

Het Kinderrechtencommissariaat zetelde in de evaluatiecommissie van het nieuw ondersteuningsmodel. In april 2018 presenteerden we een analyse van de klachten en meldingen over inclusie en leerlingen met een beperking bij de Klachtenlijn vanaf het schooljaar 2015-2016 tot en met de eerste helft van het schooljaar 2018-2019.

04.10.2019
Jongen zit voor band van wagen voor zich uitstarend met hand op gezicht.

Een medewerker van het Kinderrechtencommissariaat sprak met zestien kinderen die op 7 mei ‘Operatie Strike’ meemaakten, een grootscheepse politieactie op 19 woonwagenterreinen. Voor een strafrechtelijk onderzoek nam de politie 90 woonwagens in beslag. Ook de bankrekeningen van de woonwagenbewoners werden geblokkeerd.

09.09.2019
30 jaar internationaal verdrag voor de rechten van het kind

Op 20 november 1989 ondertekenden de Verenigde Naties het kinderrechtenverdrag. Elk jaar op 20 november vieren we de verjaardag van het verdrag. In 2019 bestaat het verdrag dertig jaar. De Nationale Commissie voor de rechten van het kind bundelt op zijn site alle activiteiten in het kader van de dertigste verjaardag. Neem er regelmatig een kijkje.

08.07.2019

Pagina's