Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Op 12 april 2021 startte Tine De Winter als administratief medewerkster op het Kinderrechtencommissariaat. Tine vervangt Freddy Koopman die vooral achter de schermen actief was op het Kinderrechtencommissariaat. Vanaf nu zal Tine onder andere de meldingen registreren. Ze studeerde beeldende Kunsten, haalde een bachelor in de politieke wetenschappen en een postgraduaat Bemiddeling.

12.04.2021
Schoolkinderen en leerkracht met mondmasker

Sinds 22 maart 2021 moeten leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs minstens twee weken op school een mondmasker dragen. In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf 10 jaar voor wie het mogelijk is. Het Kinderrechtencommissariaat vreest dat de kans bestaat dat de veralgemeende mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar weleens een langer geldende regel zou kunnen worden omdat de cijfers blijven stijgen. We zijn bezorgd over de impact ervan op het welbevinden en de ontwikkeling van jonge kinderen. We vragen uitdrukkelijk om de mondmaskerplicht...

22.03.2021

Woensdag 31 maart 2021 stelde de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen haar derde jaarverslag (3.11 MB) voor in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement. Hoe waken de maandcommissarissen over de rechten van jongeren in gesloten jeugdinstellingen en besloten private voorzieningen? Waar loopt het goed en waar knelt het? Wat zijn de aanbevelingen? Herbekijk de bespreking in het Vlaams Parlement.

31.03.2021
Meisje met hoofd op de school van vriendin

Op 24 maart 2021 verstrengde het Overlegcomité de coronamaatregelen. De week voor de paasvakantie blijven alleen de kleuterscholen nog open. Lager, secundair en hoger onderwijs schorten de lessen die week op. En buiten afspreken kan nog hooguit met vier personen. Op vrijdag 19 maart werd al beslist dat de georganiseerde kampen en het jeugdwerk in de paasvakantie alleen nog mogen voor groepen tot 10 kinderen. Het was een harde boodschap voor heel wat kinderen en jongeren. De coronacrisis weegt zwaar op de jeugd. Heel wat kinderen en jongeren zien hun plannen voor de paasvakantie in het water vallen, terwijl ze net heel hard ademruimte nodig hebben.

25.03.2021
Miesje voor pc met schrift in de hand

Sinds november 2020 geldt voor de tweede en derde graad secundair onderwijs het pandemiescenario: leerlingen volgen maximaal 50% van de lestijd op school, de rest verloopt via afstandsonderwijs. Scholen verschillen sterk in hun aanpak. Veel jongeren lopen door het afstandsonderwijs mentaal en fysiek op de toppen van hun tenen. Ze ervaren stress, voelen zich eenzaam en onzeker, krijgen te veel taken en maken zich zorgen over hun schoolresultaten en de beperkte begeleiding die ze krijgen. Er is dringend een duidelijk referentiekader nodig voor kwaliteitsvol afstandsonderwijs en begeleiding...

09.03.2021

Op 23 februari 2021 houdt de Kamer hoorzittingen over het Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de persoonlijke banden tussen broers en zussen. Ook de kinderrechtencommissaris wordt gehoord. Bij het eerst ingediende wetsvoorstel gaf het Kinderrechtencommissariaat advies op 15 juni 2020. Het aangepaste wetsontwerp, na diverse amenderingen, komt in belangrijke mate tegemoet aan onze opmerkingen en suggesties. In een nieuw standpunt geven we een antwoord op de bekommernissen over de gevolgen van dit wetsontwerp voor de jeugdhulp en de procesbekwaamheid van...

03.02.2021
kind met politiewagen van speelgoed

Elk jaar krijgen we via onze Klachtenlijn meldingen van minderjarigen, ouders en professionals over politiepraktijken. Vaak gaat het over geweld in de brede zin van het woord. De meeste klachten gaan over het optreden van politieambtenaren tegenover kinderen en jongeren. Minderjarige slachtoffers, getuigen, verdachten en daders of hun vertegenwoordigers hebben bedenkingen of klachten over hoe de politie ze aanpakt. We horen klachten over het verhoor van minderjarigen, over handboeien of spanbanden, over vrijheidsberoving en hardhandige aanpak. Ook politiemensen zelf vragen ons hoe ze in bepaalde situaties moeten handelen. Wat kan en wat kan niet?

16.02.2021
Jongere die rent

Het Kinderrechtencommissariaat organiseerde op 5 februari 2021 de Webinar ‘Gewoon complex’. Daarin kwam het perspectief van jongeren met complexe problematieken, hun ouders en professionals aan bod. Hoe kijken zij naar de 'problemen'? Wat hebben die jongeren nodig? Waar zien ze oplossingen? VRT-journalist Xavier Taveirne leidde alles in goede banen en modereerde twee panelgesprekken. Een pleegouder en ouder getuigden. En er werden enkele fragmenten uit de podcast van Joris Hessels en Dominique Van Malder afgespeeld waarbij jongeren zelf aan het woord komen. Minister Wouter Beke gaf een reflectie vanuit het beleid.

05.02.2021
Foto kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens door Koen Broos

Leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders en jongeren trekken al weken bij ons aan de alarmbel. De maatregelen wegen heel zwaar op jongeren: er is veel angst en stress door het afstandsleren, door de vele toetsen en door de regels. Ze missen elkaar en hun energie is op. Ze hebben het mentaal moeilijk of erger: ze haken af thuis of op school. De kinderrechtencommissaris kroop in haar pen en roept op om jongeren als een kwetsbare groep te beschouwen in de verdere aanpak van de crisis. In de maatregelen, in versoepelingen en in de vaccinatiestrategie. Dit is een oproep om ervoor te zorgen dat de doffe blikken weer oplichten, dat jongeren eindelijk kunnen opstaan uit hun opgelegde winterslaap.

22.01.2021
Spelende kinderen, springkasteel

Morgen 12 januari 2021 brengt de Risk Assessment Group (RAG) opnieuw advies uit over de coronamaatregelen. Een mogelijke maatregel waarover de RAG advies geeft is de invoering van mondmaskers vanaf 10 jaar, op school en in de publieke ruimte. Het Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Jeugdraad vragen om geen algemene mondmaskerplicht in te voeren voor 10 tot 12-jarigen op school of in de publieke ruimte en om de vrijetijdsactiviteiten voor min 12-jarigen niet in te perken. 

11.01.2021

Pagina's