Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Drie kinderen lopen hand in hand richting een hek.

Op woensdag 22 november 2017 om 12 uur stelt de kinderrechtencommissaris zijn jaarverslag 2016-2017 voor in het Vlaams Parlement. ‘Waar is mijn thuis?’ is de rode draad doorheen het nieuwe jaarverslag. Heel wat kinderen en jongeren zijn vandaag op zoek naar een plek waar ze tot rust kunnen komen. De kinderrechtencommissaris illustreert deze vaststelling met concrete cases en vraagt aandacht voor de impact ervan op kinderen en jongeren. Schrijf je in vóór 15 november 2017.

07.09.2017
Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen vanachter zijn bureau die zijn hand uitsteekt om een ander hand te schudden

Het Kinderrechtencommissariaat organiseert een selectieproef om een deeltijds (50%) contractueel jurist (m/v/x) aan te werven. Het gaat over een contract van onbepaalde duur. Als jurist geef je advies over structurele dossiers en beleidsontwikkelingen. Je volgt internationale en nationale richtlijnen op over kinderrechtenthema’s die raken aan jeugd- en familierecht en toezichtsmechanismen in jeugdvoorzieningen. Solliciteer ten laatste op 15 oktober 2017.

07.09.2017
Kinderen rondom volwassene

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) organiseert samen met het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB), de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt en het Kinderrechtencommissariaat een studiedag over ‘De wisselwerking tussen Personen- en Familierecht en Onderwijsrecht’. De studiedag vindt plaats op donderdag 14 september 2017 in de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. 

21.06.2017
Vlaams mediawijs congres 27 en 29 september 2017

Op woensdag 27 en donderdag 28 september 2017, organiseert Mediawijs het Vlaams Mediawijs Congres 'MediaBurgers'. Deze editie buigt zich over mediawijsheid en burgerschap. Thema’s die aan bod komen: filterbubbels en fake news, online beleidsparticipatie, creators for social change en mediawijsheid als een mensenrecht. 

28.06.2017
Jongen steekt wijsvinger omhoog.

Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. In ons memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opvangt. We schuiven tien domeinen naar voren met concrete beleidsaanbevelingen. Stad en gemeente kunnen op veel terreinen het verschil maken voor kinderen en jongeren.

27.06.2017
Kleurpotloden

Op 26 oktober 2017 presenteert het Kenniscentrum Kinderrechten ‘Research on Stage: Dees geloofde ni! Levensbeschouwelijke diversiteit integreren in de klas’. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen sluit de voormiddag af met een reflectie.

30.08.2017
Foto van meisje dat op de grond zit en een hand dat hulp aanreikt

Nog steeds belanden minderjarigen op zoek naar hulp soms in een politiecel. Het is de ultieme ontkenning van het recht op jeugdhulp. Een onaanvaardbare praktijk. Die niet uit te leggen is aan de jongere zelf. Oneigenlijke celplaatsingen vragen een grondige analyse met aandacht voor het perspectief van alle betrokkenen. Ook dat van de jongeren zelf. Een analyse die breder gaat dan het plaatstekort in de jeugdhulp. Onze analyse toont dat er vandaag drie redenen zijn voor oneigenlijke celplaatsing. Het is belangrijk om voor elke jongere een gepast hulpaanbod te ontwikkelen en de samenwerking...

07.07.2017
Jongen op spoorweg met rugzak

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies over het wetsontwerp ter wijziging van de Vreemdelingenwet van 1980 en de Opvangwet van 2007. We zijn verheugd met de bepalingen die de notie ‘belang van het kind’ en ‘het recht van het kind om gehoord te worden’ steviger in de wetgeving verankeren. Toch is het voor verschillende punten nog afwachten hoe ze concreet vorm krijgen in koninklijke besluiten. De nieuwe Vreemdelingenwet blijft tegelijk vragen oproepen over de opvang van mensen op de vlucht.

28.06.2017
kinderen lopen op grasveld

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies bij het 'Ontwerp tussentijds rapport Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019'. We vragen om de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité te volgen: neem in het tussentijds rapport naast de stand van zaken van uitgevoerde acties ook budgetmonitoring, kinderrechtenindicatoren, knelpunten en goede praktijken op.

15.06.2017
Kind houdt kussengevecht

Het VN-Kinderrechtencomité controleert of de rechten die in het Verdrag staan toegepast worden. De controle verloopt via rapporten en de bespreking ervan. In 2017 dient België zijn rapport in bij het VN-Kinderrechtencomité. De Vlaamse regering nam akte van de voorlopige versie dat acht thema's belicht: migratie, armoede, participatie in de gedwongen hulpverlening, jeugdzorg en geestelijke gezondheidzorg, handicap, onderwijs en justitie en geïntegreerd kinderrechtenbeleid.

26.06.2017

Pagina's