Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Kind houdt kussengevecht

Het VN-Kinderrechtencomité controleert of de rechten die in het Verdrag staan toegepast worden. De controle verloopt via rapporten en de bespreking ervan. In 2017 dient België zijn rapport in bij het VN-Kinderrechtencomité. De Vlaamse regering nam akte van de voorlopige versie van het rapport (1.29 MB). Het rapport belicht acht thema's: migratie, armoede, participatie in de gedwongen hulpverlening, jeugdzorg en geestelijke gezondheidzorg, handicap, onderwijs en justitie en geïntegreerd kinderrechtenbeleid.

21.06.2017
kinderen lopen op grasveld

Het Kinderrechtencommissariaat geeft advies bij het 'Ontwerp tussentijds rapport Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019'. We vragen om meer gehoor te geven aan de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité. Neem in het tussentijds rapport naast de stand van zaken van uitgevoerde acties ook budgetmonitoring, kinderrechtenindicatoren, knelpunten en voorbeelden van goede praktijken op.

15.06.2017
Kinderen rondom volwassene

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) organiseert samen met het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB), de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt en het Kinderrechtencommissariaat een studiedag over ‘De wisselwerking tussen Personen- en Familierecht en Onderwijsrecht’. De studiedag vindt plaats op donderdag 14 september 2017 in de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. 

21.06.2017
Twee jongeren kijken op mobiele telefoon

De Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van het Vlaams Parlement organiseert hoorzittingen over het toekennen van stemrecht op 16 jaar. Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter het pleidooi van de Vlaamse Jeugdraad om stemrecht op 16 jaar in te voeren. Het recht van jongeren om te participeren aan de samenleving staat centraal in ons advies.

23.05.2017
'tZitemZO na 30 jaar Kinderrechtswinkel

De Kinderrechtswinkel vierde haar dertig jarig bestaan. Ze kondigden hun nieuwe naam aan 'tZitemZo en lanceerden meteen en fantastische nieuwe website

09.05.2017
Katrien Temmerman

Katrien Temmerman is de nieuwe ombudsmedewerker bij onze Klachtenlijn. Ze behandelt vooral klachten over jeugdhulp. En neemt zo een stukje over van het werk van Inge Schoevaerts die secretaris wordt van de Commissie van Toezicht. Katrien was daarvoor aan de slag als leerkracht in een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers en werkte eerder bij Child Focus en Pagase.

     

02.05.2017
Opvoeden is samen lachen, huilen, praten, eten,  ...

Van 16 tot 23 mei 2017 was het de Week van de Opvoeding. Kinderen opvoeden is een belangrijke taak. Surf naar Expoo en kom er alles over te weten.

23.05.2017
Schaar, papieren mannetjes die doorgeknipt worden.

Op 15 mei 2017 organiseerde het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen een studiedag over de knelpunten en uitdagingen voor het gezinsbeleid. Gezinnen zijn diverser dan ooit, het concept ‘gezin’ is volop in beweging: nieuw-samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met migratie-achtergrond, gezinnen in transmigratie. Hoe kan het beleid inspelen op deze evolutie, waar heeft de samenleving nood aan? De kinderrechtencommissaris nam deel aan het panelgesprek.

15.05.2017
Breedhoek

Was het tot voor kort voor een leerling met een beperking een gunst om zich in te schrijven in het gewone onderwijs, dan is dat nu een recht. Het M-decreet betekent voor heel veel kinderen en jongeren een enorme stap vooruit. Hoe kijken leerlingen, ouders en leerkrachten naar inclusief onderwijs? Wat verwachten ze en waar maken ze zich zorgen over? De docufilm Breedhoek laat hen aan het woord en geeft zo ruimte aan meerstemmigheid. Verwacht geen pasklare antwoorden maar wel voer voor het inclusiedebat. Bestel gratis de dvd.

24.04.2017
Vanuit geslotenheid samen kansen creëren

Op 2 mei organiseerde de afdeling Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn een symposium over de toekomst van de gemeenschapsinstellingen, in het vooruitzicht van een nieuw jeugdrecht. Wetenschappelijk onderzoek en de jarenlange samenwerking tussen de gemeenschapsinstellingen en hun partners uit hulpverlening en onderwijs wijzen hierin de weg.

06.04.2017

Pagina's