Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Ouder en kind aan voorduer, ouder belt aan.

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. De Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat formuleren samen, met respect voor elkaars positie, beleidssuggesties om het recht op wonen van kinderen waar te maken. We onderstrepen het belang van kenmerken van de woning en de woonomgeving voor het welzijn van kinderen. Het Vlaamse woonbeleid en woonstatistieken analyseren we vanuit kindperspectief. We besteden extra aandacht aan het woonrecht van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

14.03.2017
Jongeren stretchen zich voor de voetbalmatch.

Wordt u één van de eerste maandcommissarissen die op vrijwillige basis elke maand een gesloten of besloten jeugdinstelling bezoekt? En zo mee toeziet dat de rechten van de jongeren gerespecteerd worden? U praat er met jongeren, opvoeders en directie, luistert, bemiddelt en rapporteert. Samen met andere maandcommissarissen vormt u de Commissie van toezicht onder de vleugels van het Kinderrechtencommissariaat dat u zal ondersteunen en begeleiden. We zoeken twaalf enthousiaste maandcommissarissen voor de regio’s: Leuven, Antwerpen, Mechelen, Ieper, Ruiselede, Mol, Everberg en Tongeren. Dien uw kandidatuur in voor 6 april 2017.

06.03.2017
Meisje met baksteen in hand - expo kinderarbeid

Kinderen horen te spelen en naar school te gaan. Werken en geld verdienen, dat mogen enkel volwassenen. Discussie gesloten, of toch niet? De expo ‘Made by children’ geeft kinderarbeid een gezicht. Veertien kinderen nemen het woord. Het zijn stuk voor stuk meeslepende verhalen van kinderen. Van vroeger en nu. Uit de textielindustrie, de steenbakkerijen en de showbizz. Verhalen van bij ons en verhalen van kinderen uit het Zuiden. Pakkende foto’s en persoonlijke bezittingen tonen hun werk en leven. De expo loopt van 20 november 2016 tot 7 januari 2018 in het MIAT in gent.

21.03.2016
Spelen in zwarte sneeuw. Fragiel manifest tegen kinderarmoede.

Op 9 februari 2017 stelde het Kinderrechtencommissariaat zijn nieuw boek 'Spelen in zwarte sneeuw' voor in het Vlaams Parlement. In dit kwetsbare manifest vragen we aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Phara de Aguirre interviewde kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en modereerde het panelgesprek met deskundigen.

20.03.2017
Poolse kinderombudsman Marek Michalak 2017

Op 14 en 15 maart 2017 was de Poolse kinderombudsman Marek Michalak te gast bij Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. Tijdens de tweedaagse bezocht hij onder andere het Vlaams Parlement, het Kinderrechtencommissariaat, Missing Children Europe, het dagcentrum Rizsas en Minor N'Dako.

13.03.2017
Kopklanken: in het belang van jonge hoofden 4 maart 2017 KASK

Voelen jongeren zich wel goed in hun vel? Op zaterdag 4 maart 2017 organiseerde de Vlaamse Jeugdraad KOPKLANKEN: een dag vol debat, muziek, gesprek, kunst en inspiratie. Samen ervoor zorgen dat jongeren zich beter in hun vel kunnen voelen of de hulp krijgen die ze verdienen daar draait het om. Een dag in ’t belang van jonge hoofden.

09.02.2017
Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen vanachter zijn bureau die zijn hand uitsteekt om een ander hand te schudden

Je functie? Je behandelt individuele vragen en klachten. Je werkt daarbij in nauw overleg met je collega-ombudswerkers en met de beleidsmedewerkers van het Kinderrechtencommissariaat. Je verdiept je in het thema welzijn en bouwt een netwerk uit van organisaties en instanties die rond deze thema’s actief zijn. Sollicitaties werden afgesloten op 28 februari 2017.

06.02.2017
Meisje in bokaal

Bij het Kinderrechtencommissariaat wordt een Commissie van toezicht opgericht. Deze Commissie is een toezichtsorgaan op alle Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven die tijdelijk hun vrijheid ontnomen zijn. Dat werd goedgekeurd op de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement op woensdag 25 januari 2017. Dat is een mijlpaal en betekent een sterkere rechtsbescherming voor jongeren in gesloten opvang, een extra venster gaat open.

25.01.2017
Vlaamse week tegen pesten van 17 tot 24 februari 2017

 Van 17 februari tot 24 februari 2017 is het de 'Week tegen Pesten'. Kies dit jaar samen kleur tegen pesten. Als school, als jeugdbeweging, als jongere, als mens. De boodschap van dit jaar is: ga samen de strijd aan tegen pesten. 

26.01.2017
Rechter en jongere

DCI-België organiseerde op 6 februari 2017 een studiedag over de procedurele rechten van minderjarigen in België. Wat veranderde er aan de procedurele rechten van minderjarigen in de Belgische jeugdbeschermingsprocedure? Komt het Belgische jeugdbeschermingssysteem tegemoet aan de ‘Richtsnoeren voor kindvriendelijke justitie’ van de Raad van Europa? Wat zijn goede praktijken? Welke uitdagingen en obstakels staan ons te wachten bij de geplande hervormingen in de jeugdhulp en jeugdbescherming door de gemeenschappen?

09.02.2017

Pagina's