Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

#jongerenovercorona

De coronacrisis raakt kinderen en jongeren fel. Toch komt het perspectief van kinderen en jongeren nog te weinig en te fragmentair aan bod in het publieke debat. Zij moeten meer ruimte krijgen in de coronamaatregelen en de exitstrategie. Daarom organiseerden het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen. Daarin peilden we naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. Kinderen en jongeren lieten massaal van zich horen en vulden met meer dan 44.000 de vragenlijst in. De resultaten bundelden we in een rapport (1.71 MB) en schreven er een advies (1 MB) bij.

29.05.2020
U kan ons het best bereiken per mail. Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, passen wij onze dienstverlening aan.

Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, passen wij onze dienstverlening aan. We zijn gesloten voor bezoekers. U kan ons het best bereiken per mail. Heeft u een vraag of melding voor de Klachtenlijn? Dan mailt u best naar klachtenlijn@kinderrechten.be. Heeft u een algemene vraag voor het Kinderrechtencommissariaat? Dan kan u mailen naar kinderrechten@vlaamsparlement.be. Telefonisch zijn we van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9 tot 12 uur. Als u op een ander moment belt of de lijn is bezet, kan u uw naam en telefoonnummer inspreken, dan bellen wij u terug. Zodra de situatie verandert, zullen wij dat via al onze kanalen communiceren. Wij excuseren ons voor dit ongemak.

17.03.2020
#blijfinuwkot

Het Kinderrechtencommissariaat trekt samen met middenveldorganisaties geregeld aan de alarmbel over kinderen en jongeren die getroffen worden door de coronamaatregelen. Toch houden die maatregelen nog te weinig rekening met de rechten en het perspectief van kinderen en jongeren. Hun recht op onderwijs, op bescherming tegen huiselijk geweld, op spel en vrije tijd, op een degelijke levensstandaard, hun rechten in contact met de wet: allemaal worden ze ingeperkt. In een advies bundelen we aandachtspunten die we signaleerden in twee taskforces van de Vlaamse Regering. 

04.05.2020
Beeld van jongeren die met een rode vlag lopen. Een belangrijk bericht.

Kinderen en jongeren hebben sociaal contact, ruimte en begeleiding nodig. Exitstrategie houdt daar te weinig rekening mee, vinden 178 medewerkers van organisaties en onderzoekers die rond kinderrechten werken. De opinie 'Waar is het belang van het kind?' verscheen op 6 mei in De Standaard.

06.05.2020
Jongen met mondmasker aan zijn bureau

Er is enorme solidariteit en ook bewustzijn bij de bevolking van de uitzonderlijkheid van de crisis. Maar met de maatregelen betalen we ook een prijs. Kinderrechten komen zwaar onder druk. Sommige maatregelen van de regering treffen kinderen en jongeren rechtstreeks. Hun recht op onderwijs, hun recht op bescherming tegen huiselijk geweld, hun recht op spel en vrije tijd worden ingeperkt. Een groep kinderen en jongeren verdwijnt van de radar. Dat is misschien wel het sterkst zichtbaar in het onderwijs. Niet alle leerlingen schakelen even vlot over naar afstandsonderwijs. Scholen signaleren dat ze een belangrijke groep kinderen en jongeren niet bereiken. Dat baart me echt zorgen.

24.04.2020
Afgezet speelparcours met rood lint

Het Kinderrechtencommissariaat is bezorgd over de kinderen en jongeren voor wie dit een moeilijke periode is. Ook middenveldorganisaties trekken aan de alarmbel over kinderen en jongeren die door de coronamaatregelen extra kwetsbaar worden. Onze alertheid is nodig. En een actief beleid om connectie te houden met die kinderen en jongeren en om hun rechten te vrijwaren. Het Kinderrechtencommissariaat blijft het opvolgen. Van nabij.

08.04.2020
Jaarverslag Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen 2019 Open venster op gesloten en besloten jeugdinstellingen.

Door het coronavirus beslisten we om het jaarverslag van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen 2019 niet tijdens een publieksmoment voor te stellen. Je kan het jaarverslag wel  downloaden (1.81 MB). Waarschijnlijk stellen we het op woensdag 10 juni 202 voor in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.

08.05.2020
Corona

Veel mensen hebben vragen over het coronavirus en de maatregelen van de overheid. Dat is begrijpelijk want het is een heel bijzondere situatie. Ga voor je vragen in de eerste plaats naar www.info-coronavirus.be/nl en naar https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronacrisis-door-uitbraak-van-covid-19. Daar vind je al veel informatie. Als u nog vragen heeft, kunt u bellen naar 0800 14 689. De lijnen zijn tijdens de week open tussen 8 uur en 20 uur en in het weekend tussen 10 uur en 20 uur.

13.03.2020
Kinderen die springen op een zwarte steen in de zee

Het Europees netwerk van Kinderombudsdiensten (ENOC) schrijft (6 april) een open brief over de noodsituatie van migrantenkinderen die vastzitten in kampen aan de grens tussen Griekenland en Turkije en op de Griekse eilanden. Ze dringen aan op de onmiddellijke evacuatie van migrantenkinderen - al dan niet begeleid - uit de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, om hun veiligheid en fundamentele rechten te garanderen en een rampzalige uitbraak van COVID-19 te voorkomen. De bescherming van kinderen die in humanitaire noodsituaties gevangen zitten, moet tijdens de huidige pandemie een prioriteit zijn. We mogen de kinderen die in vluchtelingenkampen vastzitten niet de rug toekeren.

06.04.2020
Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis 5 tips

Hulplijn #1712 verwacht een toename van #conflicten en #geweld in gezinnen. Sommige politiezones en parketten krijgen al meer klachten over familiaal geweld. 1712 is klaar voor meer telefonische en online oproepen en geeft tips voor gezinnen.

23.03.2020

Pagina's