Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Foto met muur waarop een meisje met lolly in graffiti staat

Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen stelt het nieuwe jaarverslag 2017-2018 van het Kinderrechtencommissariaat voor op woensdag 21 november 2018 om 12 uur in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement. ‘Hoe rekbaar is het kind?’ is de rode draad in het nieuwe jaarverslag. Inschrijven is niet meer mogelijk. Alle plaatsen zijn ingenomen. Je kan wel via livestream volgen.

31.10.2018
De vijf finalisten voor de Kinderrechtenprijs 2018

25 organisaties waren kandidaat voor de Kinderrechtenprijs 2018. Op 27 oktober stelden 50 jongerenambassadeurs hun organisaties aan elkaar voor in het Vlaams Parlement. Ze beoordeelden elkaars initiatief. Vijf organisaties gingen door naar de finale: de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), Habbekrats vzw, Missing You vzw, Donorkinderen België vzw en Saying Goodbye vzw. Op 17 november reikte de jongerenjury de prijs uit aan Habbekrats vzw.

17.11.2018
Beeld jong meisje die op haar hurk zit met hulpverlener ernaast. Om thema jeugdhulp aan te kondigen.

Op 25 juli 2018 legde de Vlaamse Regering het aangepaste voorontwerp van decreet over het jeugddelinquentierecht neer. Het Kinderrechtencommissariaat maakte een aanvullend advies op zijn vorige advies. De kinderrechtencommissaris stelt het advies op 14 november 2018 voor in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. 

12.11.2018
Foto van zeven jongeren

Dave is zijn gedragskaart beu, Azim voelt zich door de politie geviseerd en Theo weigert rilatine te nemen. 'SERIEUS?!?' is het geestig pijnlijk rollenspel van de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat voor het secundair onderwijs en jeugdverenigingen. Het gaat over vijf situaties waar je liever niet in verzeild geraakt. Ontdek de kracht van de Klachtenlijn. 

10.11.2018
Opening 17-18 november 2018 Bezoekerscentrum Vlaams Parlement

Kom op zaterdag 17 of zondag 18 november 2018 naar het openingsweekend van het Bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement. Kom te weten hoe het Vlaams Parlement werkt en ook jouw leven beïnvloedt. Je kunt ook een rondleiding of workshop volgen en er is kinderanimatie. En loop zeker ook even langs de stand van het Kinderrechtencommissariaat.
>> Het volledige programma vind je op de site van het Vlaams Parlement.

30.10.2018
Ik blijf gewoon altijd op mijn eentje eigenlijk dan

Van overprikkeld naar geborgen: jongeren vertellen over de prikkelarme ruimte

Het Kinderrechtencommissariaat praatte met jongeren en begeleiders over hun beleving van afzondering in de ‘prikkelarme ruimte’ of PAR. Zes jongeren en twee begeleiders maakten onder begeleiding van Mixtories een digital story. Het is belangrijk om over dit beladen thema in dialoog te gaan. Op Sociaal.net reflecteren Bart D’Heer (directeur OOOC De Potgieter), Eveline Meylemans (jongerenadviseur bij de Vlaamse Jeugdraad), Lut Celie (coördinator De Bleekweide) en Prof. Ignaas Devisch op de getuigenis van een jongere.

10.09.2018
Jong en geprikkeld

Op 24 november 2018 om 20 uur is er in de KOPERGIETERY een gespreksavond met jongeren over positieve en negatieve (over)prikkeling. Lut Celie van de Bleekweide modereert. Tussendoor word je getrakteerd op muziek en theater. 
Op 6 december 2018 is in de KOPERGIETERY de boekvoorstelling van 'Digitaal ontmaagd. Over bloemetjes, bijtjes en dickpicks' van Sarah Van Gysegem én humoristisch theater ‘Achter de schermen’ over praten met jongeren over seksualiteit. >> Klik hier voor meer informatie over dit initiatief van de Gezinsbond.

 

31.10.2018
Prikkels

Prikkels, tussen pijn en passie

Meer dan ooit is er in onze samenleving een veelheid aan prikkels en signalen. Alles om ons heen tintelt en zindert. Digitale schermen lichten op. Neuronen knetteren onder de hersenpan. Zintuigen raken overweldigd. Sommigen duiken gretig in die overvloed aan stimuli, anderen gaan serieus kopje onder of zoeken soelaas in een prikkelarme omgeving. Van 19 oktober tot 26 mei 2019 ontpoppen zich onder de noemer ‘PRIKKELS, tussen pijn en passie’ tal van activiteiten.

07.09.2018
Ouder en kind aan voorduer, ouder belt aan.

24% van de privé-huurders zijn gezinnen met kinderen. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt een kind- en jongereneffectrapport (JoKER) bij het Vlaamse woninghuurdecreet. Verder vragen we uitzonderingen voor jongeren die in de jeugdhulp zitten of er nét uit zijn. Een van de drie amendementen die we samen met SAM naar voren schoven om het belang van het kind meer te laten doorwegen bij uithuiszettingen werd aangenomen. De vrederechter krijgt een attest van de gezinssamenstelling zodat hij weet dat er kinderen bij betrokken zijn.

04.10.2018
Drie kinderen lopen hand in hand richting een hek.

Op 27 en 28 juni 2018 liep in het Vlaams Parlement en in de Senaat de EC Peer Review ‘Homelessness from a child’s perspective – What are the key elements of an effective child homelessness strategy?’. Daaruit kwamen vijf belangrijke aanbevelingen voor de EU en haar lidstaten.

10.10.2018

Pagina's