Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Foto zwart wit met onherkenbare jongen en meisje

Woensdag 13 februari 2019 om 12 uur stelt Bruno Vanobbergen als voorzitter van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen zijn eerste jaarverslag voor in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement. Leven in geslotenheid vraagt het nodige toezicht: Hoe waken maandcommissarissen over de rechten van jongeren in gesloten en besloten jeugdinstellingen? Waar loopt het goed en waar knelt het? Wat zijn de aanbevelingen? Schrijf online in.

30.11.2018
Meisje op de hoek van de straat

In de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bespreekt men de conceptnota die gewone adoptie mogelijk wil maken in een jeugdhulptraject voor kinderen en jongeren die nauwelijks of helemaal geen contact meer hebben met hun biologische ouders en opgroeien in een pleeggezin of in een jeugdhulpvoorziening. Kinderen en jongeren verlangen inderdaad naar een thuis. Maar gewone adoptie systematisch afwegen als optie in de integrale jeugdhulp, ook zonder toestemming van de biologische ouders, is geen goede piste. Investeer in pleegzorg en ondersteun de...

10.12.2018
Foto Bruno Vanobbergen kinderrechtencommissaris met gekruiste armen.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen trekt aan de alarmbel: 'Het is noodzakelijk dat de federale regering onmiddellijk maatregelen neemt die zowel de registratie als de opvang van alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en gezinnen met kinderen verzekert.' Zijn opiniestuk verscheen op knack.be op 30 november 2018. 

30.11.2018
Eredoctoraat van faculteit Rechten UHasselt

Wat een eer: kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen krijgt een eredoctoraat van de faculteit Rechten van Universiteit Hasselt. De feestelijke uitreiking is op dinsdag 15 januari 2019.  Inschrijven vóór 20 december 2018 via deze link.

28.11.2018
Foto met muur waarop een meisje met lolly in graffiti staat

Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen stelde het nieuwe jaarverslag 2017-2018 (7.76 MB) van het Kinderrechtencommissariaat voor op 21 november 2018 in het Vlaams Parlement. ‘Hoe rekbaar is het kind?’ is de rode draad in het nieuwe jaarverslag. Via YouTube kan je alles herbekijken.

21.11.2018
Documentaire inclusief vierkant

INCLUSIEF gaat over vier kinderen met speciale onderwijsbehoeften die les volgen in het gewoon onderwijs. In deze observerende documentaire van Ellen Vermeulen gaat het er niet over of inclusief onderwijs al dan niet werkt. De film tracht Irakli, Sami, Rosie en Nathan een stem te geven. Ze tonen hoe inclusief onderwijs bij hen werkt.

23.11.2018
Hope Works: A Whale Tale

Dat zijn twaalf online kindervideo’s, gaande van live-action tot animatie, die de wereld hoopvol voorstellen. Vandaag lijkt de wereld meer beangstigend dan ooit. We worden overstelpt met informatie, soms door gruwelijke berichten. Ook kinderen voelen zich daardoor soms bang, verward en machteloos. Het internationale initiatief Hope works wil hier iets aan doen en wil de jongste generaties helpen om geëngageerde, hoopvolle en zelfverzekerde mensen te worden. Ketnet biedt de inspirerende filmpjes online aan via ketnet.be.

20.11.2018
De vijf finalisten voor de Kinderrechtenprijs 2018

25 organisaties waren kandidaat voor de Kinderrechtenprijs 2018. Op 27 oktober stelden 50 jongerenambassadeurs hun organisaties aan elkaar voor in het Vlaams Parlement. Ze beoordeelden elkaars initiatief. Vijf organisaties gingen door naar de finale: de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), Habbekrats vzw, Missing You vzw, Donorkinderen België vzw en Saying Goodbye vzw. Op 17 november reikte de jongerenjury de prijs uit aan Habbekrats vzw.

17.11.2018
Beeld jong meisje die op haar hurk zit met hulpverlener ernaast. Om thema jeugdhulp aan te kondigen.

Op 25 juli 2018 legde de Vlaamse Regering het aangepaste voorontwerp van decreet over het jeugddelinquentierecht neer. Het Kinderrechtencommissariaat maakte een aanvullend advies op zijn vorige advies. De kinderrechtencommissaris stelde het advies op 14 november 2018 voor in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. 

12.11.2018
Foto van zeven jongeren

Dave is zijn gedragskaart beu, Azim voelt zich door de politie geviseerd en Theo weigert rilatine te nemen. 'SERIEUS?!?' is het geestig pijnlijk rollenspel van de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat voor het secundair onderwijs en jeugdverenigingen. Het gaat over vijf situaties waar je liever niet in verzeild geraakt. Ontdek de kracht van de Klachtenlijn. 

10.11.2018

Pagina's