Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l'enfant kregen de laatste maanden heel wat verontrustende signalen over het tekort aan opvangplaatsen voor mensen die internationale bescherming willen vragen in ons land. Omdat het opvangnetwerk vol zit, kan enkel een beperkt aantal mensen een asielaanvraag indienen en een opvangplaats toegewezen krijgen. Voor de kwetsbare groep van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen worden regelmatig extra kwetsbaarheidscriteria toegepast om zo voorrang te geven aan kinderen die extra kwetsbaar zijn. Kinderen en jongeren die wel...

26.11.2021
Foto van kinderen die spelen in de sneeuw

Ja, we zitten opnieuw in een erg moeilijke periode en de zorgsector wordt zwaar overbelast. Ja, ons onderwijs staat opnieuw onder druk door de stijgende coronacijfers. En ja, zowel hulpverleners als onderwijsmensen zijn een onmisbare schakel in onze samenleving en moeten we beschermen en waarderen. Dat vraagt opnieuw om voorzichtigheid en om nieuwe maatregelen.
Wat we als Kinderrechtencommissariaat vragen is: doe deze winter al het mogelijke om kinderen en jongeren zoveel mogelijk te sparen van te veel beperkende maatregelen. Dit gaat verder dan de discussie over mondmaskers en...

26.11.2021
‘Het wachten moe’. Dat is de titel van het nieuwe jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. Een verslag over de invloed van wachten op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wachten op gepaste hulp, op gepast onderwijs, op een beslissing in hun procedure. Met noodkreten van kinderen en jongeren die door al dat wachten niet tot hun rechten komen.

Het leven van kinderen en jongeren staat niet stil. Duizenden jongeren wachten op hulp. Door corona moesten ze vaak nog langer wachten. Dat valt niet meer uit te leggen aan die kinderen, jongeren en hun...

17.11.2021
19/11/2021 Jongeren nemen het Vlaams Parlement even over op Kinderrechtendag

Op vrijdag 19 november 2021 opent het Vlaams Parlement de deuren voor jongeren ter gelegenheid van Kinderrechtendag. Zo’n zestig jongeren van 14 tot 18 jaar praten in zes commissies met Vlaamse volksvertegenwoordigers over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Ze willen vooral de Vlaamse volksvertegenwoordigers voeden met ideeën, vragen en bezorgdheden. Dagmoderator is Kristel Verbeke. 

01.10.2021
Schoolkinderen en leerkracht met mondmasker

De Vlaamse Jeugdraad en het Kinderrechtencommissariaat richten zich in een gezamenlijk statement naar beleidsmakers en het overlegcomité: zet kinderen en jongeren centraal in de strategie tegen het coronavirus en wees héél bedachtzaam en kritisch bij het toepassen van nieuwe maatregelen en de impact daarvan op kinderen, jongeren en hun organisaties.

De Vlaamse Jeugdraad en het Kinderrechtencommissariaat vragen het Overlegcomité om vandaag zeer bedachtzaam en kritisch na te denken over de impact van nieuwe maatregelen op kinderen, jongeren en jeugdwerk. Na negentien maanden is het volgens...

26.10.2021
De samenleving gaat open maar klassen lopen leeg. Quarantaines in de lagere school van kinderen die niet positief testen worden zeer terecht in vraag gesteld. Veel mensen zijn intussen gevaccineerd en onze samenleving gaat steeds meer open. Kinderen mogen hier niet de prijs voor betalen.

We vragen voorzichtiger om te gaan met quarantaines in kleuter- en lagere scholen. Het schooljaar is net begonnen en ouders met een kind dat zelf niet positief testte, maar toch in quarantaine moet, vragen zich terecht af waarom het recht op onderwijs en op contact van hun kind op die manier aangetast moet worden. Zeker omdat de rest van de samenleving meer en meer opengaat, restaurants open zijn, events en festivals kunnen doorgaan en de regels versoepelen op verschillende domeinen. En omdat veel volwassenen en kwetsbare personen nu toch al volledig gevaccineerd zijn.

15.09.2021
Foto kind met wereldbol in de hand © thinkstock

Eind april 2019 publiceerde Het Laatste Nieuws getuigenissen van geadopteerden en hun adoptieouders over fraude bij adopties uit Ethiopië tussen 1997 en 2017: biologische ouders die in het adoptiedossier onterecht dood verklaard waren, kinderen die onder druk moesten liegen over hun leeftijd, kinderen die onterecht voorgesteld werden als broer en zus. Deze publicaties deden ook vragen rijzen over mogelijke wanpraktijken bij interlandelijke adopties vanuit andere herkomstlanden naar Vlaanderen. Dat leidde in mei 2019 tot een hoorzitting en een gedachtewisseling over interlandelijke adopties uit Ethiopië door de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement. Uiteindelijk richtte de Vlaamse Regering een expertenpanel op om interlandelijke adopties uit het verleden te onderzoeken. Het panel is ondertussen klaar met zijn eindrapport en zijn aanbevelingen.

02.09.2021
Busje voor leerlingenvervoer dat op de rem staat.

Vandaag trekken we opnieuw aan de alarmbel. Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangen we opnieuw heel wat klachten. Over de lange busritten, over de laattijdige communicatie van de busuren, over het toenemend aantal leerlingen die vervoerd worden met hetzelfde aantal bussen. De impact op kinderen is groot. Ze moeten heel vroeg opstaan om op tijd klaar te staan voor de bus. Door de lange busrit worden kinderen moe of zijn ze al gestrest als ze op school aankomen. Ze zijn doodmoe als ze weer thuis komen. ’s Avonds is er vaak weinig tijd over om nog iets leuks te doen. Het leerlingenvervoer heeft impact op het hele gezin. De problemen slepen al zo lang aan. Er is een krachtdadig beleid nodig.

02.09.2021
Alle hoop op een zo normaal mogelijk schooljaar

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Met voltijds les op school, ook in de laatste vier jaar van het secundair onderwijs. Geen mondmaskerplicht meer in de lagere school. In de secundaire school mogen de mondmaskers af in de klas zodra iedereen op zijn plaats zit. We zijn blij over die relatief ‘normale’ nieuwe start. Met dank aan al wie eraan meewerkte. Ook al is de situatie nog niet opnieuw helemaal ‘normaal’ en moeten scholen nog veel andere veiligheidsmaatregelen blijven volgen, de nieuwe start is voor veel kinderen en jongeren een grote opluchting.

De laatste twee schooljaren waren voor...

01.09.2021
Gezocht maandcommissarissen voor toezicht in jeugdinstellingen. Infomomenten op 23 september en 5 oktober

Ga jij binnenkort elke maand op bezoek bij jongeren in jeugdinstellingen? We zoeken vrijwilligers die tijdens hun bezoeken proeven van het leven in de voorziening en die met de jongeren, hun begeleiders en directies in gesprek gaan. Op die manier zien ze er mee op toe dat de rechten van jongeren gerespecteerd worden. Ze helpen deze jongeren om hun stem te laten horen. Wij zoeken zeven nieuwe maandcommissarissen in heel Vlaanderen en Brussel.

01.09.2021

Pagina's