Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Word jij mijn nieuwe beleidsmedewerker sociaal beleid en armoedebestrijding?

Word jij onze nieuwe collega? Het Kinderrechtencommissariaat zoekt een beleidsmedewerker sociaal beleid en armoedebestrijding (80%). Een boeiende gevarieerde job in een fijne werkomgeving. Solliciteer ten laatste op 30 september 2019 via Hudson. 

02.09.2019
Starende jongere in de verte

Op 15 oktober 2019 bent u welkom op de studiedag ‘Sleutelmomenten: afzondering en isolatie vanuit de ervaring van jongeren’ van het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en vzw Cachet.
​Hoe beleven jongeren afzondering? Wat kan ze helpen om tot rust te komen? Hoe kunnen we jongeren betrekken bij keuzes over individuele afzondering en over hoe hun voorziening of instelling daarmee omgaat? Schrijf snel in.

26.08.2019
Lopende jongen waarvan stukje niet zichtbaar is door de lichtinval van de zon.

Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens nodigt u graag uit op de voorstelling van het jaarverslag 2018-2019 van het Kinderrechtencommissariaat op woensdag 20 november 2019 om 12 uur in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement. ‘Kinderen willen écht gehoord worden’ is de rode draad in het nieuwe jaarverslag. Bemachtig snel je plaatsje.

08.09.2019
#carolineluistert

Caroline luistert

Het Kinderrechtenverdrag bestaat 30 jaar. Kinderrechtencommissaris Caroline is fan van artikel 12. Dat zegt dat kinderen en jongeren het recht hebben hun eigen mening te geven en gehoord te worden in belangrijke beslissingen die hen aanbelangen. Volwassenen moeten hier rekening mee houden. Laat jij van je leerlingen horen?

13.09.2019
Beeld van jongeren die met een rode vlag lopen. Een belangrijk bericht.

Het Kinderrechtencommissariaat verzet zich tegen elke vorm van geweld: groot of klein. Ook in de discussie over de ‘pedagogische tik’ laat het Kinderrechtencommissariaat daarom van zich horen. Thomas Vanderveken wees een papa terecht die zijn kind ruw tegen de grond gemept had. De man reageerde met: ‘In België mag dat.’ En ja, in België is de ‘pedagogische tik’ nog altijd niet verboden. Frankrijk voerde het verbod in juli 2019 in. België hinkt achterop samen met Italië, Tsjechië, Slovakije en het Verenigd Koninkrijk.

10.09.2019
Jongen zit voor band van wagen voor zich uitstarend met hand op gezicht.

Een medewerker van het Kinderrechtencommissariaat sprak met zestien kinderen die op 7 mei ‘Operatie Strike’ meemaakten, een grootscheepse politieactie op 19 woonwagenterreinen. Voor een strafrechtelijk onderzoek nam de politie 90 woonwagens in beslag. Ook de bankrekeningen van de woonwagenbewoners werden geblokkeerd.

09.09.2019
Boekencheck. Hebben al je leerlingen boeken in je klas? Check mee op 16/09 op boekencheck.be

Het recht op onderwijs heeft altijd voorrang op discussies over de bijdrageregeling. Ook als ze samenwerkt met een externe firma, blijft de school verantwoordelijk. Het Kinderrechtencommissariaat roept elke school op om mee te doen met de boekencheck op 16 september 2019.

21.08.2019
Stel je kandidaat voor 30 september 2019 voor de Kinderrechtenprijs 2019

Werkt uw organisatie of vereniging met kinderen en jongeren in Wallonië of Brussel met bijzondere aandacht voor de rechten van kinderen en jongeren? Kandideer dan vóór 30 september 2019 voor de Belgische Kinderrechtenprijs 2019. Alle informatie is terug te vinden op de site van Plan International Belgium. Dit jaar gaat de prijs naar een Franstalig initiatief. De Kinderrechtenprijs is een initiatief van Plan International België, de Délégué général aux droits de l'enfant en het Kinderrechtencommissariaat.

10.07.2019
Tekeningen kinderkopjes in de digitale omgeving

In 2019 werkt het Europees Netwerk van Kinderombudspersonen ENOC rond ‘Kinderrechten in de digitale omgeving’. Wat vertellen kinderen en jongeren hier zelf over? Hoe kijken zij naar kinderrechten in de digitale omgeving? Via het participatieproject ENYA delen kinderen en jongeren uit 18 Europese landen of regio's hun ervaringen en meningen. Het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué Général aux Droits de l’Enfant nemen deel met jongeren en hosten de internationale bijeenkomst 'Let’s Talk Young, Let’s Talk about Children’s rights in the digital environment' op 25 en 26 juni 2019 in Brussel. Daarop spreken de jongeren van de verschillende landen af welke ideeën en aanbevelingen ze naar voren schuiven.

20.06.2019
30 jaar internationaal verdrag voor de rechten van het kind

Op 20 november 1989 ondertekenden de Verenigde Naties het kinderrechtenverdrag. Elk jaar op 20 november vieren we de verjaardag van het verdrag. In 2019 bestaat het verdrag dertig jaar. De Nationale Commissie voor de rechten van het kind bundelt op zijn site alle activiteiten in het kader van de dertigste verjaardag. Neem er regelmatig een kijkje.

08.07.2019

Pagina's