Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Lopende jongen waarvan stukje niet zichtbaar is door de lichtinval van de zon.

Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens stelde op 20 november 2019 haar jaarverslag voor in het Vlaams Parlement. ‘Kinderen willen écht gehoord worden’ is de rode draad in het nieuwe jaarverslag. Het jaarverslag wordt besproken in de commissies van het Vlaams Parlement. Herbekijk de bespreking in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (22 januari 2020). Herbekijk de bespreking van 23 januari in de Commissie voor Onderwijs

22.01.2020

Voorzitter Caroline Vrijens van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen nodigt u graag uit op de voorstelling van het jaarverslag 2019 op woensdag 25 maart 2020 om 12 u in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement. Verzeker uw plaats.

07.01.2020
Drie jongeren met open armen achter elkaar.

Minor-Ndako en het Kinderrechtencommissariaat organiseren op 4 februari 2020 een infodag met panelgesprek over de leefwereld van jonge Afghaanse vluchtelingen. Wat hebben ze nodig? Wat houdt ze tegen om te groeien? En hoe kunnen we tegenstrijdige bezorgdheden verzoenen? Vertrekkend van de beleving van jongeren zoeken we houvast, kansen en valkuilen. Centraal staat het belevingsonderzoek van Davud Mirza.  

22.01.2019
Sarah Meys samen met kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.

Begin januari mochten we Sarah Meys als nieuwe collega verwelkomen. Ze vult de lege plaats van Naima Charkaoui in die voor 11.11.11. ging werken. Sarah legt zich toe op kinderrechten en armoede, mobiliteit, gezondheid en milieu.

07.01.2020
Wij kunnen bijna alles.

Kinderen kunnen heel wat. Ze weten als de beste hoe ze een situatie beleven. Hun kijk opent vaak andere wegen om tot oplossingen te komen. Laat ons samen in 2020 verder inzetten op het recht van kinderen om gehoord te worden en betrokken te worden bij beslissingen over hun leven.
Allerbeste wensen van het Kinderrechtencommissariaat.
Het Kinderrechtencommissariaat is gesloten van 23 december 2019 tot en met 1 januari 2020.

20.12.2019

Kinderen van gescheiden ouders of kinderen die uit huis geplaatst zijn, hebben niet automatisch recht op contact met hun broers of zussen. Omdat minderjarigen procesonbekwaam zijn, hebben ze weinig slagkracht om via de rechter zelf contact met hun broers of zussen te vorderen.

26.11.2019
Vluchtelingenkamp

Op 6 november 2019 nodigde de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer onder andere kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens en haar Franstalige evenknie Bernard De Vos uit voor een hoorzitting over de Belgische kinderen in de kampen in Noord-Syrië.

06.11.2019
#carolineluistert

Caroline luistert

Het Kinderrechtenverdrag bestaat 30 jaar. Kinderrechtencommissaris Caroline is fan van artikel 12. Dat zegt dat kinderen en jongeren het recht hebben hun eigen mening te geven en gehoord te worden in belangrijke beslissingen die hen aanbelangen. Volwassenen moeten hier rekening mee houden. Leerlingen lieten van zich horen. Bekijk hun getuigenissen op YouTube.

13.09.2019

Op 23 november 2019 reikte de jury van 20 Nederlandstalige en Franstalige kinderen en jongeren tussen 10 en 17 jaar in het Federaal Parlement de derde Belgische Kinderrechtenprijs uit aan Maison Source. Deze organisatie is actief in de provincie Luxemburg en ondersteunt jonge ouders uit kansarme milieus in hun dagelijkse activiteiten met hun kinderen. De Belgische Kinderrechtenprijs is een eerbetoon aan mensen en initiatieven die zich op een buitengewone manier inzetten voor de bevordering van de rechten van het kind, en dit alles door de reële participatie van jongeren. 

23.11.2019
Starende jongere in de verte

Op 15 oktober 2019 organiseerden we de studiedag ‘Sleutelmomenten: afzondering en isolatie vanuit de ervaring van jongeren’. Een samenwerking tussen het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en vzw Cachet.
​Hoe beleven jongeren afzondering? Wat kan ze helpen om tot rust te komen? Hoe kunnen we jongeren betrekken bij keuzes over individuele afzondering en over hoe hun voorziening of instelling daarmee omgaat?

15.10.2019

Pagina's