Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

tekening van diverse kinderen

We wensen u het allerbeste voor 2018. In dialoog en vanuit de gedeelde zorg voor kinderen en jongeren die zich vandaag nergens thuis voelen, zoeken we ook in 2018 graag samen met u naar werkbare oplossingen.
Wij blijven, in het jaar dat we twintig worden, voluit kiezen voor een kinderrechtenperspectief.

08.01.2018
Foto van meisje in spreidstand op een verhoog buiten

Maakt u op lokaal niveau mee het verschil voor kinderen en voor het woonbeleid? Laat u dan inspireren over kindvriendelijke woonomgevingen in een van de vijf gaststeden. We zijn in Gent op 27 februari 2018, in Kortrijk op 2 maart 2018, in Leuven op 13 maart 2018, in Genk op 20 maart 2018 en in Turnhout op 27 maart 2018. Maak kennis met visie, strategie en lokale kindvriendelijke praktijken.

30.11.2017
Jongen steekt wijsvinger omhoog.

Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. In ons memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opvangt. We schuiven tien domeinen naar voren met concrete beleidsaanbevelingen. Stad en gemeente kunnen op veel terreinen het verschil maken voor kinderen en jongeren.

27.06.2017
Measuring the effectivness of Children's rights. National Commission on the rights of the child.

Op 9 februari 2018 organiseert de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) een internationale conferentie 'Measuring the Effectiveness of Children’s Rights – Make all Children Count !' . De conferentie draait rond vier kernvragen: Waaruit bestaat een goed instrument om de toepassing van kinderrechten effectief te meten? Hoe synergieën en links tussen kinderrechtenindicatoren en welzijnsindicatoren en andere meetinstrumenten ontwikkelen? Hoe zinvolle participatie van kinderen verzekeren? Hoe de meest kwetsbare kinderen bereiken en opnemen in systemen voor gegevensverzameling en meetinstrumenten?

07.12.2017
Permanente vorming armoede en participatie 2017-2017

Van 12 februari 2018 tot 21 maart 2018 organiseert Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen UGent de 'Permanente vorming Armoede en Participatie'. In les zes op 19 maart 2018 over ‘Armoede en voorschoolse opvoeding’ spreekt Naima Charkaoui, Beleidsadviseur van het Kinderrechtencommissariaat.

29.11.2017
Foto Bruno Vanobbergen kinderrechtencommissaris met gekruiste armen.

Opiniestuk van kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen verschenen in De Standaard op 2 december 2017.

02.12.2017
Kind en volwassenen spelen spel

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies over de conceptnota en de evaluatie van het decreet en het besluit over de organisatie van pleegzorg. We moedigen de terechte ambities van Vlaanderen voor pleegzorg aan. Tegelijk leggen onderzoek en klachten bij onze Klachtenlijn problemen bloot die overheidsaandacht vragen.

23.11.2017
Drie kinderen lopen hand in hand richting een hek.

'Heel wat kinderen en jongeren zijn vandaag op zoek naar een plek waar ze tot rust kunnen komen. Ze worstelen met complexe problemen: thuis, op school, in de zorg. Die kinderen zijn niet het probleem, maar hebben een probleem.’ Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen stelde zijn nieuw jaarverslag voor in het Vlaams Parlement. Herbekijk via onze livestream. Ontdek zelf dat ons jaarverslag geen gewoon jaarverslag is.

22.11.2017
Kinderarmoedefonds

Wat in de ene stad werkt tegen kinderarmoede, werkt dat ook elders? Nog tot en met 23 januari 2018 kan je jouw project indienen bij het Kinderarmoedefonds. Het Kinderarmoedefonds steunt lokale organisaties die getoetste methodes bij hen uitproberen.

28.11.2017
Kinder- en jongerenjury Belgische Kinderrechtenprijs 2017

Aan de vooravond van de Internationale dag van de Rechten van het Kind (20 november) reikte een nationale jury van twintig Nederlandstalige en Franstalige jongeren tussen twaalf en achttien jaar in het Federale Parlement de eerste Belgische Kinderrechtenprijs uit aan de 'School van het Maximiliaanpark'. Dit lerarencollectief biedt schoolse, sociaal-culturele en administratieve hulp aan kinderen van migranten, vluchtelingen en van wie de moedertaal verschilt van de taal op school.

18.11.2017

Pagina's