Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Foto van meisje dat op de grond zit en een hand dat hulp aanreikt

Nog steeds belanden minderjarigen op zoek naar hulp soms in een politiecel. Het is de ultieme ontkenning van het recht op jeugdhulp. Een onaanvaardbare praktijk. Die niet uit te leggen is aan de jongere zelf. Oneigenlijke celplaatsingen vragen een grondige analyse met aandacht voor het perspectief van alle betrokkenen. Ook dat van de jongeren zelf. Een analyse die breder gaat dan het plaatstekort in de jeugdhulp. Onze analyse toont dat er vandaag drie redenen zijn voor oneigenlijke celplaatsing. Het is belangrijk om voor elke jongere een gepast hulpaanbod te ontwikkelen en de samenwerking...

07.07.2017
Jongen op spoorweg met rugzak

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies over het wetsontwerp ter wijziging van de Vreemdelingenwet van 1980 en de Opvangwet van 2007. We zijn verheugd met de bepalingen die de notie ‘belang van het kind’ en ‘het recht van het kind om gehoord te worden’ steviger in de wetgeving verankeren. Toch is het voor verschillende punten nog afwachten hoe ze concreet vorm krijgen in koninklijke besluiten. De nieuwe Vreemdelingenwet blijft tegelijk vragen oproepen over de opvang van mensen op de vlucht.

28.06.2017
Jongen steekt wijsvinger omhoog.

Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. In ons memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opvangt. We schuiven tien domeinen naar voren met concrete beleidsaanbevelingen. Stad en gemeente kunnen op veel terreinen het verschil maken voor kinderen en jongeren.

27.06.2017
kinderen lopen op grasveld

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies bij het 'Ontwerp tussentijds rapport Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019'. We vragen om de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité te volgen: neem in het tussentijds rapport naast de stand van zaken van uitgevoerde acties ook budgetmonitoring, kinderrechtenindicatoren, knelpunten en goede praktijken op.

15.06.2017
Kind houdt kussengevecht

Het VN-Kinderrechtencomité controleert of de rechten die in het Verdrag staan toegepast worden. De controle verloopt via rapporten en de bespreking ervan. In 2017 dient België zijn rapport in bij het VN-Kinderrechtencomité. De Vlaamse regering nam akte van de voorlopige versie dat acht thema's belicht: migratie, armoede, participatie in de gedwongen hulpverlening, jeugdzorg en geestelijke gezondheidzorg, handicap, onderwijs en justitie en geïntegreerd kinderrechtenbeleid.

26.06.2017
Kinderen rondom volwassene

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) organiseert samen met het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB), de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt en het Kinderrechtencommissariaat een studiedag over ‘De wisselwerking tussen Personen- en Familierecht en Onderwijsrecht’. De studiedag vindt plaats op donderdag 14 september 2017 in de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. 

21.06.2017
Vlaams mediawijs congres 27 en 29 september 2017

Op woensdag 27 en donderdag 28 september 2017, organiseert Mediawijs het Vlaams Mediawijs Congres 'MediaBurgers'. Deze editie buigt zich over mediawijsheid en burgerschap. Thema’s die aan bod komen: filterbubbels en fake news, online beleidsparticipatie, creators for social change en mediawijsheid als een mensenrecht. 

28.06.2017
Twee jongeren kijken op mobiele telefoon

De Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van het Vlaams Parlement organiseerde hoorzittingen over het toekennen van stemrecht op 16 jaar. Het Kinderrechtencommissariaat schaarde zich achter het pleidooi van de Vlaamse Jeugdraad om stemrecht op 16 jaar in te voeren. Het recht van jongeren om te participeren aan de samenleving staat centraal in ons advies. Helaas komt het stemrecht voor jongeren er niet direct.

23.05.2017
'tZitemZO na 30 jaar Kinderrechtswinkel

De Kinderrechtswinkel vierde haar dertig jarig bestaan. Ze kondigden hun nieuwe naam aan 'tZitemZo en lanceerden meteen en fantastische nieuwe website

09.05.2017
Katrien Temmerman

Katrien Temmerman is de nieuwe ombudsmedewerker bij onze Klachtenlijn. Ze behandelt vooral klachten over jeugdhulp. En neemt zo een stukje over van het werk van Inge Schoevaerts die secretaris wordt van de Commissie van Toezicht. Katrien was daarvoor aan de slag als leerkracht in een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers en werkte eerder bij Child Focus en Pagase.

     

02.05.2017

Pagina's