Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

De samenleving gaat open maar klassen lopen leeg. Quarantaines in de lagere school van kinderen die niet positief testen worden zeer terecht in vraag gesteld. Veel mensen zijn intussen gevaccineerd en onze samenleving gaat steeds meer open. Kinderen mogen hier niet de prijs voor betalen.

We vragen voorzichtiger om te gaan met quarantaines in kleuter- en lagere scholen. Het schooljaar is net begonnen en ouders met een kind dat zelf niet positief testte, maar toch in quarantaine moet, vragen zich terecht af waarom het recht op onderwijs en op contact van hun kind op die manier aangetast moet worden. Zeker omdat de rest van de samenleving meer en meer opengaat, restaurants open zijn, events en festivals kunnen doorgaan en de regels versoepelen op verschillende domeinen. En omdat veel volwassenen en kwetsbare personen nu toch al volledig gevaccineerd zijn.

15.09.2021
Foto kind met wereldbol in de hand © thinkstock

Eind april 2019 publiceerde Het Laatste Nieuws getuigenissen van geadopteerden en hun adoptieouders over fraude bij adopties uit Ethiopië tussen 1997 en 2017: biologische ouders die in het adoptiedossier onterecht dood verklaard waren, kinderen die onder druk moesten liegen over hun leeftijd, kinderen die onterecht voorgesteld werden als broer en zus. Deze publicaties deden ook vragen rijzen over mogelijke wanpraktijken bij interlandelijke adopties vanuit andere herkomstlanden naar Vlaanderen. Dat leidde in mei 2019 tot een hoorzitting en een gedachtewisseling over interlandelijke adopties uit Ethiopië door de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement. Uiteindelijk richtte de Vlaamse Regering een expertenpanel op om interlandelijke adopties uit het verleden te onderzoeken. Het panel is ondertussen klaar met zijn eindrapport en zijn aanbevelingen.

02.09.2021
Busje voor leerlingenvervoer dat op de rem staat.

Vandaag trekken we opnieuw aan de alarmbel. Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangen we opnieuw heel wat klachten. Over de lange busritten, over de laattijdige communicatie van de busuren, over het toenemend aantal leerlingen die vervoerd worden met hetzelfde aantal bussen. De impact op kinderen is groot. Ze moeten heel vroeg opstaan om op tijd klaar te staan voor de bus. Door de lange busrit worden kinderen moe of zijn ze al gestrest als ze op school aankomen. Ze zijn doodmoe als ze weer thuis komen. ’s Avonds is er vaak weinig tijd over om nog iets leuks te doen. Het leerlingenvervoer heeft impact op het hele gezin. De problemen slepen al zo lang aan. Er is een krachtdadig beleid nodig.

02.09.2021
Alle hoop op een zo normaal mogelijk schooljaar

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Met voltijds les op school, ook in de laatste vier jaar van het secundair onderwijs. Geen mondmaskerplicht meer in de lagere school. In de secundaire school mogen de mondmaskers af in de klas zodra iedereen op zijn plaats zit. We zijn blij over die relatief ‘normale’ nieuwe start. Met dank aan al wie eraan meewerkte. Ook al is de situatie nog niet opnieuw helemaal ‘normaal’ en moeten scholen nog veel andere veiligheidsmaatregelen blijven volgen, de nieuwe start is voor veel kinderen en jongeren een grote opluchting.

De laatste twee schooljaren waren voor...

01.09.2021
Gezocht maandcommissarissen voor toezicht in jeugdinstellingen. Infomomenten op 23 september en 5 oktober

Ga jij binnenkort elke maand op bezoek bij jongeren in jeugdinstellingen? We zoeken vrijwilligers die tijdens hun bezoeken proeven van het leven in de voorziening en die met de jongeren, hun begeleiders en directies in gesprek gaan. Op die manier zien ze er mee op toe dat de rechten van jongeren gerespecteerd worden. Ze helpen deze jongeren om hun stem te laten horen. Wij zoeken zeven nieuwe maandcommissarissen in heel Vlaanderen en Brussel.

01.09.2021
#blijfinuwkot

Op 7 juli 2021 besliste de interministeriële conferentie Volksgezondheid dat 12- tot 15-jarigen gevaccineerd kunnen worden tegen covid-19. Die jongeren krijgen daarvoor binnenkort een uitnodiging. Voor hun vaccinatie hebben ze de toestemming nodig van hun ouders of wettelijke voogd. Ouders kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven.

Maar hoe zit het met de rechten van de minderjarige jongeren zelf? De visie van het Kinderrechtencommissariaat vanuit kinderrechtenperspectief.

07.07.2021
Bescherming ongeboren kinderen

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding organiseert hoorzittingen over twee conceptnota’s die ongeboren kinderen beter willen beschermen. Het Kinderrechtencommissariaat geeft schriftelijk advies omdat de huidige regelgeving tekortschiet om alle ongeboren kinderen te beschermen. Zeer specifieke, weloverwogen en precieze wetgeving is nodig omdat fundamentele grondrechten van alle betrokkenen tegen elkaar worden afgewogen. De klemtoon moet eerst en vooral liggen op preventie en de uitbouw van een gepast hulpverleningsaanbod.

08.06.2021
Welkom Eline op het Kinderrechtencommissariaat

Op 1 juni 2021 verwelkomden we onze nieuwe collega Eline Strik. Eline werkte als consultent voor de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank. 'Ik ben absoluut gebeten door de verhalen van alle kinderen en jongeren die ik als consulent mocht ontmoeten. De Commissie van toezicht voor jeugdinstellingen is voor mij de plek bij uitstek waar ik me verder voor hen kan inzetten. Dit uiteraard samen met de maandcommissarissen die een schitterend engagement uitdragen.'

15.06.2021
Schoolkinderen en leerkracht met mondmasker

Er wordt volop gesproken over versoepelingen maar het blijft bevreemdend stil over de mondmaskerplicht die geldt voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs. Dat baart ons en heel wat ouders en leerkrachten zorgen. Er is snel duidelijkheid nodig: Waarom is die mondmaskerplicht nog steeds nodig? Welke indicaties zijn er dat er zich specifiek bij de leeftijdscategorie van 10- tot 11-jarigen nog wijdverspreide grote uitbraken in scholen voordoen? Bij opsplitsing naar leeftijdsgroepen zien we enkel de veel te globale categorie van 10-19-jarigen. Maar hoe evolueert de situatie specifiek bij de 10- tot 11-jarigen?

12.05.2021

Het Kinderrechtencommissariaat verzet zich tegen elke vorm van geweld: groot of klein. Ook in de discussie over de ‘pedagogische tik’ laten we daarom van ons horen. We zijn blij dat er opnieuw wetsvoorstellen ter tafel liggen in het Federaal Parlement om in het Burgerlijk Wetboek een uitdrukkelijk recht op een geweldloze opvoeding op te nemen. En dat voor iedereen die kinderen opvoedt, dus niet enkel ouders. Is het binnenkort onwettig om een kind te slaan of te vernederen?

05.05.2021

Pagina's