Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Doe de boekencheck

Het recht op onderwijs heeft altijd voorrang op discussies over de bijdrageregeling. Ook als ze samenwerkt met een externe firma, blijft de school verantwoordelijk. Het Kinderrechtencommissariaat roept elke school op om mee te doen met de boekencheck op 15 september 2020.

15.09.2020
Yentl Roels

Begin september verwelkomden we Yentl Roels als nieuwe collega. Yentl is adviseur bij onze Klachtenlijn. Ze behandelt vragen en klachten over jeugdhulp, zorg, wonen, jeugdrecht en politie.

17.09.2020
Busje voor leerlingenvervoer dat op de rem staat.

Ouders en internaten klagen terecht bij ons over de lange reistijden in het buitengewoon onderwijs. 5 uur per dag op de bus om naar school te gaan? Dat is echt niet redelijk meer.
We contacteerden de kabinetten van Onderwijs en Mobiliteit en De Lijn. Vanaf volgende week - week van 7 september - zouden de bussen rijden zoals voor corona.

03.09.2020

Eindelijk de laatste jongere is vertrokken uit het detentiecentrum in Tongeren. Al jaren klaagt het Kinderrechtencommissariaat het opsluiten van jongeren in het Vlaams Detentiecentrum Tongeren aan. De sluiting en de verhuis werd alsmaar uitgesteld. Nu is het een feit. Het Kinderrechtencommissariaat is daar heel blij mee.

03.09.2020
Wat een zomer. Eentje zoals nooit tevoren. Na die rare periode met het coronavirus.

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens bedankt alle vrijwilligers en proffesionals voor hun inzet deze zomer. Kunnen spelen, je kunnen amuseren en je kunnen ontspannen is een basisrecht voor kinderen. Dankzij jullie is dit gelukt.
Dikke merci daarvoor.

31.08.2020
#Zininschool. Zet je boekentas voor het raam!

De scholen moeten maximaal open na de vakantie. Uit onze online-enquête #jongerenovercorona bij meer dan 44.000 kinderen en jongeren bleek hoe belangrijk de school is. De rol van de school in het leven van kinderen en jongeren is enorm. De school is niet alleen een plek waar kinderen leren, maar ook waar ze sociale contacten hebben en spelen of zich ontspannen en steun vinden. Unicef België roept op: Zin in school? Zet je boekentas voor het raam. #ZinInSchool 

 

17.08.2020
Kind met heel grote knuffel

Geweld heeft een schadelijke impact op de gezondheid en de ontwikkeling van het kind. Kinderen hebben het recht om beschermd te worden tegen geweld. Er is een wet nodig voor geweldloze opvoeding die gepaard gaat met bewustmakings- en preventiecampagnes. Uit een recente opiniepeiling van Défense des enfants International Belgique blijkt dat bij de overgrote meerderheid van de ouders (psychische en fysieke) straffen deel uitmaken van de opvoeding, ook al beschouwen ze deze straffen doorgaans niet als heilzaam. De meerderheid (75%) is voorstander van een wet voor geweldloze opvoeding die moet bewustmaken eerder dan te bestraffen.

13.07.2020
Jongen die op zijn bed ligt

Op 8 juli 2020 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen bevoegd maakt voor alle private voorzieningen die een 'beveiligend verblijf' aanbieden aan minderjarigen.

08.07.2020
Twee kinderen samen in het gras

Op dinsdag 16 juni 2020 bespreekt en stemt  de Commissie voor Justitie het ‘Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de persoonlijke banden tussen broers en zussen’. Het wetsvoorstel komt tegemoet aan heel wat van onze eerder geformuleerde bezorgdheden zoals het recht om niet van elkaar te worden gescheiden en het recht om onderling persoonlijke contacten. Deze rechten worden rechtstreeks aan het kind toegekend, waardoor minderjarigen voor deze rechten procesbekwaam worden. Het recht op persoonlijk contact geldt ook voor stiefbroers en - zussen, als er een...

15.06.2020
Meisjes groeten met elleboog corona

De ingrijpende coronamaatregelen om de volksgezondheid te beschermen, leiden tot een aanzienlijke uitholling van kinderrechten. Daarom richten leden van het Adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind met een gemeenschappelijke stem een reeks aanbevelingen naar de Groep van Experten die belast is met de Exitstrategie.

29.06.2020

Pagina's