Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Breedhoek

Was het tot voor kort voor een leerling met een beperking een gunst om zich in te schrijven in het gewone onderwijs, dan is dat nu een recht. Het M-decreet betekent voor heel veel kinderen en jongeren een enorme stap vooruit. Hoe kijken leerlingen, ouders en leerkrachten naar inclusief onderwijs? Wat verwachten ze en waar maken ze zich zorgen over? De docufilm Breedhoek laat hen aan het woord en geeft zo ruimte aan meerstemmigheid. Verwacht geen pasklare antwoorden maar wel voer voor het inclusiedebat. Bestel gratis de dvd.

24.04.2017
Vanuit geslotenheid samen kansen creëren

Op 2 mei organiseert de afdeling Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn een symposium over de toekomst van de gemeenschapsinstellingen, in het vooruitzicht van een nieuw jeugdrecht. Wetenschappelijk onderzoek en de jarenlange samenwerking tussen de gemeenschapsinstellingen en hun partners uit hulpverlening en onderwijs wijzen hierin de weg.

06.04.2017
Schaar, papieren mannetjes die doorgeknipt worden.

Op 15 mei 2017 organiseert het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen een studiedag over de knelpunten en uitdagingen voor het gezinsbeleid. Gezinnen zijn diverser dan ooit, het concept ‘gezin’ is volop in beweging: nieuw-samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met migratie-achtergrond, gezinnen in transmigratie. Hoe kan het beleid inspelen op deze evolutie, waar heeft de samenleving nood aan? De kinderrechtencommissaris neemt deel aan het panelgesprek.

26.04.2017
Foto van een kind met een handicap

Het Kinderrechtencommissariaat adviseert over het ondersteuningsmodel van de minister van Onderwijs in het kader van de implementatie van het M-decreet. Sinds het M-decreet zit het gewoon onderwijs in een versnelde overgang naar meer inclusief onderwijs. Die transitie moet goed ondersteund worden. Krachten en middelen moeten maximaal gebundeld worden in het belang van het kind. Het langetermijnperspectief moet blijven dat de gespecialiseerde settings zoveel mogelijk opgaan in een inclusieve leeromgeving.

29.03.2017
Ouder en kind aan voorduer, ouder belt aan.

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. De Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat formuleren samen, met respect voor elkaars positie, beleidssuggesties om het recht op wonen van kinderen waar te maken. We onderstrepen het belang van kenmerken van de woning en de woonomgeving voor het welzijn van kinderen. Het Vlaamse woonbeleid en woonstatistieken analyseren we vanuit kindperspectief. We besteden extra aandacht aan het woonrecht van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

14.03.2017
Opvoeden is samen lachen, huilen, praten, eten,  ...

Van 16 tot 23 mei 2017 is het de Week van de Opvoeding. Kinderen opvoeden is een belangrijke taak. Bekijk inspirerende activiteiten. Zet jij opvoeden mee in de kijker? Surf naar Expoo en kom er alles over te weten.

03.04.2017
Meisje met baksteen in hand - expo kinderarbeid

Kinderen horen te spelen en naar school te gaan. Werken en geld verdienen, dat mogen enkel volwassenen. Discussie gesloten, of toch niet? De expo ‘Made by children’ geeft kinderarbeid een gezicht. Veertien kinderen nemen het woord. Het zijn stuk voor stuk meeslepende verhalen van kinderen. Van vroeger en nu. Uit de textielindustrie, de steenbakkerijen en de showbizz. Verhalen van bij ons en verhalen van kinderen uit het Zuiden. Pakkende foto’s en persoonlijke bezittingen tonen hun werk en leven. De expo loopt nog tot 7 januari 2018 in het MIAT in gent.

21.03.2016
Spelen in zwarte sneeuw. Fragiel manifest tegen kinderarmoede.

Op 9 februari 2017 stelde het Kinderrechtencommissariaat zijn nieuw boek 'Spelen in zwarte sneeuw' voor in het Vlaams Parlement. In dit kwetsbare manifest vragen we aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Phara de Aguirre interviewde kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en modereerde het panelgesprek met deskundigen.

20.03.2017
Poolse kinderombudsman Marek Michalak 2017

Op 14 en 15 maart 2017 was de Poolse kinderombudsman Marek Michalak te gast bij Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. Tijdens de tweedaagse bezocht hij onder andere het Vlaams Parlement, het Kinderrechtencommissariaat, Missing Children Europe, het dagcentrum Rizsas en Minor N'Dako.

13.03.2017
Kopklanken: in het belang van jonge hoofden 4 maart 2017 KASK

Voelen jongeren zich wel goed in hun vel? Op zaterdag 4 maart 2017 organiseerde de Vlaamse Jeugdraad KOPKLANKEN: een dag vol debat, muziek, gesprek, kunst en inspiratie. Samen ervoor zorgen dat jongeren zich beter in hun vel kunnen voelen of de hulp krijgen die ze verdienen daar draait het om. Een dag in ’t belang van jonge hoofden.

09.02.2017

Pagina's