Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Spelende kinderen, springkasteel

Morgen 12 januari 2021 brengt de Risk Assessment Group (RAG) opnieuw advies uit over de coronamaatregelen. Een mogelijke maatregel waarover de RAG advies geeft is de invoering van mondmaskers vanaf 10 jaar, op school en in de publieke ruimte. Het Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Jeugdraad vragen om geen algemene mondmaskerplicht in te voeren voor 10 tot 12-jarigen op school of in de publieke ruimte en om de vrijetijdsactiviteiten voor min 12-jarigen niet in te perken. 

11.01.2021
Jongere die rent

Het Kinderrechtencommissariaat nodigt u graag uit op 5 februari 2021 van 10 tot 12 u voor de Webinar ‘Gewoon complex’. U hoort het perspectief van jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals. Hoe kijken zij naar de 'problemen'? Wat hebben die jongeren nodig? Waar zien ze oplossingen? VRT-journalist Xavier Taveirne leidt alles in goede banen en modereert twee panelgesprekken. Een pleegouder getuigt. In een podcast van Joris Hessels en Dominique Van Malder komen jongeren zelf aan het woord. Minister Wouter Beke geeft een reflectie vanuit het beleid.

07.01.2021
Vacature: we zoeken een secretaris voor de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen

De taak van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen werd uitgebreid. Maandcommissarissen houden binnenkort ook toezicht in alle private voorzieningen die een beveiligd verblijf organiseren voor jongeren. Daarom zoekt het Kinderrechtencommissariaat voor onmiddellijke indiensttreding een secretaris voor de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen (100%). Interesse? Zorg dat al de nodige documenten ten laatste op 7 februari 2021 bij Hudson zijn.

12.01.2021
Word jij onze nieuwe administratieve medewerker voor de Klachtenlijn?

Onze collega Freddy gaat binnenkort met pensioen. Daarom zoeken we voor onmiddellijke indiensttreding een halftijds administratief medewerker voor de Klachtenlijn. Je takenpakket is gevarieerd. De focus ligt op de registratie van en rapportering over de meldingen. Interesse? Zorg dat al de nodige documenten ten laatste op 7 februari 2021 bij Hudson zijn.

12.01.2021
Jongeren in touwenparcours

Onze oprechte wens is dat 2021 een jaar mag worden waarin we de connectie kunnen houden en versterken met elkaar én met kinderen en jongeren. Want élk kind moet een prioriteit zijn. Kinderrechten mogen nooit meer in lockdown gaan.
Corona legt de kwetsbaarheid van onze samenleving bloot, maar ook haar kracht. Het vernieuwde gevoel van samenhorigheid, solidariteit, zorg en creativiteit moeten we samen vasthouden.

14.12.2020
Kinderen spelen met blokken

Het Kinderrechtencommissariaat is geschokt door de berichten over de wantoestanden in de kinderopvang. Het gaat om ernstige schendingen van de rechten van deze kinderen en hun ouders. Tegelijk zijn deze berichten een slag in het gezicht van vele onthaalouders en kinderbegeleiders die elke dag het beste van zichzelf geven. Gelukkig zijn het uitzonderingen, maar elk misbruik en mishandeling van kinderen, in eender welke setting, is er één teveel.  

13.12.2020
Klas met stoelen zonder leerlingen

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt scholen omzichtig te werk te gaan als ze leerlingen beoordelen na de kerstexamens. Verwijs niet te snel door naar een andere richting. Want door de coronacrisis liepen heel wat leerlingen sinds het voorjaar van 2020 leerachterstand op. Benut de mogelijkheid van het corona-onderwijsdecreet van 10 november 2020 om in de evaluatieregeling (opnieuw) af te wijken van het schoolreglement. Als secundaire school kun je in dit schooljaar twee ‘flexibele leerwegen’ toepassen: evalueren per graad in plaats van per leerjaar én tekorten laten meenemen van het...

09.12.2020
Skater waarvan je de schaduw vooral ziet

We krijgen signalen dat Vlaamse steden en gemeenten vrijetijdsactiviteiten ook voor kinderen jonger dan 12 jaar stopzetten of sluiten. Het gaat over binnen- en buitenactiviteiten. Dat is strenger dan de federale en de Vlaamse coronamaatregelen. Ouders en kinderen klagen dat verschil aan en begrijpen het niet. We vragen lokale besturen waakzaam te zijn en niet te snel vanuit een beschermingsreflex vrijetijdsactiviteiten voor min 12-jarigen volledig te verbieden. We vragen om kinderen én jongeren zoveel mogelijk toegang te geven tot spel, speelruimte, vrijetijdsaanbod en sport en om de...

02.12.2020
Jongeren met mondmasker geven elkaar een elleboog

Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens stelde op 18 november online haar jaarverslag 2019-2020 voor. ‘Laat kinderrechten nooit meer in lockdown gaan’, titelt het nieuwe jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. De impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren loopt als een rode draad door dit jaarverslag. De coronacrisis is nog niet voorbij. Ze blijft de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en hun ouders op de proef stellen.

18.11.2020
Kinderen hebben recht op verbeelding

Kinderen hebben het recht om cultuur te beleven en zich artistiek te uiten. Vlaanderen moet zorgen dat alle kinderen daarvoor gelijke kansen krijgen. Eén manier om dat te doen is ze er volop mee laten kennismaken op school. Kunst en cultuur leren kinderen en jongeren empathisch en creatief te denken. Muziek, dans of beeldende kunst helpt ze uit te drukken wat ze niet onder woorden kunnen brengen. Daarom pleiten we voor genoeg aandacht voor cultuureducatie van de jeugd. Bekijk het filmpje van de kinderrechtencommissaris.

11.12.2020

Pagina's