Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Meisje aan balustrade. Om het thema justitie aan te kondigen.

Het Kinderrechtencommissariaat geeft advies bij het voorontwerp van decreet over jeugddelinquentierecht. Het gaat over jongeren die tussen 12 en 18 jaar zijn op het moment dat ze een feit plegen. De contouren van het jeugddelinquentierecht liggen er. Als we inzoomen op de artikelen dan is bijsturen en verder expliciteren zeker nodig. Door de vage formulering zijn sterk uiteenlopende interpretaties mogelijk en komt de rechtszekerheid op de helling.

10.11.2017
Kinder- en jongerenjury Belgische Kinderrechtenprijs 2017

Op zaterdag 18 november 2017 tussen 14u en 16u reikt de kinder- en jongerenjury van Franstalige en Nederlandstalige jongeren de eerste Belgische Kinderrechtenprijs uit in het Federaal Parlement. 'Every Child is a different kind of flower. All together they make a beautiful garden' is de slogan van de jury. 

17.11.2017
Drie kinderen lopen hand in hand richting een hek.

Op woensdag 22 november 2017 om 12 uur stelt de kinderrechtencommissaris zijn jaarverslag 2016-2017 voor in het Vlaams Parlement. ‘Waar is mijn thuis?’ is de rode draad door het nieuwe jaarverslag. Heel wat kinderen en jongeren zijn vandaag op zoek naar een plek waar ze tot rust kunnen komen. De kinderrechtencommissaris illustreert die vaststelling met concrete cases en vraagt aandacht voor de impact ervan op kinderen en jongeren.

14.11.2017
Jongen steekt wijsvinger omhoog.

Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. In ons memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opvangt. We schuiven tien domeinen naar voren met concrete beleidsaanbevelingen. Stad en gemeente kunnen op veel terreinen het verschil maken voor kinderen en jongeren.

27.06.2017
Beweging voor kinderen en jongeren zonder papieren

De Beweging voor kinderen en jongeren zonder papieren organiseert op 23 november om 19 uur een netwerkmoment in Mechelen. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen sluit de avond af. Er zijn netwerktafels over verschillende thema's: armoede, onderwijs, duurzame oplossingen en voogdij van niet-begeleide minderjarigen.

07.11.2017
Hogent, Unicef België en Keki nodigen u uit op de conferentie Kinderrechten als hefboom voor meer participatie en gelijke kansen?

HoGent, UNICEF België en KeKi organiseren op 27 november 2017 van 9u30 tot 16u de conferentie 'Kinderrechten als hefboom voor meer participatie en gelijke kansen?'. Ontdek hoe we meer kansen kunnen creëren voor alle kinderen. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen verzorgt het slotwoord.

06.11.2017
Klachtrecht in Vlaamse jeugdinstellingen

Op 27 oktober 2017 organiseerde de Research Group Crime & Society, Youth Justice Studies van de Vrije Universiteit Brussel een studievoormiddag over klachtrecht van kinderen en jongeren in Vlaamse jeugdinstellingen. Inge Schoevaerts adviseur van de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat en secretaris van de Commissie van Toezicht op jeugdinstellingen gaf er een lezing.

27.10.2017
Kleurpotloden

Op 26 oktober 2017 presenteerde het Kenniscentrum Kinderrechten ‘Research on Stage: Dees geloofde ni! Levensbeschouwelijke diversiteit integreren in de klas’. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen sloot de voormiddag af met een reflectie.

27.10.2017
Eugeen Verhellen

Op 6 oktober 2017 stierf emeritus professor Eugeen Verhellen. Hij speelde een cruciale rol voor de kinderrechten in Vlaanderen en ver daarbuiten. Als professor aan de Universiteit Gent leerde hij hele generaties studenten denken over rechten van kinderen, nog voor het VN-kinderrechtenverdrag er was. Zijn vertrekpunt was elke keer dat ‘pedagogiek een kwestie van mensenrechten is’. Eugeen Verhellen zette kinderrechten in Vlaanderen op de kaart en op de politieke agenda.

10.10.2017
Kind en volwassene koken samen

In 2015 lanceerde de Vlaamse overheid de projectoproep ‘Gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning’, beter gekend als de projectoproep ‘1 euromaaltijden’. Het Kinderrechtencommissariaat onderzocht in een praktijkstudie hoe 1 euromaaltijden kinderarmoede bestrijden en formuleert aanbevelingen voor het Vlaamse en lokale beleid.

02.10.2017

Pagina's