Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen in Het journaal van 13u op 20 maart 2018

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen staat achter de oproep van Unicef en kinderrechtenorganisaties ter plaatse om kinderen van IS-vrouwen veilig begeleid terug naar België te halen. Deze kinderen zijn slachtoffer en geen dader. Ze zijn al meermaals in hun rechten geschonden: in hun recht op onderwijs, recht op zorg en hun recht op een veilige omgeving. We moeten ervoor zorgen dat we hen helpen.

20.03.2018
Foto van jongen op schoolbank met boek

Het vernieuwen van het schoolinschrijvingsrecht kwam recent in een stroomversnelling. Het Kinderrechtencommissariaat  vraagt aandacht voor kinderen met een beperking. We adviseren om via het inschrijvingsrecht kinderen met specifieke onderwijsnoden meer kansen op inclusief onderwijs dicht bij huis te geven, met name door in scholen voor gewoon onderwijs een beperkt aantal plaatsen (bijvoorbeeld. 5%) te reserveren voor kinderen met een geattesteerde beperking (verslag of gemotiveerd verslag).

12.03.2018
Trein

Het Kinderrechtencommissariaat geeft advies over het wetsontwerp op de politie van de spoorwegen. Dat wetsontwerp regelt de sancties bij overtredingen bij het spoor en voert de mogelijkheid van administratieve geldboetes in. We geven aanbevelingen om de rechten van minderjarigen beter te waarborgen in de wet.

07.03.2018
Dankjewel, vrijwilligers. Ik vrijwillig. Wij vrijwilligen.

Het Kinderrechtencommissariaat zet tijdens de #vrijwilligersweek de maandcommissarissen van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen in de kijker. Ze doen fantastisch werk. Bedankt om als vrijwillige burgers het reilen en zeilen in de instellingen op te volgen. En zo mee te waken over de rechten van deze jongeren.
Bedankt Mhamed Bouhlib, Lieven Calloens, Ibe Coeck, Annelien Coppieters, Jochen Devlieghere, Hilde Florquin, Denoix Kerger, Dirk Pée, Karel Schiepers, Michèle Sneyers, Jan Van Dijck, Els Dumortier en Yolande Schulpen.

06.03.2018
Alternatief rapport aan het VN-Comité 28 februari 2018

Op 1 maart 2018 diende het Kinderrechtencommissariaat samen met de Délégué général aux droits de l’enfant zijn alternatief rapport in bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève. In ons alternatief rapport leggen we het Belgische beleid naast de signalen en klachten over kinderrechtenschendingen van minderjarigen en hun belangenbehartigers. Het VN-Kinderrechtencomité ziet toe op de naleving van de rechten van het kind in verschillende lidstaten via een vijfjaarlijks rapporteringsproces.

01.03.2018
Foto van meisje in spreidstand op een verhoog buiten

Maakt u op lokaal niveau mee het verschil voor kinderen en voor het woonbeleid? Laat u dan inspireren over kindvriendelijke woonomgevingen in een van de vijf gaststeden. We zijn in Turnhout op 27 maart 2018. Maak kennis met visie, strategie en lokale kindvriendelijke praktijken.

06.03.2017
Foto van jongeren aan een basketbalveld

Op 13 maart 2018 organiseerde het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een inspiratiedag 'Participatie werkt?!' in het VAC te Gent. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen volgde de dag en gaf er zijn terugblik om 15u30. 

27.02.2018
Jongen steekt wijsvinger omhoog.

Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. In ons memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opvangt. We schuiven tien domeinen naar voren met concrete beleidsaanbevelingen. Stad en gemeente kunnen op veel terreinen het verschil maken voor kinderen en jongeren.

27.06.2017
De studio van radio 2 Oost-Vlaanderen.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen was op 13 februari 2018 te horen in De Ochtend van Radio 1 en in het nieuws over de minimumleeftijd die op komst is voor sociale media. Hij pleit ervoor om gebruik te maken van de mogelijkheid om de leeftijdsgrens te verlagen tot 13 jaar om toegang te krijgen tot sociale media zonder toestemming van beide ouders. 'Jongeren zitten al veel vroeger op Facebook en Instagram. Het is wel belangrijk om jongeren gevoelig te maken voor inbreuken op hun privacy. Inzetten op mediawijsheid is de beste optie.' Het Kinderrechtencommissariaat adviseerde dat al...

13.02.2018
meisje op schoot mama met kat

Vrouwelijke genitale verminking Genitale verminking (VGV) van meisjes is vooral in sommige Afrikaanse landen een traditionele praktijk. Door migratie en vluchtelingenstromen komt het ook in ons land voor. Het is bijzonder schadelijk voor de meisjes, fysiek en voor hun welbevinden. Daarom is de praktijk in België bij wet verboden. Die wet doen naleven is moeilijker. Ouders laten de besnijdenis bijvoorbeeld uitvoeren als ze op vakantie zijn in hun thuisland. Ook dat is bij ons verboden, maar moeilijk te controleren.

08.02.2018

Pagina's