Main content

Commissie van Toezicht

Bij het Kinderrechtencommissariaat werd een Commissie van Toezicht opgericht. Dat keurde het Vlaams Parlement op de plenaire vergadering van 3 februari 2017 goed. De Commissie is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven. Alle informatie over de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen staat op de site www.cvtj.be

Maandcommissarissen

De commissie bestaat uit maandcommissarissen die elke maand ‘hun’ instelling bezoeken. De maandcommissarissen zijn vrijwillige burgers die het reilen en zeilen in de instelling opvolgen. Zo waken ze mee over de rechten van deze jongeren. De maandcommissaris doet mee met activiteiten en heeft gesprekken met jongeren, opvoeders en directies. De maandcommissaris luistert naar de bekommernissen van jongeren en kan ook een verbindingspersoon zijn bij conflicten.

Kinderrechtencommissaris voorzitter

De kinderrechtencommissaris stuurt als voorzitter van de Commissie van Toezicht het secretariaat van de Commissie aan. Zo kan de Commissie zijn opdrachten in volle onafhankelijkheid uitvoeren.

Samenstelling Commissie van Toezicht 2017

Het Kinderrechtencommissariaat lanceerde in maart 2017 een publieke oproep om maandcommissarissen te werven. Meer dan honderd mensen stelden zich kandidaat. Er zijn dertien maandcommissarissen actief.

De Commissie van Toezicht kwam een eerste keer samen op 15 juni 2017.

Huishoudelijk reglement

Op de plenaire vergadering van 22 november 2017 werd het huishoudelijk reglement van de Commissie van Toezicht (91.33 kB) goedgekeurd.

Contactpersoon

De contactpersoon voor de Commissie van Toezicht is Inge Schoevaerts.

Rapportering

De maandcommissarissen brengen elke maand verslag uit aan de Commissie van Toezicht. Na een validatieproces worden de rapporten bezorgd aan de betrokken voorziening, het Kinderrechtencommissariaat en de Zorginspectie. De Commissie van Toezicht rapporteert via een jaarverslag aan het Vlaams Parlement.

Bijzondere rechtsbescherming

Iemand tijdelijk zijn vrijheid ontnemen is een ingrijpende maatregel. Toezien op hoe jongeren behandeld worden binnen de muren van een instelling is uiterst belangrijk. Ze leven er vaak in een strak institutionele structuur met een uitgesproken gezags- en machtskader. Deze manier van samenleven vraagt een bijzondere rechtsbescherming. Met een Commissie van Toezicht is het mogelijk de plaatsen waar dat gebeurt, goed op te volgen. Niet vanuit een wantrouwen tegenover de instellingen, maar als een extra venster dat opengaat.

Op 13 maart 2019 stelde de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen zijn eerste jaarverslag (3.18 MB) voor. Alle informatie en documenten zijn te vinden op: www.cvtj.be