Main content

Commissie van toezicht

Bij het Kinderrechtencommissariaat wordt een Commissie van toezicht opgericht. Deze Commissie is een toezichtsorgaan op alle Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven die tijdelijk hun vrijheid ontnomen zijn. Dat werd goedgekeurd op de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement op woensdag 25 januari 2017.

Commissie van toezicht: extra venster gaat open

Iemand tijdelijk zijn vrijheid ontnemen is een ingrijpende maatregel. Toezien op hoe jongeren behandeld worden binnen de muren van een instelling is uiterst belangrijk. Ze leven er vaak in een strak institutionele structuur met een uitgesproken gezags- en machtskader. Deze manier van samenleven vraagt een bijzondere rechtsbescherming.
Met een Commissie van toezicht is het mogelijk de plaatsen waar dat gebeurt, goed op te volgen. Niet vanuit een wantrouwen tegenover de instellingen, maar als een extra venster dat wordt opengezet. De Commissie van toezicht zal bestaan uit maandcommissarissen die maandelijks de instellingen bezoeken. Ze zullen er praten met jongeren, opvoeders en directie. De maandcommissarissen zullen er mee op toezien dat de rechten van de jongeren gerespecteerd worden, maar kunnen tegelijk een verbindingspersoon zijn bij mogelijke conflicten.

Maandcommissarissen zijn vrijwilligers

De Commissie van toezicht bestaat uit maandcommissarissen. Per instelling zal er minstens een maandcommissaris zijn. Hij of zij gaat één keer per maand op bezoek, praat en eet er met jongeren en personeel, om zo een vinger aan de pols te houden. Jongeren kunnen de maandcommissaris rechtstreeks aanspreken en hun bekommernissen aan hem overmaken of vragen om te bemiddelen in bepaalde zaken.

Kinderrechtencommissaris is voorzitter van de Commissie

De kinderrechtencommissaris stuurt als voorzitter van de Commissie van toezicht het secretariaat van de Commissie aan. Zo kan de Commissie zijn opdrachten in volle onafhankelijkheid uitvoeren.

Gesloten of besloten instellingen

Voorlopig gaat het over 12 instellingen of afdelingen waar jongeren in een gesloten of besloten regime verblijven. 

Eerste bezoeken najaar 2017

Het Kinderrechtencommissariaat lanceerde in maart 2017 een publieke oproep om maandcommissarissen te werven. De selectie van de kandidaten loopt nog. Na vorming en begeleiding van deze vrijwilligers hopen we in het najaar van 2017 te starten met de eerste bezoeken.

De contactpersoon voor de Commissie van toezicht is Inge Schoevaerts.