Main content

Artikels en lezingen

Het Kinderrechtencommissariaat gaat in debat, geeft lezingen en werkt mee aan studiedagen, congressen en evenementen of schrijft artikels in tijdschriften.
Zo proberen we een brede waaier van sectoren te bereiken: jeugddiensten, jeugdwerk, scholen, lerarenopleiding, sociaal-cultureel werk voor volwassenen, maar ook ouders en beleidsmakers. Allemaal dragen ze verantwoordelijkheid in het leven van kinderen.

Beeld twee meisjes die praten over een tijdschrift. Om een artikel van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.

Activering van eenoudergezinnen. Hoe denken kinderen en jongeren er over?

Het Centrum voor Sociaal Beleid - Herman Deleeck (CSB) organiseerde op 6 december 2013 een studiedag over ‘Kinderen, sociaal beleid en de Zesde Staatshervorming’. Vlaanderen wordt verantwoordelijk voor kinderbijslag en bevoegdheden zoals activering en tewerkstelling. Het CBS schetste uitdagingen voor Vlaanderen: kosten van kinderen, herverdeling via kinderbijslag, activering van eenoudergezinnen, kinderopvang, kinderarmoede. Leen Ackaert van het Kinderrechtencommissariaat reageerde op de presentatie van dr. Van Mechelen over ‘activering van eenoudergezinnen’.

12.12.2013
Beeld twee meisjes die praten over een tijdschrift. Om een artikel van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.

Over integriteit. Een kinderrechten-perspectief op geweld (op school)

Onze samenleving kent vandaag een grote gevoeligheid voor geweld. De aandacht voor de relatie tussen jongeren en geweld wordt vaak verengd tot extreem gewelddadig gedrag van een beperkte groep jongeren. Dit leidt tot veralgemeningen met jongeren en jongerenculturen als kop van jut. Het onderzoek ‘geweld gemeld geteld’  geeft andere vaststellingen. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen schreef een artikel over geweld vanuit een kinderrechtenperspectief dat verscheen in het tijdschrift CDR (Christen-Democratische Reflecties), jg. 1, nr. 3, juni 2013.

08.07.2013
Beeld meisje bellenblaas

Integrale jeugdhulp: doorstaat het Decreet de kinderrechtentoets?

Op 1 maart  2013 keurde de Vlaamse regering het ontwerpdecreet ‘integrale jeugdhulp’ goed. Begin juni lag het ontwerpdecreet ter stemming in de Commissie Welzijn van het Vlaamse Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat pleitte niet alleen voor het recht op zorg maar ook voor rechten in de jeugdzorg. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen schreef samen met Leen Ackaert van het Kinderrechtencommissariaat een artikel over het ontwerpdecreet integrale jeugdhulp.

14.06.2013
Beeld twee meisjes die praten over een tijdschrift. Om een artikel van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.

Pesten vanuit kinderrechtenperspectief

Bekijk de presentatie die Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris gaf tijdens de conferentie 'Pesten past niet!' op 5 juni 2013 in Nieuwegein, Nederland.
 

04.06.2013
Beeld twee meisjes die praten over een tijdschrift. Om een artikel van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.

Sociale media vanuit Kinderrechtenperspectief

Bekijk de presentatie die Chris Vleugels van het Kinderrechtencommissariaat gaf over sociale media.
Dag van de socio-emotionele leerlingenbegeleider S.O. Antwerpen, 21 mei 2013

22.05.2013

Pagina's